// Козырек
Знакомства для бесплатного секса - заходи на https://smSEX.com.ua/board/ лучшие предложения уже тебя ждут! +100500 предложений!!!
+380919330687
ДОРОГО ПОКУПАЕМ МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, ЗНАЧКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ, ФОТОАППАРАТЫ, СТАТУЭТКИ, КНИГИ ДО 1945. ВЫЕЗД НА ДОМ. ЮЖНЫЙ ВОКЗАЛ. ТЦ ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД, HTTP://ANTIKVARIY.COM.UA
098-681-21-01 727-21-01
МИНИРЮКЗАК

 

 • 23 июля 2019 года в 12: 00 будет производиться подписание актов согласования границ земельного участка ООО 'Компания 'РОЯН' по адресу: Харьк. обл., Харьков, переулок Симферопольский, 6. Владельцев смежных участков просим явиться в указанное время непосредственно на участок. 091-302-99-18
 • Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна повiдомляє про намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря для молодiжного клубу «Karazin Student Holl». Молодiжний клуб «Karazin Student Holl» розташован за адресою: 61045 м. Харкiв, Шевченкiвський р-н, вул. Отакара Яроша,11. Молодiжний клуб є спецiалiзованим центром культури та вiдпочинку студентiв та спiвробiтникiв Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н.Каразiна. До складу молодiжного клубу «Karazin Student Holl» входять: зала, гральна зона, хол, бар, кафе с необхiдним комплексом виробничих та службових примiщень. В кафе здiйснюється приготування страв з напiвфабрикатiв високого ступеня готовностi. До виробничих примiщень кафе вiдносяться: примiщення цеху доготування напiвфабрикатiв, мийка столового та кухонного iнвентарю. У атмосферне повiтря викидаються наступнi забруднюючi речовини: акролеїн, натрiю гiдрооксид. Загальний викид забруднюючих речовин становить 0,004790 тонн на рiк. Проведений аналiз результатiв розрахунку забруднення атмосферного повiтря показав, що вплив викидiв вiд стацiонарних джерел кафедри знаходиться у межах допустимих санiтарних норм. У межах нормативної i розрахункової санiтарно-захисної зони житловi будинки i лiкувально - профiлактичнi пiдприємства вiдсутнi. Адреса для звернення громадян: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська,64, Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя, протягом мiсяця з дня опублiкування цiєї об’яви.
  Дата: 2019-07-12 00:00:00
 • Підприємство «ТЕЦМ-АЛЬЯНС» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» надає клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Юридична адреса: 61215, м. Харків, вул.Примакова,46. Фактична адреса: м. Харків, вул.Ак.Проскури,1 Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання: 37659532. Підприємство «ТЕЦМ-АЛЬЯНС» ХООВОІ «СОШУ» спеціалізується постачанні пари для учбових корпусів Харківського національного університету внутрішніх справ. Опалення забезпечується двома котлами марки ПТ ПСП-2,0 (один – в резерві). Термін дії дозволу на викиди: 10 років. Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу: пил деревний, недиференційований за складом пил (аерозоль), азоту діоксид, вуглецю оксид. Загальний викид забруднюючих речовин складає 18,325 тонн на рік. Викиди в атмосферу носять локальний характер і забезпечать задовільний стан на межі СЗЗ та житлової забудови по всіх речовинах. За додатковою інформацією звертатися за адресою: 61215, м. Харків, вул.Примакова,46. Cкарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від Підприємство «ТЕЦМ-АЛЬЯНС» ХООВОІ «СОШУ» приймаються в Харківській обласній державній адміністрації протягом 30 днів з моменту публікації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)7000562
  Дата: 2019-07-12 00:00:00
 • 19. 07. 2019 р в 13. 00 будуть проводитись роботи по погоженню меж земельної дiлянки за адресою: смт Березiвка, вул. 300-рiччя, 25. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
 • 19. 07. 2019 р в 11. 00 будуть проводитись роботи по погоженню меж земельної дiлянки за адресою: с. Лизогубiвка, пров. Шкiльний, 2. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2019-07-11 15:11:38
 • 19. 07. 2019 р в 09. 00 будуть проводитись роботи по погоженню меж земельної дiлянки за адресою: смт Рогань, вул. Мiчурiна, 25. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2019-07-11 15:11:38
 • 19. 07. 2019 р в 12. 00 будуть проводитись роботи по погоженню меж земельної дiлянки за адресою: м. Мерефа, вул. Горького, 107. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2019-07-11 15:11:37
 • АТ "СГ "ТАС" (приватне) повiдомляє про втрату бланкiв договорiв страхування: TL4-211621, TL3-137668, TL3-137669, TL3-137670, TL3-137671, TL3-137672, АМ 7727451, AZ11-927599, AZ11-927600, UA/078/ 13422606 та просить вважати їх недiйсними. 099-300-13-27
  Дата: 2019-07-11 15:11:37
 • 19. 07. 2019 р в 10. 00 будуть проводитись роботи по погоженню меж земельної дiлянки за адресою: с-ще Докучаєвське, вул. Пiвденна, 7. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2019-07-11 15:11:36
 • 17. 07. 2019 р. о 10-й вiдбудеться погодження меж земельної дiлянки, що розташована за адресою: Харкiвська область, Дергачiвський район, смт Пересiчне, по вул. Шевченка, 60. Прохання з'явитися землевласникiв (землекористувачiв) сумiжних земельних дiлянок для пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки. У випадку неявки буде пiдписаний акт без їх участi.
  Дата: 2019-07-11 15:11:36
 • Прошу считать не действительным Свидетельство ЛЛ № 005883 о не полном среднем образовании средней школы № 161 г. Харькова на имя Чаплыгиной Натальи Владимировны в связи с его утерей. 067 2398937
 • Харкiвська регiональна фiлiя Центру ДЗК 19. 07. 2019 року о 12: 00 запрошує сумiжних власникiв (землекористувачiв) земельних дiлянок за адресою: Малинiвська сщ. рада Чугуївський район Харкiвська область, кад. № 6325455900: 04: 000: 0660, № 6325455900: 04: 000: 0661 для проведення землевпорядних робiт з встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi) та їх закрiплення межовими знаками. Мiсце проведення робiт: Малинiвська сщ. рада Чугуївський район Харкiвська область, кад. № 6325455900: 04: 000: 0660, № 6325455900: 04: 000: 0661. Тел. 050-637-55-08
  Дата: 2019-07-11 09:13:31
 • У приватного нотарiуса Криворiзського мiського нотарiального округу Донцової Н. Ю заведено спадкову справу пiсля смертi 20 грудня 2018 року Цвiренко Миколи Петровича. З питань оформлення спадщини прошу звертатися Цвiренко Iнну Константинiвну до приватного нотарiуса Криворiжського мiського нотарiального округу Донцової Н. Ю. за адресою: м. Кривий рiг, вул. Черняховського, буд. 97, прим. 22.
 • Загубленi диплом про перепiдготовку ДСП № 001467, реєстрацiйний номер 100/2015, диплом ХА № 36933058 вiд 13. 06. 2009, диплом ХА № 35249242 вiд 27. 06. 2008. Свiдоцтво про народження на iм' я Шадрiк Олександра Сергiйовича, вважати недiйсним.
  Дата: 2019-07-11 09:13:29
 • Атестат про загальну освiту серiя В №431654, 11. 06. 1990р., виданий КЗ "ХЗОШ № 32" на iм' я Новоженової Iнги Юрiївни, вважати недiйсним.
  Дата: 2019-07-11 09:13:28
 • Втрачено посвiдчення багатодiтної родини на iм'я Пархоменко Олександри 2002 року народження, вважати недiйсним.
  Дата: 2019-07-11 09:13:28
 • Сумiжникiв зем. дiлянки за адресою: вул. Кооперативна, 14 смт. Високий Харк. р-ну Харк. обл. прохання з'явитися 23. 07. 2019р. О 11. 00 за вказаною адресою для пiдписання акту погодження меж зем. дiл. та акту прийомки-передачi межових знакiв. 057-731-27-26
  Дата: 2019-07-11 09:13:27
 • Утерян студенческий билет на имя Савелов Дмитрий Михайлович, выданный КПХП ХИТУСГ № 10774713, считать недействительным
  Дата: 2019-07-11 09:13:27
 • Загубленi паспорт МН 598787, трудова книжка, закордонний паспорт 2 шт., посвiдчення водiя, свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю № 1207 вiд 11. 04. 2012, РНОКПП на iм' я Шадрiна Олександра Сергiйовича, вважати недiйсним.
  Дата: 2019-07-11 09:13:24
 • Диплом ХА № 22389942 от 26. 06. 2009 г. выд. ХГТУСиА на имя Федоренко Елены Юрьевна прошу считать недействительным
  Дата: 2019-07-11 09:13:24
 • Втрачено додаток до диплому спецiалiста № МВ 11535412 вiд 14. 06. 2008р. Нацiонального Унiверситету Внутрiшнiх Справ Украiни на iм'я Литвин Ольга Миколаiвна, вважати недiйсним.
  Дата: 2019-07-11 09:13:23
 • 23 июля 2019 года в 12: 00 будет производиться подписание актов согласования границ земельного участка ООО "Компания "РОЯН" по адресу: Харьк. обл., Харьков, переулок Симферопольский, 6. Владельцев смежных участков просим явиться в указанное время непосредственно на участок. 091-302-99-18
  Дата: 2019-07-11 09:13:23
 • 17. 07. 19 о 18. 00 буде проводитись пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки за адресою: м. Харкiв, вул. Ашгабатська, 41. Усiх сумiжних землекористувачiв прохання з' явитися у вказаний час для пiдписання акту.
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • 15. 07. 2019р. о 12: 00 на земельнiй дiлянцi №36 яка розташавана на територiї Руськотишкiвської сiльської ради в садовому товариствi "Гiпократ" Харкiвського района буде проводитися комплекс робiт по погодженню меж земельної дiлянки. Прошу власникiв (користувачiв) сумiжних земельних дiлянок з'явитися за вищевказаною адресою для пiдписання Акту погодження меж земельної дiлянки. 067-740-33-67, 067-740-33-65
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • 16. 07. 2019 р. на 11. 00 запрошуються сумiжнi землевласники/землекористувачi земельної дiлянки за адресою: вул. Крючонкiна, 4, Київський р-н, м. Харкiв для проведення землевпорядник робiт. У випадку неявки, акт погодження меж та акт прийомки-передачi межових знакiв на зберiгання буде пiдписаний без їх участi. Конт. тел. 099-623-08-10
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • 16. 07. 2019 р. на 11. 00 запрошуються сумiжнi землевласники/землекористувачi земельної дiлянки за адресою: провулок Васильєва, 3, Київський р-н, м. Харкiв для проведення землевпорядник робiт. У випадку неявки, акт погодження меж та акт прийомки-передачi межових знакiв на зберiгання буде пiдписаний без їх участi. Конт. тел. 099-623-08-10
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • 20. 07. 19 буде проводитися встановлення меж земельної дiлянки за адресою: Харькiвська область, м. Люботин, Тополиний в-д 3-А, о 10: 00 годинi. Запрошую сумiжних землевласникiв/землекористувачив для пiдписання акту встановлення i узгодження меж даної дiлянки. У разi їх вiдсутностi акт буде пiдписаний без них. 050-975-35-73
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло ХМЦПДЖФ р. № 7-96-77607 вiд 22. 04. 1996р. видане на iм' я Тополюк Валентину Дмитрiївну, Тополюк Iван Яковлевич за адресою: м. Харкiв, вул. Грицевця, б. 20 А, кв. 42, вважати недiйсним.
 • 16. 07. 2019 р. на 11. 00 запрошуються сумiжнi землевласники/землекористувачi земельної дiлянки за адресою: вул. Васильєва, 23, Київський р-н, м. Харкiв для проведення землевпорядник робiт. У випадку неявки, акт погодження меж та акт прийомки-передачi межових знакiв на зберiгання буде пiдписаний без їх участi. Конт. тел. 099-623-08-10
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • Втрачено посвiдчення ЧАЕС, категорiя I, серiя А № 007950 та вкладка до нього № 066948 на iм' я Донський Сергiй Дмитрович. Вважати недiйсним.
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • Диплом бакалавра, В17 № 120603, виданий Нацiональним юридичним унiверситетом iменi Ярослава Мудрого 23. 06. 2017 р. на iм'я Ярова Веронiка Олегiвна, вважати недiйсним.
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • Втрачений Диплом спецiалiста ХА N25723380 про повну вищу освiту за спецiальнiстю 'Театральне мистецтво' квалiфiкацiя режисер естради та масових свят, викладач, на iм'я Єгоров Олег Володимирович, виданий 29 червня 2004 року Харкiвскою державною академiєю культури вважати недiйсним.
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • Сдам в аренду кресло мастера маникюра (смена 1800). Ваши входящие клиенты с улицы. 050-277-07-97, 063-951-11-55
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • ПП "Перспектива - Земля" 16. 07. 19 о 9. 00 запрошує сумiжних землевласн. (користувачiв) зем. дiл-ки в. Лугова, 31 у Ч. Тишки (в. Лугова, 29 та 33) а також представн. Циркунiвської сiльськ. ради та територ. Циркунiвської сiльск. ради с. Черкаськi Тишки Харкiв. р-н, Харкiв. обл. для проведення землевпорядних робiт а також пiдписання актiв погодження меж зем. д-ки та актiв приймання передачi межових знакiв на зберiгання. Т. 098-561-41-42
  Дата: 2019-07-10 18:43:11
 • ФО-П Бiлоусов Є. В. запрошує 16. 07. 2019р. о 9-00 год. сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки: Покотилiвська селищна рада СТ "Канатчик" № 83 (№ 82 в СТ "Канатчик") для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. Мiсце проведення робiт Покотилiвська селищна рада СТ "Канатчик" № 83. 066-945-48-40
 • Утеряно удостоверение Учасник Боевых действий серия УБФ 103297 на имя Постольный Александр Николаевич. Удостоверение считать недействительным.
  Дата: 2019-07-10 18:43:10
 • 15. 07. 2019 о 09: 00 вiдбудеться встановлення меж земельної дiлянки за адресою: вул. Середiвська, 10 в м. Харкiв. Всiх pацiкавлених осiб прохання прибути для пiдписання акту погодження меж. 067-574-13-74
  Дата: 2019-07-10 18:43:10
 • 15. 07. 2019 о 09: 00 вiдбудеться встановлення меж земельної дiлянки за адресою: C/Т "Лiсовi галявини", дiл. 113, за межами н. п. на територiї Старосалтiвської селищної ради Вовчанського р-ну Харкiвської обл., всiх зацiкавлених осiб прохання прибути для пiдписання акту погодження меж. 067-574-13-74
 • 15. 07. 2019 о 09: 00 вiдбудеться встановлення меж земельної дiлянки за адресою: вул. Челюскiна Семена, 76 в м. Харкiв. Всiх pацiкавлених осiб прохання прибути для пiдписання акту погодження меж. 067-574-13-74
 • Утерянное удостоверение УБД АБ № 439985 на имя Бочаров Владимир Иванович, считать недействительным
  Дата: 2019-07-10 09:15:37
 • ФО-П Бiлоусов Є. В. запрошує 17. 07. 2019р. о 11-00 год. сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки: Солоницiвська селищна рада СТ "Електромонтажник" дiлянка № 48 для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. Мiсце проведення робiт Солоницiвська селищна рада СТ "Електромонтажник" дiлянка № 48. 066-945-48-40
  Дата: 2019-07-10 09:15:37
 • Втрачений студентський квиток на iм' я Петросян Карiна Ваграмiвна, вважати недiйсним, Український Державний унiверситет залiзничного транспорту.
  Дата: 2019-07-10 09:15:36
 • Диплом специалиста, ХА №11826293, выданый Харьковским государственным экономическим университетом на имя: Кузiн Олексiй Вiкторович, считать недействительным в связи с утерей
  Дата: 2019-07-10 09:15:36
 • 17. 07. 19 в 11-00 Вiдбудеться пiдписання актiв пог. меж зем. дiл. та акту прийомки-передачi меж. знакiв за адресою: м. Харкiв, просп. Науки, 65 (ОСТ "Дружба колективiв") зем. дiлянка №54. Прохання власникiв сусiднiх зем. дiл. з'явитися на пiдписання. 095-204-99-43
  Дата: 2019-07-10 09:15:35
 • В связи с оформлением права пользования земельным участком по ул. Лаврика, 85 Немышлянском районе г. Харькова Амосов С. В. приглашает смежных землепользователей для согласования границ земельного участка 17. 07. 2019 в 17. 00. Конт. телефон 067-570-47-70
  Дата: 2019-07-10 09:15:35
 • ФО-П Бiлоусов Є. В. запрошує 17. 07. 2019р. о 9-00 год. сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки:cщ. Безпалiвка, пров. Центральний 1, 5, Таранiвської сiльської ради Змiївського району (зем. дiл. №5-А та №7 по пров. Центральний 1) для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. Мiсце проведення робiт cщ. Безпалiвка, пров. Центральний 1, 5. 066-945-48-40
  Дата: 2019-07-10 09:15:34
 • ФО-П Бiлоусов Є. В. запрошує 17. 07. 2019р. о 10-00 год. сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки: м. Харкiв, сел. Фрунзе, р-н МТС СТ"Ветеран" №93 (№92, 94 СТ "Ветеран", №10 СТ "Черемуха") для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. Мiсце проведення робiт м. Харкiв, сел. Фрунзе, р-н МТС СТ"Ветеран" №93. 066-945-48-40
  Дата: 2019-07-10 09:15:34
 • Зiпсоване свiдоцтво про право власностi на житло № 5А-98-119248 10 березня 1998 року видане Харкiвським мiським центром приватизацiї державного житлового фонду на iм''я Кукотiной Олени Миколаївни, Євдокименко Любовi Костянтинiвни, Кукотiна Iвана Григоровича, Кукотiной Ганни Iванiвни за адресою: м. Харкiв, вул. Академiка Павлова, б. 140, кв. 427 вважати недiйсним.
  Дата: 2019-07-10 09:15:33
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло №3-02-233982 вiд 30. 10. 2002 р., видане Вiддiлом приватизацiї житлового фонду Управлiння комунального майна на iм'я Станiшевського Миколи Денисовича i Станiшевської Валентини Iванiвни вважати недiйсним
  Дата: 2019-07-10 09:15:33
 • Гр. Косенко Iгор Олександрович повiдомляє про те що 17 липня 2019 року з 10 ранку до 17 00 годину включно будуть проводитись роботи по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки за адресою вул. Бакулiна, 19-А у Шевченкiвському районi м. Харкова. В випадку вiдсутньостi буде складено Акт про вiдмову вiд пiдпису. 067-483-40-44
  Дата: 2019-07-10 09:15:33