// Козырек
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ ДО 1945 г.
098-681-21-01,
727-21-01

 

 • Прошу вважати книгу доходiв ФОП Безбах Олени Олександрiвни (спрощена система оподаткування) недiйсною в зв`язку з її втратою.
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Внимание! 09. 10 в 10. 00 состоится подписание акта согласования границ земельного участка по адресу: г. Харьков, ул. Ковпака Сидора, 115-Б. Всех смежных землепользователей просим явиться в указанное время для подписания данного акта
 • 11 жовтня 2018 року на 11. 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки, яка розташована за адресою: вул. Клочкiвська, № 43/47 в Шевченкiвському районi м. Харкова для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. У випадку неявки акти будуть пiдписанi без їх участi. Мiсце проведення робiт: вул. Клочкiвська, № 43/47 в Шевченкiвському районi м. Харкова. Конт. тел. 095-195-47-17
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Філія «Фабрика зубної щітки» . ПрАТ «Харківська щіткова фабрика». Підприємство порушує клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для промплощадки, що розміщена за адресою: 61020 м. Харків, шосе Григорівське, буд. 90. Підприємство спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Джерелом викиду забруднюючих речовин в атмосферу є побутовий твердопаливний котел. До атмосфери надходять оксиди азоту, оксид вуглецю. Перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати у особи, відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. 097-165-03-43. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерела Філія «Фабрика зубної щітки» . ПрАТ «Харківська щіткова фабрика» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, по вул. Сумська, 64 за тел. 700-21-05
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Iнформацiя про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для ознайомлення з громадськiстю. ТОВ «ТДН» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Це оголошення є додатковим до оголошення, яке було подане у газету «Прем’єр» вiд 28.04.2018 р. № 101 (6620). Забруднюючi речовини: азоту оксиди, вуглецю оксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, сажа, ангiдрид сiрчистий та парниковi гази. Сумарний викид вiд джерел складає 64,131 т/рiк з урахуванням викидiв парникових газiв. За додатковою iнформацiєю звертатись за адресою: 61022, м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 94-А, або за телефоном: (057) 705-20-25.
 • Iнформацiя про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для ознайомлення з громадськiстю. До уваги мешканцiв м. Харкова! Згiдно з постановою КМУ вiд 13.03.2002 р. № 302, ТОВ НВП «ХАРКIВ-ДМВ» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Пiдприємство фактично розмiщується по пров. Роз’їзному, 10 в м. Харковi та спецiалiзується на виробництвi дорогоцiнних металiв. Джерелами забруднення атмосферного повiтря на пiдприємствi є димовi труби топочних, труби виробничих корпусiв та автостоянка. Забруднюючi речовини: оксиди азоту, вуглецю оксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, кислота сiрчана, азотна та соляна, парниковi гази та iн. Сумарний рiчний викид забруднюючих речовин складає 138,851 т/рiк з урахуванням викидiв парникових газiв. Результати розрахункiв розсiювання показали, що максимальнi приземнi концентрацiї забруднюючих речовин не перевищують 1 ГДК, таким чином, санiтарнi та екологiчнi вимоги дотримуються. За додатковою iнформацiєю звертатись за адресою: 61140, м. Харкiв, пров. Роз’їзний, 10 або за телефоном: +38 (057) 732-03-34. Скарги та пропозицiї надавати у Харкiвську обласну державну адмiнiстрацiю за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64 або за телефоном: +38 (057) 715-73-27.
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРОПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО «ДЖЕРЕЛО-2010» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчику в с.Залiнiйне Зачепилiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з розведенням свиней. На проммайданчику розташовано тваринницький комплекс, що складається з свинарникiв, майданчику для вигулу, кормоцеху, побутового примiщення та критого гноєсховища. В свинофермах розташованi свиноматки, поросята на дорощування та свинi на вiдгодовування, в теплий перiод року свинi розташовуються на майданчику для вигулу. Для приготування кормiв в примiщеннi кормоцеху встановлено крупорушку. Для опалення побутового примiщення застосовуються пiч побутова, що працює на дровах. Зберiгання гною здiйснюється у прифермерському секцiйному сховищi закритого типу. Вiдстоювання автотракторної та автомобiльної технiки здiйснюється на вiдкритому майданчику зберiгання технiки. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту дiоксид, альдегiд, амiак, диметиламiн, диметилсульфiд, зола сланцева, кислота капронова, метилмеркаптан, мiкроорганiзми, натрiю гiдроокис, пил зерновий, пил комбiкормовий, пил хутра, сiрководень, фенол, метан, вуглеводнi насиченi, граничнi С12-С19, гас, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить 2,813 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ФГ «РОЗСОХА С.А.», опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 17 вересня 2018 року №74 на сторiнцi 27 додати наступним: «Фермерське господарство «РОЗСОХА С.А.» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчику на територiї Лiсностiнкiвської сiльської ради Куп'янського району Харкiвської областi. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням зернових. На проммайданчику розмiщено ремонтну майстерню та зерносховище. Пiсля збору зерновi надходять на майданчик, де розмiщується в зерносховищi напiльного зберiгання. Дрiбний ремонт та обслуговування технiки забезпечується в ремонтному боксi майстернi. В примiщеннi ремонтного боксу встановлено ємнiсть для зберiгання дизельного пального, заправлення автотехнiки виконується ручним насосом. Зварювальнi роботи виконуються в ремонтному боксi. В примiщеннi майстернi розташовуються металообробнi верстати. Сiльгосптехнiка розмiщується на вiдкритому майданчику. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту двоокис, вуглецю двоокис, пил зерновий, залiза оксид, марганець, окис дiазоту, метан, гас, вуглеводнi граничнi С12-С19, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить: 1,154 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Приватне сiльськогосподарське пiдприємство «Промiнь» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване за адресою: Харкiвська область, Валкiвський район, с.Високопiлля. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням зернових. Зберiгання зерна вiдбувається в зерносховищах насипом на пiдлозi. Сушка зерна здiйснюється в сушарцi, яка працює на твердому паливi. Дрiбний ремонт, зберiгання власної технiки вiдбувається в ремонтному боксi. Опалення примiщень здiйснюється за допомогою твердопаливного котла. Вiдстоювання автотракторної та автомобiльної технiки здiйснюється на вiдкритому майданчику зберiгання технiки. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту двоокис, пил зерновий, залiза оксид, марганець, вуглецю двоокис, окис дiазоту, метан, вуглеводнi граничнi С12-С19, гас, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить 14,029 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Харківський завод будівельних сумішей». Підприємство порушує клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для промплощадки, що розміщена за адресою: 61035 м. Харків, вул. Матросова, буд. 1-А. Підприємство спеціалізується на виробництві сухих будівельних сумішей. Основними забруднюючими речовинами, що надходять в атмосферу при здійсненні виробничої діяльності є речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря на межі нормативної СЗЗ не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати у особи, відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. (057) 721-32-53. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел ТОВ «Харківський завод будівельних сумішей» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, по вул. Сумська, 64 за тел. 700-21-05
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ФОП Сосновик Ю.А., опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 3 вересня 2018 року №70 на сторiнцi 28 додати наступним: «ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИЄМЕЦЬ СОСНОВИК ЮРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчику в смт.Борова в Борiвському районi Харкiвської областi. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням зернових. На проммайданчику розмiщено зерносклад, офiс, вагову, мiсце заправки технiки, ЗАВ, стоянку сiльгосптехнiки, майстерню. Пiсля збору зерновi надходять на майданчик, де розмiщується в зерносховищi напiльного зберiгання. Дрiбний ремонт та обслуговування технiки забезпечується в майстернi. Опалення примiщень здiйснюється твердопаливними котлами. Очищення зерна здiйснюється на ЗАВ. До складу заправки входить ємнiсть зберiгання дизпалива та паливо-заправочна колонка. Сiльгосптехнiка розмiщується на вiдкритому майданчику. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: азоту окиси, вуглецю окис, пил деревини, пил металевий, пил абразивно-металевий, залiза оксид, марганець, зваженi речовини, гас. Валовий викид становить: 0,955 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам».
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Утеряно свидетельство об окончании 9 класса Долгопалов Алексей Владимирович, серия ДВ № 007954. Считать недействительным
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утерянное удостоверение ребенка многодетной семьи на имя Ряполова Алексея Сергеевича считать недействительным
 • Утерянные документы: свидетельство многодетной мамы Сухарникова Елена Сергеевна и св-во многодетного ребенка Дроцив Вадим Михайлович. Нашедшего просьба вернуть. Обращаться по тел.: 099-686-30-10
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утеряно свид-во о праве личной собств-ти на 1/2 жилого дома выдано исполкомом Черкасско Лозовского сельсовета от 22. 08. 1989 на имя Лобко Петр Михайлович по адресу ул. Коллективистов, 55/55а Ч. Лозовая Дергач-го р-на Харьк. обл. Свивид-во выдано на основ. решения исполкома Дергач-го райсовета народных депутатов №269 от 22. 08. 1989 реестр№2-180 от 12. 09. 1989 считать недействительным.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Свiдоцтво п/пр/власностi видане УКМтП ВЛЖФ на кв за адресою: м. Харкiв, вул. Ак. Павлова б. 162"В", кв21 на iм`я Локшина Тетяна Олексiївна вважати недiйсним.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утеряно удостоверение багатодитна родина №027321 Лупандина Елена Ефимовна, Лупандин Олег Александрович считать недействительным. 099-162-97-81
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • 9. 10. 2018 в 10-00 Состоится подписание акта сог-ния границ земельного участка и акта приема-передачи межевых знаков по адресу: ул. Торговая, 47 в г. Харькове. Просьба собственников соседних зем. уч. явится на подписание. 095-204-99-43
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Внимание! 09. 10 в 10. 00 сост. подписание акта соглас. границ земельного участка по адресу: г. Харьков ул. Ковпака Сидора, 115-Б. Всех смежных пользоват. просим явится в указанное время для подписания данных акта.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утеряно свид-во о праве на наследство по завещанию от 30. 03. 1990г. на имя Лобко Петр Михайлович, выдано гос. нотариусом г. Дергачи Харьк. обл. реестр 1-840 от 30. 03. 1990г. внесено в реестр книгу №2-180 от 03. 04. 1990г. считать не действительным.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утерянные зачетную книжку и студенческий билет на имя Калиа Амал студента ХНМУ считать недействительными.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утерянные документы: паспорт гр. Украины и идентификационный код на имя Ткаченко Н. В., загранпаспорт на имя Юрко Н. В. Свидетельство о рождении и идентификационный код на имя Ткаченко С. В. и Ткаченко М. В. просьба считать недействительными.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Втраченi документи ТОВ "Бераттi": Угода та видатковi накладнi прошу вважати недiйсними.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Сумiжникiв (а саме дiлянки № 1061, 1062, 1046, 1044) зем. дiл. за адресою: м. Харкiв, пр. Науки, 65, с/т "Харкiвський авiазавод" (ХАЗ"), дiлянка №1045, прохання з'явитися 13. 10. 2018р. о 11. 00 за вказаною адресою для пiдписання акту погодження меж зем. дiлянки та акту прийомки-передачi межових знакiв. 057-731-27-26
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • 10. 10. 2018р на 11. 00 запрош. сумiж. власн. дiлян. Середа А. О. за адр. пр. Чехова 19 Київськ. р-н Харкова для проведення землевпорядних робiт по встан. та погодж. меж зем. дiлян. У випадку неявки акти будуть пiдп. без участi сумiж. власн. 066-443-98-87
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Власника зем. дiл.№56, м. Харкiв, Новобаварський р-н, р-н радiостанцiї№2, с. т"Радист"прохання з'явитись 09. 10. 2018. у10. 00 г. за вище вказаною адресою для пiдпису акту погодження меж та акту прийомки-передачi межових знакiв на зберiгання. 066-026-29-55
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • ДП "Автосервис" сообщает: в связи с подорожанием ГСМ, запчастей автобусов с 12. 10. 18 стоимость на маршрутах будет составлять: 1592 Харьков-Песочин 8грн, 1502 Харьков-Люботин 18грн, 1168 Харьков-Солоницевка 9грн, 1184 Харьков-Люботин (Караван) 20грн
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ТОВ «БАГ», опублiковану в Харкiвському кур’єрi вiд 17 вересня 2018 року №74 на сторiнцi 26 додати наступним: «Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БАГ» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване за адресою: 63053, Харкiвська область, Валкiвський район, с.Серпневе, вул.Садова, 1. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням зернових. Зберiгання зерна вiдбувається пiд навiсом для зерна насипом на пiдлозi Дрiбний ремонт, зберiгання власної технiки вiдбувається в майстернi. Опалення примiщень здiйснюється за допомогою твердопаливних котлiв, якi працюють на дровах. Вiдстоювання автотракторної та автомобiльної технiки здiйснюється на вiдкритому майданчику зберiгання технiки. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря,: викидаються вуглецю оксид, азоту дiоксид та речовини у виглядi суспендованих твердих частинок (мiкрочастинки та волокна, залiза оксид (у перерахунку на залiзо), марганець i його сполуки (у перерахунку на дiоксид марганцю), кремнiю дiоксид аморфний, титану дiоксид, кислота сiрчана, ксилол, уайт-спiрит, вуглеводнi граничнi С12-С19, сажа та сiрки дiоксин. Валовий викид становить: 0,153 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ТОВ «СIЛЬМАШ», опублiковану в Харкiвському кур’єрi вiд 3 вересня 2018 року №70 на сторiнцi 27 додати наступним: «Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛЬМАШ» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчиках в с.Леб'яже в Зачепилiвському районi Харкiвської областi. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням зернових. Пiсля збору зерновi надходять на критий ток для провiювання. Пiсля провiювання зерновi розмiщується для подальшого зберiгання в зерносховищах напiльного зберiгання. Для опалення примiщень використовується дров’яний котел. Дрiбний ремонт та обслуговування технiки забезпечується в ремонтному боксi майстернi. В майстернi розташовуються металообробнi верстати. Для зберiгання сiльгосптехнiки обладнано вiдкритий майданчик. Для забезпечення роботи автотехнiки використовуються наземнi металевi ємностi для дизельного пального та бензину. Заправка ємностей та вiдпуск пального з них виконується автобензовозом. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: викидаються вуглецю оксид, азоту дiоксин, пил абразивно-металевий, пил зерновий, залiза оксид (у перерахунку на залiзо), марганець i його сполуки (у перерахунку на дiоксид марганцю), хром, окис дiазоту, метан, бензин, гас, вуглеводнi граничнi С12-С19, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить: 0,329 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
  Дата: 2018-10-03 00:00:00
 • Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна повiдомляє про намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря для майданчика №13 - лабораторiя екологiї водних органiзмiв. Майданчик №13 - лабораторiя екологiї водних органiзмiв розташован за адресою: 62820, Харкiвська обл., Печенiзький р-н, с. Мартове, вул. Набережна,1. Для опалення примiщень лабораторiї екологiї водних органiзмiв використовується топкова. Топкова обладнана газовим котлом марки «МАЯК». Для приготування їжi використовується газова плита ПГ-4. У атмосферне повiтря викидаються наступнi забруднюючi речовини: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на дiоксид азоту, вуглецю оксид, метан. Загальний викид забруднюючих речовин по майданчику №13 - лабораторiя екологiї водних органiзмiв становить 0,011770 тонн на рiк. Проведений аналiз результатiв розрахунку забруднення атмосферного повiтря показав, що вплив викидiв вiд стацiонарних джерел майданчика №5- НДI астрономiї знаходиться у межах допустимих санiтарних норм. У межах нормативної i розрахункової санiтарно-захисної зони житловi будинки i лiкувально - профiлактичнi пiдприємства вiдсутнi. Адреса для звернення громадян: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська,64, Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя, протягом мiсяця з дня опублiкування цiєї об’яви.
  Дата: 2018-10-03 00:00:00
 • ПАТ «Агрофірма «Іванівський лан» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел МТФ, токового господарства, будівельного цеху, ремонтної майстерні, тракторної бригади, розташованих по вул. Центральній села Іванівка Чугуївського району Харківської області. Джерелами викидів є отвори воріт ферми, ремонтних боксів, майданчику зберігання с/г техніки, зернових складів, ємностей ДП, ЗАВу. Викиди носять локальний характер та не мають негативного впливу на стан атмосферного повітря у районі розміщення. Скарги та пропозиції надавати у Чугуївську райдержадміністрацію протягом 1 місяця з моменту публікації за адресою: м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29
  Дата: 2018-10-03 00:00:00
 • Iнформацiя про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для ознайомлення з громадськiстю. САП ТОВ «КВОРУМ-АГРО» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Це оголошення є додатковим до оголошення, яке було подане у Люботинський вiсник № 05 (211) вiд травня 2018 р. Пiдприємство спецiалiзується на розпилюваннi та сушцi пиломатерiалiв. Джерелами забруднення атмосферного повiтря є столярний верстат, два котли та сушарка. Забруднюючi речовини: азоту оксиди, вуглецю оксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок та парниковi гази. Сумарний викид складає 2,194 т/рiк. За додатковою iнформацiєю звертатися за адресою: 62433, Харкiвська обл., м. Люботин, вул. Воронiна-Слобожанська, 2/123 А, або за тел. +38 (057) 741-16-28
  Дата: 2018-10-02 00:00:00
 • Iнформацiя про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для ознайомлення з громадськiстю. АТ «Харкiвська автобаза № 2» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Це оголошення є додатковим до оголошення, яке було подане у газету «Прем’єр» вiд 13.11.2017 р. № 263 (6478). Забруднюючi речовини: азоту оксиди, вуглецю оксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, сполуки залiза, мангану, свинцю, сажа, сiрки дiоксид, кислота сiрчана, леткi сполуки та парниковi гази. Сумарний викид складає 12,15 т/рiк з врахуванням викидiв парникових газiв. За додатковою iнформацiєю звертатись за адресою 61105, Харкiвська область, м Харкiв, пр. Льва Ландау, 147 або за тел.: +38 (0572) 97-11-97
  Дата: 2018-10-02 00:00:00
 • Iнформацiя про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для ознайомлення з громадськiстю. ТОВ «КОМПАНIЯ БАЛЕКС» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Це оголошення є додатковим до оголошення, яке було подане у газету «Прем’єр» вiд 19.05.2018 р. № 118 (6637). ТОВ «КОМПАНIЯ БАЛЕКС» спецiалiзується на виробництвi харчових продуктiв та пива. Джерелами забруднення атмосферного повiтря є труби вiд дрiжджового цеху, топочної та виробничих примiщень. Забруднюючi речовини: азоту оксиди, вуглецю оксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, спирт етиловий та iн. Сумарний викид складає 314,159 т/рiк з врахуванням викидiв парникових газiв. За додатковою iнформацiєю звертатись за адресою: 61001, м. Харкiв, Московський район, пр. Московський, 135-А, або за телефоном: +38 (057) 732-51-35
  Дата: 2018-10-02 00:00:00
 • У газетi «Харкiвський кур’єр» вiд 13 серпня 2018 року № 64 (3178) була опублiкована заява про намiри отримати дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел ТОВ «УКРТЕПЛОПРОМ». У зв’язку з технiчною помилкою було невiрно зазначено тип населеного пункту в адресi ТОВ «УКРТЕПЛОПРОМ», а саме: - замiсть «селище Вiльхiвка» вiрним вважати наступне формулювання «село Вiльхiвка». Просимо прийняти до уваги зазначений факт.
 • МосковськийВДВСм. ХарківГТУЮХарк. обл. повідомляє Макарову І. П., 20.10.1960р. н., що відповідно акту опису та арешту майна 46239763 від 16.09.2016, проведено оцінку вартості рух. м-на на суму 7570грн
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло на iм'я Москвiної ганни Григорiвни за адресою пр. Гагарiна, 171 кв. 49- вважати недiйсним
 • 08. 10. 2018 Будет проводитися встановлення меж зем. делянки Хар. обл, Люботин, в/д Тополиний 3а о 12: 00. Запрошуемо сумважних землевласникiв для пiдписання акту встановлення та узгодження меж даний дiлянки. У разi вiдсутностi акт буде пiдписаний без них. 050-975-35-74
  Дата: 2018-10-01 03:30:32
 • Диплом на имя Дьяченко Вячеслава Валерьевича закончил ХГУСиА в 1997 году считат ьнедействительным
  Дата: 2018-10-01 03:30:28
 • Утерянный паспорт мм 352017 выданный 19. 08. 1999г. на имя Романова Лариса Ивановна считать недействительным.
  Дата: 2018-10-01 03:30:28
 • Шановнi пассажири, у зв''язку iз збiльшенням вартостi паливно - мастильних матерiалiв, запасних частин з 12. 10. 2018 р. вартiсть проїзду на маршрутi №1633 Харкiв (АС "Холодна Гора") - Пересiчна становитиме 17. 50 грн; №1169 Харкiв (АС "Холодна Гора") - Гаврилiвка -13. 50 грн; № 1152 Харкiв (АС "Холодна Гора") - Вiльшани -21. 00 грн; на мiжмiському маршрутi "Ков''яги - Харкiв (АС "Холодна Гора") -35 грн.
  Дата: 2018-10-01 03:30:25
 • Увага! 30. 09. 2018 о 12: 00 у садовому кооперативi "Водолiй" пройдуть збори по узгодженню меж дiлянки № 166. Запрошуємо зацiкавленний осiб. тел. 050-630-74-46
  Дата: 2018-10-01 03:30:13
 • 27. 09. 2018 року о 11: 00 Саванов О. В. запрошує сумiжних власникiв та землекористувача зем. дел., яка розташована в смт. Слатiне, вул. Українка 9, на територiї Слатiнської селищної ради Дергачiвського р-на Харкiвської обл. для "винос меж в натуру" земельної дiлянки. Пiдписання проводиться за мiсцем. 096-595-37-46
  Дата: 2018-10-01 03:30:13
 • Просьба очевидцев инцидента произошедшего между водителем авто и прохожим 08.09.2018 около 11 ч. утра по ул. Шевченко (р-н супермакета Рост) позвонить по тел.067-570-32-25
  Дата: 2018-10-01 00:00:00
 • Харкiвське обласне управлiння водних ресурсiв (код ЄДРПОУ 01038594), яке знаходиться за адресою: вул. Космiчна, буд. 21, м. Харкiв, 61145 вiдповiдно до наказу Держводагенства вiд 10. 08. 2018р №587 перейменовано у Регiональний офiс водних ресурсiв у Харкiвськiй областi
  Дата: 2018-09-30 03:30:11
 • Утеряны полисы ГО сер. АК 4305358, АК 4306316, АК 9503182, АМ 7467050 и бланки ДТ245951, ДТ 245952 НАСК "ОРАНТА" считать недействительными
  Дата: 2018-09-30 03:30:11
 • Удостоверение многодетной семьи на ребенка Резников Евгений Максимович считать недействительным.
  Дата: 2018-09-30 03:30:10
 • Утерян диплом о средне-специальном образовании Е15 № 074739х на имя Тихоновой Анастасии Александровны, считать недействительным
  Дата: 2018-09-30 03:30:10
 • Институт хирургии Зайцева объявляет конкурс на мнс отделение заболеваний ЖКТ. Срок подачи документов 1 месяц. Т. 349-41-32
  Дата: 2018-09-30 03:30:10
 • Удостоверение многодетной семьи на ребенка Резникова Лилия Максимовна считать недействительным.
  Дата: 2018-09-30 03:30:10