// Козырек
+VIP ESCORT
Лучший выбор в городе Харьков
vip-escort.kh.ua
+38(050)9592622, +38(066)9434686, +38(095)7960507
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ
751-20-30, 098-681-66-41
Секс + массаж, самые лучшие девушки только у нас
+380955658383

 

 • Утеряно вод. удостоверение Бондаренко Виталий Алексеевич, нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Утеряно возле "Ашан", м. Героев Труда. 098-565-30-30
  Дата: 2018-02-02 03:30:23
 • Утерян техпаспорт ВАЗ-2103 на Калиновского Валерия Аркадьевича возле "Ашан" м. Г. Труда. Вернуть за вознаграждение. 098-565-30-30.
 • Утеряны документы (паспорт, водительское удостоверение) на имя Бахтин Павел Викторович. Просьба нашедшего вернуть за вознаграждение через Новобоварское отделение полиции.
 • Центральна ОДПI м.Харкова iнформує громадян щодо Кампанiї декларування Особливiстю органiзацiї роботи Центрiв обслуговування платникiв Центральної ОДПI м. Харкова , якi знаходяться за адресами: проспект Науки, 9 та вул. Петра Болбочана, 25, де ви може задекларувати свої доходи, є надання безкоштовних адмiнiстративних, iнформацiйних та консультацiйних послуг, у тому числi, це й консультування платникiв податкiв в уснiй формi щодо заповнення рiчної податкової декларацiї про майновий стан i доходи. З 01 сiчня 2018 року стартувала кампанiя декларування громадянами та самозайнятими особами доходiв, отриманих у 2017 роцi. Декларацiя подається платником податкiв до податкової iнспекцiї за мiсцем податкової адреси платника податку. Кожний платник, який прийде декларувати свої доходи зможе отримати безкоштовнi бланки та консультацiї у заповненнi податкової декларацiї про майновий стан i доходи. Режим роботи iнспекцiї з приймання декларацiй: у робочi днi з 9.00 до 18.00, обiдня перерва з 13.00 до 13.45, у суботу з 9.00 до 13.00, вихiдний день-недiля, за адресою: м.Харкiв, пр.Науки,9.п iдроздiл електронних сервiсiв та звiтностi ОДПI здiйснює приймання та комп’ютерну обробку податкової звiтностi. А далi ОДПI передає податкову та iншу звiтнiсть платникiв для вiдпрацювання до пiдроздiлiв податкiв i зборiв з юридичних та фiзичних осiб ГУ ДФС у Харкiвськiй областi. Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi – Юрiй Зайцев зазначив, що громадяни, якi бажають реалiзувати своє право на податкову знижку за наслiдками 2017 року, податкову декларацiю можуть подати протягом 2018 року Увага платникам, якi ввозять на митну територiю України нафтопродукти та/або речовини, що використовуються як компоненти моторних палив Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi – Юрiй Зайцев повiдомляє, що Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято постанову вiд 17 сiчня 2018 року № 21 «Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України» (далi – постанова № 21). Постанову № 21 розроблено та прийнято з метою систематизацiї (унiфiкацiї) нормативно-правових актiв Уряду. Так, прийнятою постановою № 21 зведено в єдиний нормативно-правовий акт двi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України (вiд 20 жовтня 2011 року № 1068 та вiд 04 лютого 2013 року № 69), якi згiдно з пунктом 2 постанови № 21 визнано такими, що втратили чиннiсть. Норми прийнятої постанови № 21 не встановлюють новий порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України пiдакцизних товарiв, не запроваджують новi форми звiтностi, вони вiдповiдають прямим нормам Податкового кодексу України (далi – Кодекс). При цьому, враховуючи тенденцiю систематичного внесення змiн до ст. 229 Кодексу у частинi розширення перелiкiв пiдакцизних товарiв, що використовуються як сировина в хiмiчнiй промисловостi за нульовою ставкою акцизного податку, у постановi № 21 вже не зазначаються перелiки кодiв згiдно з УКТ ЗЕД нафтопродуктiв та речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, а наводиться посилання на вiдповiднi пункти ст. 229 Кодексу. Зокрема, у п. 1 Порядку випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, затвердженого постановою № 21 (далi – Порядок), зазначено, що вiн визначає механiзм випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, якi реалiзуються iз застосуванням нульової ставки акцизного податку або ввезення яких здiйснюється без сплати акцизного податку вiдповiдно до п.п. 229.4.1 п. 229.4, п.п. 229.5.1 п. 229.5, п.п. 229.6.1 п. 229.6, п.п. 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Кодексу. Крiм цього, постановою № 21 приведенi у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства назви центральних органiв виконавчої влади. Зазначаємо, що вiдповiдно до пп. 15 та 16 постанови № 21 у разi нецiльового використання нафтопродуктiв та/або речовин векселедавець є платником акцизного податку з обсягу продукцiї, використаної не за призначенням (пiдпункти 212.1.7, 212.1.8 п. 212.1 ст. 212 Кодексу), та несе вiдповiдальнiсть, передбачену п.п. 229.4.16 п. 229.4, п.п. 229.5.18 п. 229.5, п.п. 229.6.14 п. 229.6, п.п. 229.7.16 п. 229.7 ст. 229 Кодексу. Таким чином, починаючи з 23.01.2018, податковi векселi, авальованi банком, що видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, оформлюються на пiдставi Порядку. Звертаємо увагу, що до приведення у вiдповiднiсть до положень постанови № 21 наказiв Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.08.2012 № 899, вiд 27.03.2013 № 430 контролюючi органи i платники податкiв користуються порядками роботи податкових постiв та застосовують форми довiдок i журналiв, що затвердженi цими наказами. Чотирилапий митник Харкiвської митницi ДФС виявив контрабанду Напередоднi в пунктi пропуску «Гоптiвка» чотирилапий помiчник харкiвських митникiв Iв Сент Лоран виявив одразу двох порушникiв з канабiсом. Чоловiки прямували до Росiї в якостi пасажирiв одного з авто та в ходi усного декларування заявили про вiдсутнiсть заборонених або обмежених до перемiщення через митний кордон України предметiв. Але пiд час подальшого огляду в одного з пасажирiв у внутрiшнiй кишенi куртки було виявлено згорток з травичкою. Другий приховав два згортки з наркотичною речовиною у своїй валiзi. Вiдносно правопорушникiв складенi протоколи про порушення митних правил за частиною 1 статтi 483 Митного кодексу України. Надаєте репетиторськi послуги – задекларуйте доходи! Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi – Юрiй Зайцев нагадує вчителям та викладачам, якi у минулому роцi надавали репетиторськi послуги, проте не були зареєстрованi як фiзичнi особи - пiдприємцi, зобов’язанi включити суму таких доходiв до загальногорiчного оподатковуваного доходу та задекларувати їх шляхом подання до фiскальної служби декларацiї про майновий стан i доходи. Репетиторськi послуги ? це зокрема пiдготовка дiтей до школи, вступу до навчальних закладiв, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметiв, написання рефератiв, виконання контрольних, курсових та дипломних робiт. Вiдповiдно до п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України дохiд з джерелом їх походження з України – будь-який дохiд, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числi вiд будь-яких видiв їх на територiї України. Зробити це необхiдно до 1 травня 2018 року за мiсцем реєстрацiї декларанта. Доходи вiд репетиторства вiдповiдно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України оподатковуються податком на доходи фiзичних осiб за ставкою 18 вiдсоткiв. Також iз вказаних доходiв справляється вiйськовий збiр за ставкою 1,5 вiдсотки. Фiскальна служба Харкiвщини запрошує декларантiв, якi надають зазначенi послуги, до Центрiв обслуговування платникiв за мiсцем свого проживання, де вони можуть отримати безоплатну консультацiю щодо порядку заповнення декларацiї про майновий стан i доходи. Декларацiя з транспортного податку на 2018 рiк подається до 20 лютого 2018 року Вiдповiдно до п.п.267.6.4 п.267.6 ст. 267 роздiлу ХII ПКУ, платники транспортного податку – юридичнi особи повиннi самостiйно обчислити суму податку станом на 1 сiчня звiтного року i до 20 лютого подати до контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї об’єкта оподаткування декларацiю за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою рiчної суми рiвними частками поквартально. Стосовно об’єктiв оподаткування, придбаних протягом року, декларацiя юридичною особою – платником подається протягом мiсяця з дня виникнення права власностi на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з мiсяця, в якому виникло право власностi на такий об’єктa. Сплачується податок юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа мiсяця, що наступає за звiтним кварталом, якi вiдображаються в рiчнiй податковiй декларацiї – зауважив начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi – Юрiй Зайцев Нарахування пенi у разi самостiйного виявлення платником заниження податкового зобов’язання з ПДВ Порядок нарахування пенi визначено ст.129 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ). Вiдповiдно до частини другої п.129.4 ст.129 ПКУ на суми грошового зобов’язання, визначеного п.п.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцiй за їх наявностi та без урахування суми пенi), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплатi, включаючи день погашення, iз розрахунку 100 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на кожний такий день. Згiдно з п.129.9 ст.129 ПКУ у разi внесення змiн до податкової звiтностi внаслiдок самостiйного виявлення платником податкiв помилок вiдповiдно до ст.50 ПКУ пеня, передбачена ст.129 ПКУ, не нараховується, якщо змiни до податкової звiтностi внесенi протягом 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ. У разi подання платником уточнюючого розрахунку до податкової декларацiї з ПДВ пiсля спливу 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати грошового зобов’язання за звiтний перiод, за який виправляється помилка, пеня нараховується за весь перiод заниження, починаючи з наступного дня за граничним термiном сплати ПДВ за звiтний перiод, за який виправляється помилка, пеня нараховується за весь перiод заниження, починаючи з наступного дня за граничним термiном сплати ПДВ за звiтний перiод, за який виправляється помилка, включаючи день погашення такого податкового зобов’язання, як повiдомив Юрiй Зайцев начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi. Для отримання розстрочення суми податкового зобов’язання за iпотечним кредитом необхiдно подати декларацiю про майновий стан i доходи Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев звертає увагу платникiв, що Законом України вiд 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi» до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) внесено змiни, згiдно з якими, зокрема, за кредитом, що отриманий на придбання житла (iпотечний кредит), платник податку на доходи фiзичних осiб має право на сплату суми податкового зобов’язання, нарахованої на суму боргу (кредиту та/або вiдсоткiв), прощеного (анульованого) кредитором за його самостiйним рiшенням, не пов’язаним iз процедурою його банкрутства, до закiнчення строку позовної давностi, протягом трьох рокiв починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання. Для рострочення такої суми податкового зобов’язанння платник податку разом iз декларацiєю за 2017 рiк подає заяву у довiльнiй формi, що мiстить фактичнi данi про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу, пiдтверджену вiдповiдними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що привезли до виникнення необхiдностi здiйснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання. Такi доповнення до податкової декларацiї про майновий стан i доходи, складенi за довiльною формою, вважаються невiд’ємною її частиною. Новацiї ПДВ при iмпортi обладнання Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев повiдомляє, що Законом України вiд 07.12.2017 №2245-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi» було внесено змiни, до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ), зокрема, пiдроздiл 2 роздiлу ХХ ПКУ доповнено п.65, яким тимчасово, до 01.01.2020, платнику ПДВ надано право на розстрочення (рiвними частинами) сплати ПДВ на термiн, зазначений у заявi такого платника, але не бiльше 24 календарних мiсяцiв, без нарахування процентiв, пенi та штрафiв, визначених ПКУ, при ввезеннi на митну територiю України з помiщенням в митний режим iмпорту обладнання, що класифiкується за визначеними п.65 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ ПКУ товарними пiдкатегорiями згiдно з УКТ ЗЕД. При наданнi розстрочення сплати ПДВ норми ст.100 ПКУ не застосовуються. Порядок надання розстрочення сплати ПДВ та застосування забезпечення вiдповiдно до п.65 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ ПКУ встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Суми ПДВ, сплаченi з урахуванням вимог, встановлених п.65 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ ПКУ, включаються платником ПДВ до складу податкового кредиту у звiтному (податковому) перiодi, в якому було сплачено податок до бюджету. Новий Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв набрав чинностi Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев зазначив, що 23.01.2018 набула чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.01.2018 №21 (далi – Постанова №21), якою вiдповiдно до п.п.229.4.13 п.229.4, п.п.229.5.15 п.229.5, п.п.229.6.12 п.229.6, п.п.229.7.14 п.229.7 ст.229 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) затверджено Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi (далi – Порядок). Порядок визначає механiзм випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, якi реалiзуються iз застосуванням нульової ставки акцизного податку або ввезення яких здiйснюється без сплати акцизного податку вiдповiдно до п.п.229.4.1 п.229.4, п.п.229.5.1 п.229.5, п.п.229.6.1 п.229.6, п.п. 229.7.1 п.229.7 ст.229 ПКУ. Слiд зазначити, що згiдно з Порядком векселедавцем є суб’єкт господарювання – виробник хiмiчної продукцiї, який отримує вiд пiдприємства – виробника або ввозить на митну територiю України нафтопродукти та/або речовини з метою їх використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi. Векселедержателем є контролюючий орган за мiсцем реєстрацiї векселедавця. Крiм того Постановою №21 визнано такими, що втратили чиннiсть: 1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.10.2011 №1068 «Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв з метою використання як сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi». 2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2013 №69 «Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi». Постанову №21 опублiковано в офiцiйному виданнi «Урядовий кур’єр» вiд 23.01.2018 №15. Про затвердження Змiн до Порядку формування Реєстру великих платникiв податкiв Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев iнформує, що вiдповiдно до п.64.7 ст.64 глави 6 роздiлу II Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) Мiнiстерство фiнансiв України наказом вiд 06.12.2017 №1003 «Про затвердження Змiн до Порядку формування Реєстру великих платникiв податкiв», який зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.2017 за №1562/31430 (далi – Наказ №1003) затвердило Змiни до Порядку формування Реєстру великих платникiв податкiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.10.2015 №911, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.11.2015 за №1395/27840 (далi – Змiни). Наказ набрав чинностi 23.01.2018 (опублiковано у бюлетенi «Офiцiйний вiсник України» вiд 23.01.2018 №7). Зокрема, Змiнами визначено, що за результатами аналiзу структурний пiдроздiл ДФС, за яким закрiплено функцiю супроводження Реєстру великих платникiв податкiв (далi – Реєстр ВПП), формує перелiки великих платникiв податкiв (крiм платникiв податкiв, стосовно яких прийнято рiшення про припинення), якi до 04 вересня поточного року направляються до головних управлiнь ДФС в областях, мiстi Києвi, Офiсу великих платникiв податкiв ДФС. До Реєстру ВПП на наступний календарний рiк не включаються платники, стосовно яких прийнято рiшення про припинення до дати затвердження Реєстру ВПП наказом ДФС на вiдповiдний рiк. Структурний пiдроздiл ДФС, за яким закрiплено функцiю супроводження Реєстру ВПП, вiдповiдно до наказу ДФС про затвердження Реєстру ВПП на наступний календарний рiк до 15 жовтня формує електронне повiдомлення про включення його до Реєстру ВПП на наступний календарний рiк, з використанням електронно-цифрового пiдпису з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообiгу, та направляє на електронну адресу, з якої надiслана остання прийнята ДФС податкова звiтнiсть, або надсилає на паперовому носiї поштовим вiдправленням за формою №1-ВПП, наведеною в додатку 2 до Порядку формування Реєстру великих платникiв податкiв, з повiдомленням про вручення. Декларування доходiв: способи подання декларацiї про майновий стан i доходи Вiдповiдно до п.49.3 ст.49 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) податкова декларацiя про майновий стан i доходи (далi – податкова декларацiя) подається платниками податкiв за мiсцем своєї податкової адреси в один iз таких способiв (за вибором): ? особисто або уповноваженою на це особою; ? надсилається поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення; ? засобами електронного зв’язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису наголосила заступник начальника Центральної ДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Ольга Дикань.. У разi надсилання податкової декларацiї поштою, платник податку зобов’язаний здiйснити таке вiдправлення не пiзнiше нiж за п’ять днiв до закiнчення граничного строку подання податкової декларацiї, а при поданнi податкової декларацiї в електроннiй формi, – не пiзнiше закiнчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк. Нагадуємо, шо податкова декларацiя громадянами подається до 01 травня року, що настає за звiтним. Для громадян, якi мають право на податкову знижку – по 31.12.2018 (включно). Податкова декларацiя з 1 сiчня 2018 року подається за новою формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 06.06.2017 №556 «Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 жовтня 2015 року №859». Опитування «Абетка експортера - 2018» За iнiцiативи Департаменту з пiдвищення конкурентоспроможностi регiону Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї та пiдтримки Головного управлiння ДФС у Харкiвськiй областi на Харкiвщинi реалiзується проект «Абетка експортера». Освiтня програма спрямована на пiдвищення рiвня обiзнаностi представникiв дiлових кiл регiону щодо перспектив виходу продукцiї харкiвських пiдприємств на зовнiшнi ринки збуту. З метою складання плану семiнарiв «Абетка експортера» на 2018 рiк пропонуємо платникам податкiв заповнити анкету за посиланням https://goo.gl/forms/DUg2SgRdggjI3F313, або на офiцiйному сайтi Департаменту: http://compet3.1gb.ua/ukr/1694-abetka-eksportera-18-opituvannya. Особливостi декларацiйної кампанiї 2018 року для фiзичних осiб-громадян, якi декларують свої доходи Перший заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Дмитро Таран нагадує про особливостi декларацiйної кампанiї 2018 року, обумовленi змiнами, якi вiдбулися в Податковому кодексi України та набрали чинностi в 2017 роцi. Серед таких змiн для фiзичних осiб – громадян можна видiлити наступне: - Фiзичним особам – платникам податку на доходи фiзичних осiб за кредитом, що отриманий на придбання житла (iпотечний кредит), встановлено право на сплату суми податкового зобов'язання, нарахованої на суму боргу, прощеного кредитором за його самостiйним рiшенням, не пов'язаним iз процедурою його банкрутства, до закiнчення строку позовної давностi, протягом трьох рокiв починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов'язання. За нормами Кодексу платник податку самостiйно розраховує суми розстрочення таких податкових зобов'язань, якi погашаються платником податкiв рiвними частинами кожного календарного кварталу до 20 числа мiсяця, наступного за кожним календарним кварталом; - Статтею 174 Кодексу передбачено, що з 1 сiчня 2017 року об'єкти спадщини, якi успадковуються членами сiм'ї спадкодавця другого ступеня спорiднення, оподатковуються за нульовою ставкою податку. Звертаємо увагу, що вiдповiдно до норм п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу членами сiм’ї фiзичної особи другого ступеня спорiднення для цiлей роздiлу IV Кодексу вважаються її рiднi брати та сестри, її баба та дiд з боку матерi i з боку батька; - Змiни в наданнi податкової знижки за навчання: п. п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу викладено в новiй редакцiї, згiдно з яким з 1 сiчня 2017 року фiзична особа – платник податку має право включити до податкової знижки фактично здiйсненi ним протягом звiтного податкового року витрати на користь вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв для компенсацiї вартостi здобуття середньої професiйної або вищої освiти такого платника податку та/або члена його сiм'ї першого ступеня спорiднення. Тобто, з 1 сiчня 2017 року скасовано обмеження щодо суми коштiв та обмеження щодо навчального перiоду, за який здiйснено таку сплату, а враховуватимуться фактично понесенi платником податку витрати. При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звiтному податковому роцi, не може перевищувати суми рiчного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробiтна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу. Крiм того, за результатами 2017 року платник податку може скористатись правом на отримання податкової знижки, пов'язаної з навчанням члена сiм'ї першого ступеня спорiднення, незалежно вiд того чи одержує такий член сiм'ї заробiтну плату. Спадщина чи подарунок, що оподаткованi за нульовою ставкою, не включаються до податкової декларацiї Заступник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Ольга Дикань звернула увагу, що до загальногомiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохiд у виглядi вартостi успадкованого або отриманого у подарунок майна у межах, що оподатковується податком на доходи фiзичних осiб. Особами, вiдповiдальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємцi, якi отримали спадщину. Дохiд у виглядi вартостi успадкованого майна (кошти, майно, майновi чи немайновi права) у межах, що пiдлягає оподаткуванню, зазначається в рiчнiй податковiй декларацiї, крiм спадкоємцiв, якi отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фiзичних осiб. Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларацiї вважається виконаним i податкова декларацiя не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, у виглядi об’єктiв спадщини, якi оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок вiдповiдно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ. Фiзичнi особи, якi одержали дохiд у виглядi спадщини чи подарунку, якi оподатковуються за нульовою ставкою податку, не зобов’язанi включати вартiсть такої спадщини (подарунку) до складу загальногорiчного оподатковуваного доходу i можуть не подавати рiчну податкову декларацiю про майновий стан i доходи, - за умови вiдсутностi iнших пiдстав для подання декларацiї, – це передбачено п.п. 164.2.10 ст. 164, п. 174.3 ст. 174, п. 179.2 ст. 179 ПКУ. Ще раз про переваги звiтування в електронному виглядi Звiтування в електронному виглядi має ряд незаперечних переваг для платникiв податкiв: - це економить час платникiв податкiв, адже вiдпадає необхiднiсть вiдвiдувати податкову iнспекцiю та витрачати час у чергах до «вiкна» прийому звiтностi при поданнi звiтностi зазначив начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев Iї достатньо сформувати в електронному виглядi за допомогою спецiальних програм i передати через мережу Iнтернет до податкового органу; - зникає потреба слiдкувати за оновленням бланкiв звiтностi та придбавати їх, так як програма оперативно оновлює формати подання документiв в електронному виглядi по телекомунiкацiйним каналам зв'язку (у разi змiни форм податкових декларацiй, iнших документiв, якi є пiдставою для нарахування i сплати податкiв, або при введеннi нових форм декларацiй платник податкiв автоматично отримує можливiсть оновлення версiй форматiв); - всi звiти автоматично перевiряються на наявнiсть арифметичних помилок та описок; - платник податкiв отримує пiдтвердження доставки звiтностi (фiскальна служба висилає квитанцiю про отримання податкової декларацiї каналами телекомунiкацiйного зв'язку) - суб'єкти господарювання отримують можливiсть провести звiрки по платежах та вiдслiдковувати наявнiсть податкового боргу. Для подання звiтiв в електронному виглядi необхiдно: - отримати ключ електронного цифрового пiдпису в одному з Акредитованих Центрiв сертифiкацiї ключiв; - зареєструватися в Електронному кабiнетi, який розмiщено на сайтi ДФС України, за допомогою отриманого електронного ключаяк користувач Електронного кабiнету; - подати заяву до Договору про визнання електронного документообiгу; - пiсля отримання квитанцiї про приєднання до електронного документообiгу можна звiтуватися до контролюючого органу в електронному виглядi. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасну сплату ПДФО за наслiдками поданої декларацiї про майновий стан i доходи Перший начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Дмитро Таран нагадує платникам податкiв, що за несплату узгодженої суми грошового зобов’язання з податку на доходи фiзичних осiб за наслiдками поданої рiчної декларацiї про майновий стан i доходи у строк до 1 серпня року, що настає за звiтним, платник податкiв притягується до вiдповiдальностi у виглядi штрафу у таких розмiрах: при затримцi до 30 календарних днiв включно, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмiрi 10 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу; при затримцi бiльше 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмiрi 20 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу. Крiм того, пiсля спливу 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня. Щодо оподаткування спадщини членами сiм’ї першого та другого ступеня спорiднення Об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сiм’ї спадкодавця першого та другого ступенiв спорiднення (п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ) оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фiзичних осiб звернув увагу начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев. При цьому, членами сiм’ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення для вважаються її батьки, її чоловiк або дружина, дiти такої фiзичної особи, у тому числi усиновленi (.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 розд. I Податкового кодексу України). Членами сiм’ї фiзичної особи другого ступеня спорiднення для цiлей розд. IV ПКУ вважаються її рiднi брати та сестри, її баба та дiд з боку матерi i з боку батька, онуки. Якщо, фiзичнi особи - резиденти, отримують спадщину (подарунок) вiд фiзичної особи - резидента, але не вiдносяться до членiв сiм’ї першого та другого ступенiв спорiднення, сплачують податок на доходи фiзичних осiб за ставкою 5 вiдс. вiд вартостi будь-якої спадщини (подарунку). Податкова знижка: обмеження щодо суми коштiв, сплачених за навчання, скасовано Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев нагадує, що з 01.01.2017 року дiє норма, передбачена п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ), згiдно з якою фiзична особа – платник податку на доходи фiзичних осiб (далi – ПДФО) має право включити до податкової знижки фактично здiйсненi ним протягом звiтного податкового року витрати на користь вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв для компенсацiї вартостi здобуття середньої професiйної або вищої освiти такого платника ПДФО та/або члена його сiм’ї першого ступеня спорiднення. Тобто, з 01.01.2018 скасовано обмеження щодо суми коштiв сплачених за навчання i враховуватимуться фактично понесенi платником ПДФО витрати. При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику ПДФО в звiтному податковому роцi, не може перевищувати суми рiчного загального оподатковуваного доходу платника ПДФО, нарахованого як заробiтна плата, зменшена з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ (п.п.166.4.2 п.166.4 ст.166 ПКУ). Крiм цього, за результатами 2017 року платник ПДФО може скористатись правом на отримання податкової знижки, пов’язаної з навчанням члена сiм’ї першого ступеня спорiднення, незалежно вiд того одержує чи нi такий член сiм'ї заробiтну плату. Орендна плата за землю у 2018 роцi Як повiдомив начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев, що згiдно внесених змiн до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) Законом України вiд 07.12.2017 №2245-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi», розмiр орендної плати за землю встановлюється у договорi оренди, але рiчна сума платежу не може бути меншою за розмiр земельного податку: ? для земельних дiлянок, нормативну грошову оцiнку яких проведено, - у розмiрi не бiльше 3 вiдсоткiв їх нормативної грошової оцiнки, для земель загального користування - не бiльше 1 вiдсотка їх нормативної грошової оцiнки, для сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3 вiдсотка та не бiльше 1 вiдсотка їх нормативної грошової оцiнки; ? для земельних дiлянок, нормативну грошову оцiнку яких не проведено, - у розмiрi не бiльше 5 вiдсоткiв нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi, для сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3 вiдсотка та не бiльше 5 вiдсоткiв нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi. Норма визначена оновленим п.п.288.5.1 п.288.5 ст.288 ПКУ. Платникам про сплату податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки Як нагадав начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев, що вiдповiдно до ст.266 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) обчислення суми податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки (далi – податок), з об’єкта/об’єктiв житлової та нежитлової нерухомостi, якi перебувають у власностi фiзичних осiб, здiйснюється контролюючим органом за мiсцем податкової адреси (мiсцем реєстрацiї) власника такої нерухомостi, податок сплачується за мiсцем розташування об’єкта/об’єктiв оподаткування i зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв. База оподаткування об’єктiв житлової та нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток, якi перебувають у власностi фiзичних осiб, обчислюється контролюючим органом на пiдставi даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та/або на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв платника податкiв, зокрема документiв на право власностi (п.п.266.3.2 п.266.3 ст.266 ПКУ). Згiдно з п.п.266.7.2 п.266.7 ст.266 ПКУ податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку, обчисленого згiдно з п.п.266.7.1 п.266.7 ст.266 ПКУ, та вiдповiднi платiжнi реквiзити, зокрема, органiв мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням кожного з об’єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за мiсцем його податкової адреси (мiсцем реєстрацiї) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звiтним) перiодом (роком). Податок сплачується вiдповiдно до п.п.«а» п.п.266.10.1 п.266.10 ст.266 ПКУ фiзичними особами – протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомостi податок сплачується фiзичною особою – платником починаючи з мiсяця, в якому виникло право власностi на такий об’єкт. Контролюючi органи за мiсцем проживання (реєстрацiї) платникiв податку в десятиденний строк iнформують вiдповiднi контролюючi органи за мiсцезнаходженням об’єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi про надiсланi (врученi) платнику податку податковi повiдомлення-рiшення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Звертаємо увагу, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем проживання (реєстрацiї) для проведення звiрки даних щодо: ? об’єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток, що перебувають у власностi платника податку; ? розмiру загальної площi об’єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi платника податку; ? права на користування пiльгою iз сплати податку; ? розмiру ставки податку; ? нарахованої суми податку. У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi, контролюючий орган за мiсцем проживання (реєстрацiї) платника податку проводить перерахунок суми податку i надсилає (вручає) йому нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним). Про змiни в оподаткуваннi податком на прибуток пiдприємств у 2018 роцi Державна фiскальна служба України листом вiд 31.01.2018 №2834/7/99-99-15-02-01-17 «Про змiни в оподаткуваннi податком на прибуток пiдприємств у 2018 роцi» (далi – лист №2834) повiдомила про змiни в оподаткуваннi податком на прибуток пiдприємств, внесенi до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) Законом України вiд 07.12.2017 №2245-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi», якi набули чинностi 1 сiчня 2018 року. Зокрема, листом №2834 повiдомлено про єдиний строк подання рiчної податкової декларацiї з податку на прибуток. Так, п.49.18 ст.49 ПКУ доповнено новим п.п.49.18.6, згiдно з яким податкова декларацiя з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим пiдсумком за рiк, подається протягом 60 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) року. Вiдповiднi змiни внесенi до п.49.19 ст.49 ПКУ щодо непоширення на податкову декларацiю з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим пiдсумком за рiк, строку подання податкової декларацiї, визначеного для базового звiтного (податкового) перiоду. Таким чином, для податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за звiтний (податковий) рiк визначено єдиний строк її подання – протягом 60 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) року, незалежно вiд базового звiтного (податкового) перiоду складання декларацiї – квартал або рiк. Положення п.п.49.18.6 п.49.18 та п.49.19 ст.49 ПКУ застосовуються для подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за звiтний (податковий) 2017 рiк, граничним строком подання якої є 1 березня 2018 року. Слiд зазначити, що змiна строку подання рiчної податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств впливає також на строк подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу). Так, п.3 Порядку вiдрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.02.2011 №138, визначено, що розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, подається державними унiтарними пiдприємствами та їх об’єднаннями до органiв державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларацiї з податку на прибуток пiдприємств. Враховуючи викладене вище, граничним строком подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) за звiтний 2017 рiк є 1 березня 2018 року. Також для платникiв єдиного податку вiдмiнено обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску при виплатi дивiдендiв, а саме: до п.п.57.112 п.57.11 ст.57 ПКУ внесено змiни, вiдповiдно до яких обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною п.136.1 ст.136 ПКУ ставкою покладається на будь-якого емiтента корпоративних прав (крiм платникiв єдиного податку), що є резидентом, незалежно вiд того, чи користується такий емiтент пiльгами iз сплати податку, передбаченими ПКУ, чи у виглядi застосування ставки податку, iншої, нiж встановлена п.136.1 ст.136 ПКУ. Бiльш детально ознайомитись з листом №2834 можливо на офiцiйному веб-порталi ДФС України за посланням:http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72789.html Кiлька поставок протягом дня за одним договором: скiльки ПН складати? ДФСУ у листi вiд 29.01.2018 р. №309/6/99-99-15-03-02-15/IПК зазначила, що у разi надання покупцю декiлькох видiв послуг одночасно протягом одного дня у межах однiєї цивiльно-правової угоди постачальнику необхiдно пiд час складання податкових накладних враховувати вимоги п. 201.7 ПКУ та умови господарських договорiв у частинi їх оплати (попередньої оплати), повного/часткового постачання тощо.Отже, у випадку надання кiлькох послуг протягом одного дня у межах одного i того ж договору одночасно постачальником складається одна податкова накладна з вiдображенням окремими рядками номенклатури всiх поставлених послуг.Проте податкiвцi зауважують, що не буде вважатися помилкою складання окремих податкових накладних на кожну з таких послуг. ДФС нагадує про змiну термiнiв реєстрацiї розрахункiв коригування до ПН Керiвник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев повiдомляє що вiдповiдно до норм Закону №2245 внесено змiни до п. 201.10 ПКУ.Цей пункт доповнено новим абзацом, вiдповiдно до якого для розрахункiв коригування, складених постачальниками товарiв/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсацiї вартостi товарiв/послуг їх постачальнику, встановлено граничний строк реєстрацiї в ЄРПН – протягом 15 календарних днiв з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем( покупцем).За порушення термiнiв реєстрацiї такого розрахунку коригування застосовуються штрафнi санкцiї вiдповiдно до ст. 120-1 ПКУ. Чи подавати повторно вiдомостi про об’єкти оподаткування у зв'язку зi змiнами у формi №20-ОПП? Наказом Мiнфiну вiд 06.10.2017 р. №839 внесено змiни до форми Повiдомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть за формою №20-ОПП. Зокрема, роздiл 3 форми № 20-ОПП доповнено новою графою 12 «Реєстрацiйний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разi наявностi)», яка заповнюється у разi реєстрацiї об’єкта оподаткування у вiдповiдному державному органi з отриманням вiдповiдного реєстрацiйного номера. Платникам податкiв не потрiбно повторно подавати повiдомлення за ф. №20-ОПП за ранiше поданими об’єктами оподаткування, у зв’язку зi змiнами, внесеними Наказом №839 зазначив начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев. Нюанси вiдображення пiльг в декларацiї акцизного податку Перший заступник начальника Центральної ОДПI м Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Дмитро Таран що наказом Мiнфiну вiд 23.01.2015 р. №14 затверджено форми декларацiї акцизного податку та Порядок заповнення та подання декларацiї акцизного податку (далi - Порядок № 14). До декларацiї додається додаток 4 "Розшифровка оборотiв, якi не пiдлягають оподаткуванню, звiльняються вiд оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою".У графi 8 „Код пiльги згiдно з довiдником податкових пiльг" Додатку 4 вказується код пiльги з акцизного податку вiдповiдно до Довiдника податкових пiльг з товарiв, що виробленi на митнiй територiї України та реалiзованi такими платниками-виробниками.Постановою КМУ вiд 27.12.2010 р. № 1233 затверджено Порядок облiку сум податкiв та зборiв, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пiльг (далi - Порядок), та Звiт про суми податкових пiльг.Пунктом 3 Порядку визначено, що Звiт подається суб'єктом господарювання за три, шiсть, дев'ять i дванадцять календарних мiсяцiв за мiсцем його реєстрацiї протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем податкового перiоду. У разi коли суб'єкт господарювання пiльгами не користується, Звiт не подається. Звiт заповнюється вiдповiдно до вимог п. 4 Порядку, зокрема, у графах „Код пiльги згiдно з довiдником пiльг" та „Найменування податкової пiльги" Звiту зазначаються код та найменування податкової пiльги за кожним видом податкових пiльг вiдповiдно до Довiдника пiльг, форма та порядок ведення якого затверджуються ДФСУ. З урахуванням викладеного, суб'єкт господарювання, який подає Звiт до контролюючого органу за мiсцем своєї реєстрацiї, в якому зазначає код та найменування податкової пiльги за кожним видом податкових пiльг вiдповiдно до Довiдника податкових пiльг, що є втратами доходiв бюджету, та Довiдника iнших податкових пiльг, затверджених ДФСУ. Коди пiльг з акцизного податку з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) згiдно з довiдниками: 14020012, 14020013, 14020014, 14020015, 14020016, 14020030, 14020031, 14020032, 14020033, 14020034, 14020035, 14020036, 14020037, 14020038, 14020039, 14020040, 14020041, 14020042, 14020043, 14020044, 14020045, 14020046, 14020054, 14020055, 14020056, 14020057, 14020058. При поданнi Звiту: за 12 календарних мiсяцiв минулого року використовуються Довiдники пiльг станом на 01 сiчня поточного року; за 3 календарних мiсяцi поточного року - Довiдники пiльг станом на 01 квiтня поточного року; за 6 календарних мiсяцiв поточного року - Довiдники пiльг станом на 01 липня поточного року; за 9 календарних мiсяцiв поточного року - Довiдники пiльг станом на 01 жовтня поточного року. Чи включається до складу витрат пiдприємцiв-"загальносистемникiв" амортизацiя ОЗ? ДФСУ у листi вiд 23.01.2018 р. № 258/М/99-99-13-01-02-14/IПК зазначила, що пiдприємець на загальнiй системi оподаткування, починаючи з 01.01.2017 р., має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням його господарської дiяльностi, амортизацiйнi вiдрахування з вартостi придбаних пiсля 01.01.2017 р. основних засобiв та нематерiальних активiв або самостiйно виготовлених основних засобiв. Щоправда, за наявностi пiдтверджуючих на здiйснення таких витрат документiв (крiм основних засобiв подвiйного призначення, визначених пп. 177.4.6 ПКУ). При цьому нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт основних засобiв став придатним для корисного використання. Зарахування авансу за одним договором в рахунок оплати товарiв за iншим: складаємо ПН/РК ДФСУ у листi вiд 17.01.2018 р. №196/6/99-99-15-03-02-15/IПК розглянуло ситуацiю: пiдприємством - покупцем за договором №1 було здiйснено попередню оплату, на дату якої постачальником було складено податкову накладну. Пiсля закiнчення термiну дiї договору №1 мiж пiдприємствами було досягнуто домовленiсть про залiк попередньої оплати за цим договором в рахунок оплати товарiв/послуг за договором №2 без повернення такої оплати на поточний рахунок покупця. Податкiвцi роз'яснюють: якщо постачальником - платником ПДВ на дату отримання попередньої (авансової) оплати за договором №1 були визначенi податковi зобов'язання з ПДВ та надалi за домовленiстю сторiн попередня (авансова) оплата за цим договором зараховується в рахунок оплати товарiв/послуг за договором №2, то постачальник - платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання такої попередньої (авансової) оплати, та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ. Складання такого РК здiйснюється на дату пiдписання документа, на пiдставi якого кошти, отриманi за договором №1, будуть зарахованi в рахунок оплати вартостi товарiв/послуг за договором №2. У графi 2 такого РК зазначається вiдповiдна причина коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної пiдлягає реєстрацiї в ЄРПН покупцем. Зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування є для постачальника пiдставою для зменшення нарахованих податкових зобов'язань, а для покупця - пiдставою для зменшення податкового кредиту.При цьому якщо за договором №2 товари/послуги уже були поставленi, та на дату такої поставки ("першої подiї") постачальником було складено та зареєстровано в ЄРПН вiдповiдну податкову накладну, то за фактом зарахування попередньої оплати за договором №1 в рахунок оплати вартостi товарiв/послуг за договором №2 податкова накладна постачальником не складається. Якщо на дату пiдписання документа про зарахування попередньої оплати за договором №1 в рахунок оплати вартостi товарiв/послуг за договором №2 такi товари/послуги за договором №2 поставленi не були, то на дату пiдписання такого документа постачальник - платник ПДВ повинен визначити ПЗ з ПДВ та скласти податкову накладну на суму попередньої оплати за договором №2 ("перша подiя") i зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термiн. Така податкова накладна є для покупця пiдставою для вiднесення суми податку, зазначеної у нiй, до податкового кредиту. Декларування: ставки, якi застосовуються до доходiв 2017 року На сьогоднi застосовуються до доходiв, отриманих у 2017 роцi, такi ставки ПДФО: - 18 % бази оподаткування щодо доходiв, нарахованих (виплачених, наданих) (крiм випадкiв, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 ПКУ) у тому числi, але не виключно у формi: заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими вiдносинами та за цивiльно-правовими договорами; - 18 % бази оподаткування щодо перевищення суми пенсiї (включаючи суму її iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону), щомiсячного довiчного грошового утримання, визначеної у пп. 164.2.19 ПКУ, якi отримуються платником податку з ПФУ чи бюджету згiдно iз законом; - 18% - для пасивних доходiв, крiм зазначених у пiдпунктах 167.5.2 та 167.5.4 ПКУ; - 9% - для доходiв у виглядi дивiдендiв по акцiях та/або iнвестицiйних сертифiкатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, iнститутами спiльного iнвестування та суб'єктами господарювання, якi не є платниками податку на прибуток; - 5% бази оподаткування у випадках, прямо визначених роздiлом IV ПКУ; - 5 % - для доходiв у виглядi дивiдендiв по акцiях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток пiдприємств (крiм доходiв у виглядi дивiдендiв по акцiях, iнвестицiйних сертифiкатах, якi виплачуються iнститутами спiльного iнвестування); - 0% бази оподаткування у випадках, прямо визначених ПКУ зазначив начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев. Ставка вiйськового збору становить 1,5% вiд об'єкта оподаткування збором за доходами, визначеними ст. 163 ПКУ. Разом з тим, пп. 1.7 п. 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу ХХ ПКУ звiльнено вiд оподаткування вiйськовим збором доходи, що згiдно з роздiлом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фiзичних осiб (не пiдлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крiм доходiв, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 ПКУ. Куди роботодавцю-пiдприємцю сплачувати ПДФО, утриманий зi зарплати працiвникiв ДФСУ у листi вiд 23.01.2018 р. №255/Б/99-99-13-01-01-14/IПК нагадує, що податковим агентом щодо ПДФО, зокрема, є самозайнята особа, яка зобов'язана нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету вiд iменi та за рахунок фiзичної особи з доходiв, що виплачуються такiй особi, вести податковий облiк, подавати податкову звiтнiсть контролюючим органам та нести вiдповiдальнiсть за порушення його норм. Порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету передбачено ст. 168 ПКУ. Вiдповiдно до неї ПДФО, утриманий з доходiв резидентiв, пiдлягає зарахуванню до бюджету згiдно з нормами Бюджетного кодексу України. Статтею 64 БКУ встановлено, що ПДФО, який сплачується (перераховується) податковим агентом - фiзичною особою, зараховується до вiдповiдного бюджету за мiсцем реєстрацiї такої фiзичної особи у органах доходiв i зборiв. Також вiдповiдно до пп. 168.4.5 ПКУ фiзична особа, вiдповiдальна згiдно з вимогами цього роздiлу за нарахування та утримання ПДФО, у разi коли така фiзична особа є податковим агентом, сплачує (перераховує) його до вiдповiдного бюджету за мiсцем реєстрацiї у контролюючих органах. Враховуючи викладене, у разi нарахування (виплати) ФОП на користь своїх найманих працiвникiв доходiв у виглядi зарплати за виконання робiт, якi мають роз'їзний характер, сплата (перерахування) ПДФО iз доходiв у виглядi заробiтної плати повинна здiйснюватись за мiсцем реєстрацiї такої фiзичної особи - пiдприємця. Граничнi строки сплати податкових зобов’язань, визначених у декларацiї про доходи за 2017 рiк Перший заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Дмитро Сергiйович нагадує, що вiдповiдно до ст. 57 ПКУ платник податкiв зобов'язаний самостiйно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданiй ним податковiй декларацiї, протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларацiї. Разом з тим, п. 179.7 ПКУ передбачено, що фiзична особа зобов'язана самостiйно до 1 серпня року, що настає за звiтним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданiй нею податковiй декларацiї про майновий стан i доходи. Отже, граничнi строки сплати податкових зобов'язань, зазначених у декларацiї про майновий стан i доходи, поданої за результатами 2017 року: для фiзичних осiб – пiдприємцiв (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування) – 19 лютого 2018 року; для фiзичних осiб, стосовно яких проведено державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування), – протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку подання декларацiї; для фiзичних осiб, що не зареєстрованi як фiзичнi особи – пiдприємцi, та осiб, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть – 31 липня 2018 року. Нагадаємо, що звiтувати про доходи за минулий рiк потрiбно за новою формою декларацiї. Як змiнилася нова форма декларацiї про доходи - читайте в аналiтицi вiд редакцiї та роз'ясненнi ДФСУ. Чи можна подати копiї документiв, що додаються до заяви зi скаргою на постачальника, в електронному виглядi? ДФСУ у пiдкатегорiї 101.23 нагадує, що у разi допущення продавцем товарiв/послуг помилок при зазначеннi обов’язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених п. 201.1 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термiнiв реєстрацiї в ЄРПН ПН та/або РК покупець/продавець таких товарiв/послуг має право додати до податкової декларацiї за звiтний податковий перiод заяву iз скаргою на такого продавця/покупця за формою згiдно з (Д8) (додаток 8) (далi - заява). Копiї документiв, передбачених п. 201.10 ПКУ, подаються до контролюючого органу за мiсцем облiку платника податкiв у строки, передбаченi для подання податкової декларацiї. На сьогоднi не реалiзовано технiчну можливiсть процедури подання в електроннiй формi разом з податковою декларацiєю з ПДВ копiй документiв, що додаються до заяви. А отже, такi копiї документiв подаються платниками ПДВ до контролюючого органу за мiсцем податкового облiку на паперових носiях у термiн, визначений для подання податкової декларацiї з ПДВ. Бухгалтерський семiнар-практикум! Офiцiйне видання Державної фiскальної служби України «Вiсник. Офiцiйно про податки » запрошує взяти участь головних бухгалтерiв, бухгалтерiв, спецiалiстiв фiнансових та податкових пiдроздiлiв – УСIХ ПIДПРИЄМСТВ та ФОП у семiнарi «ЗАКРИВАЄМО РIК: ЗВIТНIСТЬ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК». Дата проведення — 9 лютого 2018 року (з 8.30 по 16.00) Мiсце проведення — м. Харкiв, вул. Пушкiнська, 84-а (Бiблiотечний корпус Юридичної академiї). Ключовi спiкери семiнару: Олексiй ЗАДОРОЖНИЙ, в.о. директора Департаменту методологiчної та нормотворчої роботи ДФС України. Свiтлана КЕПIНА, начальник Управлiння адмiнiстрування єдиного внеску, методологiї та розгляду звернень платникiв податкiв ДФС України. Тетяна Федченко, заступник Директора Департаменту податкiв i зборiв з фiзичних осiб ДФС України. Сергiй ТИМОШЕНКО, заступник директора Департаменту методологiчної та нормотворчої роботи ДФС України. Катерина ПРОСКУРА, аудитор, консультант з податкового та бухгалтерського облiку, доктор екон. наук. Олександр КIРШ, народний депутат України, заслужений економiст України, член податкового комiтету, представник УСПП у ВРУ. Ви матимете змогу на семiнарi не лише отримати цiнну iнформацiю з офiцiйних джерел, а й поставити запитання спiкерам, подискутувати з ними та подiлитися думками з колегами. Для реєстрацiї на участь у семiнарi необхiдно: заповнити заявку на сайтi: event.visnyk.ua, або звернутися за телефоном (057) 717-03-69, (067) 506-58-66, Надiя Ланова , (044) 501-06-42, (066) 042-21-74, Оксана ВОРОБЙОВА, чи написати листа - mail@visnyk.ua За тимчасовою митною декларацiєю формування податкового кредиту не вiдбувається ДФСУ у листi вiд 18.01.2018 р. № 215/6/99-99-15-03-02-15/IПК зауважує, що нормами та положеннями МКУ тимчасова митна декларацiя не визнається як документ, подання якого завершує митне оформлення випуску товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України. Таким чином, при здiйсненнi операцiй iз ввезення товарiв на митну територiю України податковий кредит з ПДВ формується платником на пiдставi належним чином оформленої додаткової митної декларацiї та за умови сплати суми податку за податковими зобов'язаннями згiдно з п. 187.8 ПКУ. При цьому, за тимчасовою митною декларацiєю формування податкового кредиту не вiдбувається. Пiдприємець є пенсiонером за вiком: з якого перiоду вiн звiльняється вiд сплати ЄСВ? Вiдповiдно до частини четвертої ст. 4 Закону №2464 пiдприємцi, в тому числi "єдинники", звiльняються вiд сплати за себе ЄСВ, якщо вони: отримують пенсiю за вiком; або є особами з iнвалiднiстю, або досягли вiку, встановленого ст. 26 Закону №1058, та отримують пенсiю або соцiальну допомогу. Таким чином, ФОП, яка набула статус пенсiонера за вiком або особи з iнвалiднiстю та отримує вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу, або досягла вiку, встановленого ст. 26 Закону №1058, та отримує вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу, звiльняється вiд сплати за себе ЄСВ з наступного мiсяця пiсля набуття такого статусу. Оскiльки пропорцiйний розрахунок бази нарахування ЄСВ для даної категорiї платникiв Законом №2464 не передбачений, то мiсяць, в якому така особа набула право на пенсiю за вiком або статус особи з iнвалiднiстю, або досягла вiку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримує вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу, вiдноситься до базового звiтного перiоду, за який сплачується ЄСВ. Завчасно повiдомте фiскальний орган про вiдсутнiсть об'єкта обчислення екоподатку Заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС м. Харкова Ольга Дикань нагадує: якщо платник екологiчного податку з початку звiтного року не планує здiйснення викидiв, скидiв забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв, утворення радiоактивних вiдходiв протягом звiтного року, то такий платник податку повинен: повiдомити про це вiдповiдний контролюючий орган за мiсцем розташування джерел забруднення; скласти заяву довiльної форми про вiдсутнiсть у нього у звiтному роцi об'єкта обчислення екологiчного податку. В iншому разi платник податку зобов'язаний подавати декларацiї вiдповiдно до вимог Податкового кодексу. Оскiльки базовий податковий (звiтний) перiод щодо екологiчного податку дорiвнює календарному кварталу, граничним термiном подання повiдомлення про вiдсутнiсть об'єкта обчислення екологiчного податку є 10 травня 2018 року. Програмне забезпечення є невiд’ємною частиною устаткування: що з ПДВ? ДФСУ у листi вiд 18.01.2018 р. №222/6/99-99-15-03-02-15/IПК зазначила: якщо програмне забезпечення, яке iнстальоване на устаткуваннi спецiального призначення (комплекти для програмно-технiчного комплексу iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи прикордонного контролю) є невiд'ємною його частиною та не видiлено як окремий елемент поставки, а також на таке програмне забезпечення не передано право власностi, то операцiя з постачання такого устаткування (у якому мiститься програмне забезпечення) для цiлей оподаткування ПДВ розглядається як одна операцiя. Вiдповiдно ця операцiя пiдлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою. Якщо програмна продукцiя була поставлена пiдприємством - постачальником як окремий елемент поставки та на таку продукцiю передано право власностi (згiдно з договором про передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi), така операцiя звiльняється вiд оподаткування ПДВ як операцiя з постачання програмної продукцiї. Пiдприємцi-"загальноситемники" без доходiв: чи подавати звiт та сплачувати ЄСВ? Перший заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Дмитро Таран доводить до вiдома фiзосiб-пiдприємцiв, якi перебувають на загальнiй системi оподаткування, що ЄСВ нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого вiд їхньої дiяльностi, що пiдлягає оподаткуванню ПДФО. У зв’язку зi змiнами, якi вiдбулися у нарахуваннi єдиного соцвнеску у 2017 роцi, платники (незалежно, чи здiйснювали дiяльнiсть), повиннi не пiзнiше 9 лютого поточного року подати звiт та сплатити єдиний внесок. Зауважимо, що в 2017 роцi мiсячний мiнiмальний розмiр страхового внеску становив 704 грн, а мiнiмальний рiчний розмiр страхового внеску - 8448 грн. Тобто пiдприємцям-"загальносистемникам" необхiдно сплатити 8448 гривень єдиного внеску за минулий рiк. Несплачена сума стане податковим боргом та вiдбудеться нарахування 20% штрафної санкцiї. Касова книга: для кого необов'язкова? Установи/пiдприємства вiдображають у касовiй книзi усi надходження i видачу готiвки у нацiональнiй валютi. Кожна/кожне установа/пiдприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для облiку операцiй з готiвкою в нацiональнiй валютi (без урахування кас вiдокремлених пiдроздiлiв) зауважив начальник Центральної ОДПI м. Харкова Гу дфс У Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев. Вiдокремленi пiдроздiли установ/пiдприємств, якi проводять операцiї з приймання готiвки за продану продукцiю (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачi готiвки на виплати, пов'язанi з оплатою працi, виробничi (господарськi) потреби, iншi операцiї з оформленням їх видатковими касовими ордерами i вiдомостями, ведуть касову книгу. Вiдокремленi пiдроздiли установ/пiдприємств, страховi агенти, брокери, розповсюджувачi лотерей, якi здiйснюють готiвковi розрахунки iз застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцiй з приймання (видачi) готiвки за касовими ордерами, а також фiзичнi особи - пiдприємцi касової книги не ведуть. Отже, якщо вiдокремленi пiдроздiли готiвковi розрахунки здiйснюють з використанням РРО або РК та ведуть КОРО i не приймають (видають) готiвку за касовими ордерами, то застосовування касової книги не передбачено. Зазначена норма передбачена п. 39 Постанови НБУ вiд 29.12.2017 р. № 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi". Стоп корупцiя! Керiвник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев звертає увагу громадян, з метою упередження проявiв корупцiї, в Державнiй фiскальнiй службi України дiє iнтерактивний антикорупцiйний сервiс «Пульс». На телефон якого 0-800-501-007 (напрямок 4) - можна цiлодобово повiдомляти про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть працiвникiв вiдомства. Не будьте байдужими, проявляйте громадську свiдомiсть та вiдразу повiдомляйте про будь-якi антикорупцiйнi прояви, з якими ви зiткнулися. Разом здолаймо корупцiю! Добовi на вiдрядження: змiни - 2018 До оподатковуваного доходу не включаються витрати на вiдрядження, не пiдтвердженi документально, на харчування та фiнансування iнших власних потреб фiзичної особи (добовi витрати), понесенi у зв'язку з таким вiдрядженням у межах територiї України, але не бiльш як 0,1 розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого вiдрядження, а для вiдряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого вiдрядження за офiцiйним обмiнним курсом гривнi до євро, установленим Нацiональним банком України, в розрахунку за кожен такий день. Така норма передбачена пп. «а» пп. 170.9.1 п.170.9 Податкового кодексу України. Оскiльки з 01 сiчня 2018 року мiнiмальна зарплата встановлена на рiвнi 3723 грн. (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рiк»), - максимальний розмiр неоподатковуваних добових у 2018 роцi становить не бiльш нiж 372,30 грн за добу (3723,00 х 0,1), а для вiдрядження за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день такого вiдрядження за офiцiйним обмiнним курсом гривнi до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день. Центральна ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi
  Дата: 2018-02-02 00:00:00
 • Втрачене свідотство про право власності на нерухоме майно і технічний паспорт видані на ім'я Почтарьової Тетьяни Геннадієвни за адресою м.Харків, вул. Ак.Павлова буд.313, кв.86 вважати не дійсними
 • Інформація для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Приватне підприємство «СТАРПЛАСТ». Приватне підприємство «СТАРПЛАСТ» розташоване за адресою: 61106 м. Харків, вул. Індустріальна, 3-Б. Підприємство спеціалізується на виробництві профілю холодного формоутворення, що призначений для використання у різноманітних конструкціях, у т.ч. для забезпечення жорсткості в конструкціях вікон та дверей з ПВХ. Типорозміри профілю мають широку номенклатуру. На території підприємства знаходяться джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Вплив роботи підприємства на оточуючу атмосферу визначається на підставі аналізу результату розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря, який показав, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин немає. Скарги та пропозиції надавати до Харківської Облдержадміністрації за адресою: 61200, м. Харків, вул. Сумська, 64, Тел. (057) 700-24-12. E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua За додатковою інформацією звертатися за адресою: 61106, м. Харків, вул. Індустріальна, будинок 3-Б, код ЄДРПОУ 32563542. Строк подання зауважень один місяць з дня опублікування.
  Дата: 2018-02-02 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Селянське (фермерське) господарство «КОЛОС» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в селищi Нове Лозiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-02-02 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Державне пiдприємство «ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО «КРАСНОГРАДСЬКЕ» Державної установи iнституту зернових культур Нацiональної академiї аграрних наук України» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчиках в селищах Дослiдне та Куми Красноградського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м.Харкiв, вул. Сумська,64
  Дата: 2018-02-02 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Селянське (фермерське) господарство «Грузiнов» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Аполлонiвка Сахновщинського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-02-02 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Селянське (фермерське) господарство «Бакуменко» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано в с.Аполлонiвка Сахновщинського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-02-02 00:00:00
 • Продаж майна банкрута ПАТ “БІЗНЕС-ЦЕНТР “ЛІДЕР КЛАС” (код 32951162), нежитлові адміністративні офісні приміщення площею від 25 до 50 кв.м. (тепло, водо-постачання, каналізація, телефон, інтернет) “червона лінія” в літ “А-4-5-7-8” загальна площа приміщень 6000,00 кв.м. Адреса: м. Харків, вул. Киргизька, 19. Ознайомлення з майном - по мiсцезнаходженню майна з 9-00 по 17-00 у робочi днi. За адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, корпус 3, офіс 708. Тел. 073-023-79-96
 • Букеты и композиции из конфет!. Все конфетки вынимаются не нарушая целостности цветов!!! Конфетный букет понравится неординарным личностям, которых трудно удивить. Выглядит он ярко и необычно, а особой изюминки ему добавляют декоративные элементы. Такой вкусный букетик можно подарить подруге или коллеге на День рождения. Подарок не обязательно привязывать к поводу. Его можно вручить и только для того, чтобы увидеть искреннюю улыбку близкого человека или друга. Смотрите также другие мои объявления!!! Индивидуальный подход к каждому клиенту!!!. Цена 150 грн. 050 158 8765
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • Подарочный набор Ив Роше. Подарочный набор Ив Роше. Отлично подойдет для брюнеток! В набор входит: Тушь для Ресниц Ультра-Объем черная, Карандаш для Бровей Ультра-Брюнет Ив Роше Фото сделано лично мной Абсолютно новый, оригинал. Цена 220 грн. 068 630 37 72
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • Романтический фотоальбом ?love story?ручной работы. Только любовь может сделать жизнь СКАЗКОЙ?Так что же такое любовь? Много есть определений любви, и малая их часть находиться в этом альбоме. Каждый разворот содержит в себе одно из определений любви. Альбом будет хранить Ваши самые романтические фотографии и сможет передать всю энергетику этого волшебного чувства-ЛЮБОВЬ?Поместится 18 фотографий, в альбоме 5 разворотов, мягкая тканевая обложка. Цена 450 грн. 066 838 2987
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • Валентинка открытка. В ассортименте От 15коп-20гр Размеры разные (механика,с накладным елементом и тд. Цена 10 грн. 099 234 28 84
 • Косметичка. Косметичка - лучший подарок для женщины! Успейте приобрести! Высококачественные ткани. Легкий уход. Материал: хлопок Размеры: 230х140х70 Производство: Украина В наличии разнообразные цвета и рисунки, задавайте интересующие вас вопросы! За дополнительной информацией обращайтесь в раздел "написать автору" или вайбер. Цена 200 грн. 000 000 000
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • Подарок любимой. Чудесное кольцо фирмы "SAGA". Не подошел размер. Похож на 17й. Состояние идеальное. Цена ваша. Серебро с золотом. Цена 10 грн. 095 812 7567
 • Набор косметики Kylie KKW beauty 7в1. Хит продаж! Превосходный набор декоративной косметики Kylie KKW beauty 7в1 будет лучшим подарком для каждой девушке! В набор входит: пудра и хайлайтер, корректор двухсторонний, жидкая помада с карандашом, набор помад (4 шт), тональная основа(солнцезащитная), кисть и спонж двухсторонние С этим набором Ваш макияж будет идеальным. Цена 680 грн. 050 944 6646
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • Кулон, украшение на шею "Одуванчик". Подвеска подарок "Wish". Очень красивый кулончик со смыслом. Несет в себе значение "пусть твои мечты сбудутся", как в детстве, когда нужно было загадать желание и сдуть все-все зонтики-семена с одуванчика). Может быть как подарком, который безусловно поднимет настроение, так и просто красивым аксессуаром для себя. Цена 150 грн. 068 634 3187
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • Серебряный комплект : серьги и кулон с аметистом. Продам новый серебряный комплект: серьги- подвески и кулон с аметистом . Серебро 925 пробы. Покрытие - родий. Серьги: высота -35 мм, диаметр камня- 10 мм. Кулон: высота -40 мм, диаметр камня- 15 мм. Аметист темно -фиолетового оттенка. Цена 999 грн. 050 208 3589
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • Готовые Очки ( Пластик - Женский ) с Футляром !. Диоптрии : от + 1,0 до +4,0 ( 0,5 ) Цена за 1 шт. - 250 грн. Бесплатная адресная доставка по Харькову . Отправляем с наложенным платежом удобным для Вас перевозчиком . При заказе от 2 шт. Отправка за наш счёт . При заказе ещё одного товара из наших объявлений, Отправка за наш счёт . Возможна оплата на карточку . Цена 250 грн. 380 501 838695
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • Продам сумку-клатч. Продам сумку-клатч. В отличном состоянии. Цена 300грн. Цена 300 грн. 063 410 4232
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • USB зажигалка в подарочной упаковке "Разные марки " (Электроимпульсная. 3 шт. или более по цене за 1шт. - 265.00 грн. Цена за 1шт. - 318 грн. Весь ассортимент на сайте sunopt.com.ua USB зажигалка в подарочной упаковке Электроимпульсная --- Все наши товары подобраны самым тщательным образом, сочетая в себе качество, эргономику и адекватные цены. --- Доставка по Украине, в том числе и наложенным платежом. --- Не забудьте проверить остальные наши объявления - уверены, они не оставят вас равнодушными. Цена 265 грн. 067 570 5582
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • USB зажигалка в подарочной упаковке "Honest" (Электроимпульсная - две. 2 шт. или более по цене за 1шт. - 343.00 грн. Цена за 1шт. - 412 грн. Весь ассортимент на сайте sunopt.com.ua USB зажигалка в подарочной упаковке Электроимпульсная - две перекрещенные молнии --- Все наши товары подобраны самым тщательным образом, сочетая в себе качество, эргономику и адекватные цены. --- Доставка по Украине, в том числе и наложенным платежом. --- Не забудьте проверить остальные наши объявления - уверены, они не оставят вас равнодушными. Цена 343 грн. 067 570 5582
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • USB зажигалка в подарочной упаковке "Honest" (Электроимпульсная) №4768. 3 шт. или более по цене за 1шт. - 321.00 грн. До 3шт цена за 1шт. - 386 грн. USB зажигалка в подарочной упаковке "Honest" Электроимпульсная Весь ассортимент на сайте sunopt.com.ua --- Все наши товары подобраны самым тщательным образом, сочетая в себе качество, эргономику и адекватные цены. --- Доставка по Украине, в том числе и наложенным платежом. --- Не забудьте проверить остальные наши объявления - уверены, они не оставят вас равнодушными. Цена 321 грн. 067 570 5582
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • Вкусный, милый подарок на 14февраля-8марта. Милой подарок для любимой дамы. Порадуйте своих половинок милым подарочком). Цена 250 грн. 380 970 255492
  Дата: 2018-02-01 03:32:12
 • Потрясающий подарок! реплика боевого сюрикена!!!. Реплика боевого сюрикена , очень качественно сделана, три тройные лезвия из нержавеющей стали, выполнен в стиле драконьей кожи.В комплекте подставка, которая может быть закреплена на стену. Высота 25см. Диаметр изделия 24см. Возможна отправка новой или укр почтой. Цена 1 200 грн. 380 975 351063
 • Прекрасный подарок Авторучка Перьевая. Продам НОВУЮ чернильную авторучку с позолоченным пером # 718 Lily - копия ручки ПАРКЕР Прекрасный подарок для ценителя. Цена 500 грн. 095 009 0394
 • Брелок - сердечко, шнурочки с замочком. Продам брелок - "сердечко" . При нажатии пищит. Продам шнурочки с замочком и цепочкой на конце. Цена 30 грн. 067 777 09 64
 • Букет из фруктов.Подарок на любой вкус. Букеты из овощей и фруктов-одно из наиболее трендовых направлений во флористике.Приятный подарок на любой праздник.С таким букетом Вас оценят и запомнят. Цена 400 грн. 380 663 163311
 • Букеты из фруктов!Фруктовый букет!Конфетный букет!Пивной Букет!. Букеты из фруктов!Конфет!Сладостей!Овощей!Пивные!Мужские!Мясные букеты!Наполнение на любой вкус!К каждому букету индивидуальный подход!Доставка!. Цена 200 грн. 095 308 7484
  Дата: 2018-02-01 03:32:07
 • Монета/жетон/амулет/сувенир/талисман/подарок /оберег. Монета/жетон/амулет/сувенир/талисман/подарок /оберег "Любовь и верность навсегда.Успех и процветание".С одной стороны изображение двух лебедей и влюбленной пары на мосту,с другой стороны герб. Цена 900 грн. 073 13 13 713
  Дата: 2018-02-01 03:32:07
 • Сувенир "Черепашки ". Сувенир из керамики. Новый. Ножки у черепахи (если взять ее в руки) - двигаются. Пересылка. Цена 25 грн. 098 024 0356
  Дата: 2018-02-01 03:32:07
 • Картина бисером - Петух символ удачи, славы, успеха и богатства. Вышивка чешским бисером на Художественном холсте, очень яркий красивый Петух. Размер готовой работы26х26. Рамка оформлена в багетной мастерской с паспорту без стекла. Цена 365 грн. 063 277 6520
  Дата: 2018-02-01 03:32:07
 • Статуэтки "Африканские красавицы". Продам статуэтки ,прекрасный подарок ,идеально украсят любую полку,туалетный столик,камин,можно использовать как кашпо или вазочку для цветов,а на женском столике перед зеркалом можно использовать для хранения косметики и разной галантерейной мелочи.Куплены в Германии. Цена указана за одну статуэтку.Перешлю НП ,в Харькове можно при встрече. Цена 500 грн. 093 067 1326
 • Дамское счастье. Продам "дамское счастье" (клатч)!! Размер 37х20х4,5 см, застежка две кнопки, внутри кармашек на молнии. Ворсистый под зебру!!Смотрится очень эффектно! Потертостей нет. В идеальном состоянии. Цена 150 грн. 096 696 4141
  Дата: 2018-02-01 03:32:07
 • Подвеска Кулон, Гантели, Гиря, Штанга, блин, гриф. Оригинальные подвеска для всех любителей силовых видов спорта. изделие изготовлено из нержавеющего цинкового сплава. с прочным элегантным шнурком на застежке или брелком. стоимость одного кулона от 40 грн. Вы можете сами выбрать состав (элементы) комплекта, который больше нравится именно Вам. различные штанги, гантели, гири, блины а также таблички. пишите/звоните чтобы узнать весь ассортимент. также смотрите мои другие объявления. отправка по всей Украине (новая почта и укр почта), или при встрече в Харькове. Цена 40 грн. +380683717749
  Дата: 2018-02-01 03:32:06
 • Череп гипс. Череп гипсовый, привлекательный элемент декора интерьера, никого не оставит равнодушным.(размер натуральный вес до 2х кг), с отверстием под кисти, или под цветок, череп копилка, просто череп как декор интерьера. Изготовление под заказ, окрас в любой цвет. Отправлю новой почтой в любой город по всей Украине. Подробнее можно посмотреть в инстаграм: ds_beton. Цена 450 грн. 066 303 3380
 • Миниароматы Ив Роше:. Миниаромат Ив Роше. Цена 70грн. Новый аромат на каждый день. Цена 70 грн. 063-33-77-430
  Дата: 2018-02-01 03:32:01
 • USB зажигалка в подарочной кожаной коробке "EAGLE" (Электроимпульсная. 2 шт. или более по цене за 1шт. - 406.00 грн. цена за 1шт. - 488 грн. Весь ассортимент на сайте sunopt.com.ua USB зажигалка в подарочной кожаной коробке Электроимпульсная - две перекрещенные молнии. --- Все наши товары подобраны самым тщательным образом, сочетая в себе качество, эргономику и адекватные цены. --- Доставка по Украине, в том числе и наложенным платежом. --- Не забудьте проверить остальные наши объявления - уверены, они не оставят вас равнодушными. Цена 406 грн. 067 570 5582
  Дата: 2018-02-01 03:32:01
 • Подарочная кукла домовой. Купите себе домового для счастливого дома! Материал: мешковина, синтопон, лён.. Размер около 30-35 см. Цена 140 грн. 067-72-08-700
  Дата: 2018-02-01 03:32:00
 • Баба яга. Баба-яга божественная сущность, прародительница рода человеческого.Наполнитель синтопон,одежда разные материалы,в середине каркас с проволки.Высота 30 -40 см. Цена 150 грн. 067-72-08-700
  Дата: 2018-02-01 03:32:00
 • Набор подарочный "Motociclismo". Набор подарочный "Motociclismo" В комплект входит: - фляга из нержавеющей стали Motociclismo 8 oz/240 мл - 2 стопки из нержавеющей стали - компас-брелок - штопор-открывалка - подарочная упаковка. Цена 290 грн. 066 938 8736
  Дата: 2018-02-01 03:32:00
 • Продам фотоальбом. новый фотоальбом на 20 фотографий формата А4 под пленку. Цена 150 грн. 050 274 3023
  Дата: 2018-02-01 03:31:59
 • 13 лютого о 10. 00 за адресою смт Пiсочин, вул. Пушкiна № 42 будуть проводитися роботи по встановленню меж земельної дiлянки в натурi. Прохання з'явитися сумiжним землевласникам та землекористувачам для погодження меж
  Дата: 2018-02-01 03:30:56
 • 07. 02. 18 об 11: 00 запрошуються власники/корисувачi земельної №24 по вул. Кольцева в с. Борщова Харкiвського р-ну для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 067-950-81-68
  Дата: 2018-02-01 03:30:56
 • Утерянный студенческий билет ХА №10233475 ЖКК ХНУМГ на имя Грабарь Юлия Витальевна, считать недействительным
  Дата: 2018-02-01 03:30:56
 • Утерянное удостоверение ребенка из многодетной семьи Пилипчук Алексея Дмитриевича считать недействительным.
  Дата: 2018-02-01 03:30:56
 • Утерянный паспорт на имя Али Сахиб Хуссейн, вернуть за вознаграждение, тел. 093-372-49-83
  Дата: 2018-02-01 03:30:56
 • 03/02/2018 года в 12. 00 состоятся работы по установлению границ земельного участка по адресу: м. Харкiв, в-д Iсаївський 4-й, 8. Приглашаем смежников для подписания документов
  Дата: 2018-02-01 03:30:56