// Козырек
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ ДО 1945 г.
098-681-21-01,
727-21-01

 

 • Утерянное удостоверение участника боевых действий серия АБ №460317 от 11. 09. 2017г. на имя Гуравский Василий Васильевич считать недействительным.
 • Утерян диплом специалиста ХА № 43705176 об окончании Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенка 30. 05. 2012 на имя Соломаха Сергей Алексеевич
 • Утерян аттестат о среднем образовании, выпуск 1993 года СШ № 102 на имя Агаркова Яна Николаевна, считать недействительным
  Дата: 2018-11-09 03:30:12
 • Втрачено свiдоцтво про право на спадщину за заповiтом вiд 10. 05. 2011, видане другою державною нотарiальною конторою Харкiвського району на iм'я Яременко Павло Олександровича на 1/2 частини земельної дiлянки розмiром 0, 1314 га, яка знаходиться: селище Пiсочин Харкiвського району, вул. Комарова, 18, вважати недiйсним
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм''я Маркова Бориса Максимовича за адресою: м. Харкiв, вул. Фонвизина, буд. 5, кв. 31 вважати недiйсним.
  Дата: 2018-11-09 03:30:12
 • Утерянные зачетную книжку и студенческий билет на имя Обиджонова Дилафруз студентки ХНМУ считать недействительными
  Дата: 2018-11-09 03:30:12
 • Утерян студенческий билет ХА № 11353026, выдан. колледж. молочной промышленности на имя Беловол Руслан Анатольевич
  Дата: 2018-11-09 03:30:12
 • Утерянные зачетную книжку и студенческий билет на имя Ахаткулова Нилуфар студентки ХНМУ считать недействительными
  Дата: 2018-11-09 03:30:12
 • Посвiдчення багатодiтної сiм'ї на iм'я Дуєва Ольга Павлiвна вважати недiйсним у зв'язку з втратою
 • Утерян диплом бакалавра ХА № 41068655 об окончании Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенка 24. 06. 2011 на имя Соломаха Сергей Алексеевич
  Дата: 2018-11-09 03:30:12
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм'я Чорна Євгенiя Федорiвна за адресою: м. Харкiв, Валентинiвська, буд. 41, кв. 137, вважати недiйсним
  Дата: 2018-11-09 03:30:12
 • Продам акции бывшего ДСК-1, свои. тел. 093-582-24-70
  Дата: 2018-11-09 03:30:11
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПНВФ "АНКОР-ТЕПЛОЕНЕРГО". Підприємство порушує клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для промплощадки, що розміщена за адресою: 61105 м. Харків, вул. Киргизька, 19. Підприємство спеціалізується на виробництві пластинчатих теплообмінники зварного типу та пластинчатих теплообмінників полурозбірного та розбірного типів. Основними забруднюючими речовинами, що надходять в атмосферу при здійсненні виробничої діяльності є: залізо та його сполуки, оксиди азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, неметанові леткі органічні сполуки. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу без урахування викидів парникових газів складає 0,52 т/рік. Перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. 095-389-76-12. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел ПНВФ "АНКОР-ТЕПЛОЕНЕРГО" приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, по вул. Сумська, 64 за тел. 700-21-05
  Дата: 2018-11-09 00:00:00
 • ХТБ повторний аукцiон 03.12.2018р. об 12-00 з продажу майна Апеляцiйного суду Харкiвської обл: лот №1 автомобiль ВАЗ 21150, 2002р. №100-57ХА iнв. №101510007 початкова вартiсть 25145,84 грн. без ПДВ. Ознайомлення з майном за його мiсцезнаходженням з 9-17 у роб. днi. Прийом заяв на участь припиняється за 3 робочi днi до початку аукцiону. Гарантiйний внесок 10% вiд початкової вартостi та реєстрацiйний збiр 17,00 грн. перерахувати на п/р 26002011027604 в ПАТ “Кредобанк” МФО 325365 код ЄДРПОУ14086755. Адреса м.Харкiв, пр.Науки, 5 тел. (057)701-36-01
  Дата: 2018-11-09 00:00:00
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря Красноградським ККП, який надає послуги полiгона ТПВ. Полiгон ТБВ розташований на схiд за межами с. Пiщанка Красноградського району Харкiвської областi. При здiйснюваннi господарчої дiяльностi пiдприємство викидає в атмосферу 35,872 т/рiк за-бруднюючих речовин. Найближчi житловi будови розташованi за межами нормативної СЗЗ. Перевищення санiтарних та гiгiєнiчних нормативiв якостi атмосферного повiтря на межi найближчої житлової забудови не виявлено. Викиди забруднюючих речовин вiд джерел викидiв виробництва контролюються. Скарги щодо екологiчних наслiдкiв дiяльностi полiгона ТПВ Красноградського ККП приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї.
  Дата: 2018-11-09 00:00:00
 • 15. 11. 2018 р. в 10. 00 будуть проводитись роботи по погодженню меж земельної дiлянки за адресою: смт Рогань, вул. Пролiскова, 27. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2018-11-08 03:30:24
 • 15. 11. 2018 р. в 09. 00 будуть проводитись роботи по погодженню меж земельної дiлянки за адресою: с. Борисiвка, вул. Миру, 59. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2018-11-08 03:30:24
 • Утерянное удостоверение ребенка многодетной семьи на имя Кафьян Виолетта Ареновна. Считать недействительным
  Дата: 2018-11-08 03:30:23
 • Утерянный аттестат ХА 11344603 об окончании средней школы №151 на имя Зайцевой Евгении Сергеевны, считать недействительным
  Дата: 2018-11-08 03:30:23
 • Утерян пропуск ХНУВС на iм"я Таран Дар"я Анатолiївна вважати не дiйсним
  Дата: 2018-11-08 03:30:23
 • 12. 11. 2018 с 10: 00 по 15: 00 будет проводится подписание с существующими смежниками согласование границ участка расположенного по адресу: м. Харк_в, Немишлянський район, в-д. Горбан_вський, 4-Б.
  Дата: 2018-11-08 03:30:23
 • Утеряно свидетельство об образовании Гриценко Дианы Олеговны ХЗШ №128 2018 года, номер свидетельства ХА №50202059. Утеряно в августе. Нашедшего просьба вернуть. 095-43-42-533
  Дата: 2018-11-08 03:30:23
 • Утерянную зачетную книжку на имя Ходжераг Бадер Изр студента ХНМУ считать недействительной
  Дата: 2018-11-08 03:30:23
 • Утерянное удостоверение Национальной Гвардии Украины на имя Гука Александра Александровича считать недействительным
  Дата: 2018-11-08 03:30:23
 • 14. 11. 2018 в 10-00 Вiдбудеться пiдписання актiв пог. меж земельної дiлянки та акту прийомки-передачi межових знакiв за адресою: пров. Аляб'єва, 46 в м Харковi. Прохання власникiв сусiднiх зем. дiл. з'явитися на пiдписання. 095-204-99-43
  Дата: 2018-11-08 03:30:23
 • 12. 11. 018 р. о 10: 00 вiдбудеться пiдписання актiв погодження меж зем. дiлянки №11 по вул. Архангельськiй в мiстi Харковi. Прошу власникiв та земелекористувачiв сумiжних зем. дiлянок з'явитися для пiдписання вiдповiдних документiв. 096-945-03-58
  Дата: 2018-11-08 03:30:23
 • Харкiвський державний унiверситет харчування та торгiвлi надає клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Адреса: Україна 61051, вулиця Клочкiвська, 333, Харкiв, Харкiвська область, 61051. Контактна особа: ректор Черевко Олександр Iванович, тел. (057) 336-89-79. Iдентифiкацiйний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ: 01566330. ХДУХТ спецiалiзується на наданнi вищої освiти. За рiк випускається 1939 студентiв. Одночасно проходить навчання 3720 студентiв. Вплив джерел викидiв закладу на оточуючу атмосферу визначається на пiдставi аналiзу результату розрахунку розсiювання забруднюючих речовин у приземному шарi атмосферного повiтря, який показав, що перевищення ГДК на межi житлової забудови по вмiсту забруднюючих речовин вiдсутнi. Зауваження та пропозицiї приймаються впродовж 30 календарних днiв Харкiвською обласною державною адмiнiстрацiєю за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
 • Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiрма МС Груп» надає клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Юридична адреса: 61030, м.Харкiв, Основ’янський р-н, вул. Бiологiчна, 4-Б. Фактична адреса: 61030, м.Харкiв, Основ’янський р-н, вул. Бiологiчна, 18. Контактна особа: директор Семенко А.О., телефон (067) 570-93-93. Iдентифiкацiйний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ: 37462075. ТОВ «Фiрма МС Груп» спецiалiзується на наданнi примiщень в оренду, в яких вiдбувається ремонт вузлiв автомобiля. Вплив роботи пiдприємства на оточуючу атмосферу визначається на пiдставi аналiзу результату розрахунку розсiювання забруднюючих речовин у приземному шарi атмосферного повiтря, який показав, що перевищення ГДК на межi житлової забудови по вмiсту забруднюючих речовин вiдсутнi. Зауваження та пропозицiї приймаються впродовж 30 календарних днiв Харкiвською обласною державною адмiнiстрацiєю за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
 • 14. 11. 2018 р. в 09. 00 будуть проводитись роботи по погодженню меж земельної дiлянки за адресою: смт Бабаї, вул. Корольова, 4. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • ООО "ВМИКОМ" ликвидируется по решению собственника. Все вопросы по тел. 704-18-29
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • 13. 11. 2018 року з 10: 00 вiдбудеться погодження меж земельних дiлянок в садiвничому товариствi 'В? ДПОЧИНОК', що розташоване на територiї Височанської селищної ради Харкiвського району (дiлянки №20 та №20 'А'). Запрошуємо сумiжних землевласникiв/землекористувачiв на погодження та пiдписання вiдповiдних актiв. 095-923-74-24
 • Посвiдчення офицера видано Кутовому Вiталiю Олексiйовичу серiя УК № 207748 недiйсне у зв'язку з викраденням
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • Землевпоряднi роботи стосовно вiдновлення меж з/д в натурi, а саме: 12. 11. 2018 р. буде проводитись встановлення меж земельної дiлянки (паю) за адресою: Харкiвський район, Циркунiвська с. р. дiл. №4 (кад.№6325158000: 01: 008: 0025). Запрошуємо сумiжних землекористувачiв/землевласникiв для погодження меж та проведення даних землевпорядних робiт (т. м. 050-061-07-24, 067-105-98-90
 • Гр. Грищенко С. П. як власника користувача земельної дiлянки № 3 пробивка вул. Верстатної, гр. Бобловського В. О. та гр. Бобловську Н. Є. власникiв/користувачiв земельних дiлянок № 29 та № 31 по вул. Таджицькiй в? ндустрiальному районi м. Харкова прошу з'явитися 17. 11. 1018 р. о 10. 00 для пiдписання актiв погодження меж земельної дiлянки № 10 по вул. Кожедуба (пробивка Верстатної вул.) в? ндустрiальному районi м. Харкова iз користуачем гр. Бєляй О. О. Питання за 050-214-02-82, 098-854-59-58
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • Втрачений диплом магiстра ДI № 010605 та додаток до нього виданий 15 червня 2006 р. Схiдноукраiнським нацiональним унiверситетом iменi Володимира Даля за напрямом пiдготовки 'комп`ютерна iнженерiя', на iм`я Ранi Окла Алабед Дiт Канбар, вважати недiйсним.
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • 21. 11. 2018 Будет проводитися встановлення меж зем. делянки Хар. обл, Люботин, в/д Тополиний 3а о 12: 00. Запрошуемо сумiжних землевласникiв для пiдписання акту встановлення та узгодження меж даної дiлянки. У разi вiдсутностi акт буде пiдписаний без них. 050-975-35-73.
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • 15. 11. 2018 о 10. 00 по адресу пгт. Песочин пер. Горького 18 будут проводиться работы по установления границ земельного участка. Просьба явиться смежным землепользователям для согласования границ. 066-286-07-58
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • 12. 08. 2018 року о 10. 00 годинi вiдбудеться встановлення та погодження меж земельної дiлянки яка розташована: Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт Коротич, сул. Низова, 3 яка належить Луговськiй В.I. Запрошуємо сумiжних власникiв, землекористувачiв на погодження та пiдписання вiдповiдних актiв. 050-883-86-69
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • 13. 11. 18 о 10: 00 запрошуються власники/користувачi земельних дiлянок №11, №22, №7-А, №2-А в СТ "Простiр" на територiї Великобабчанської с. р. Чугуївськогор-ну для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 098-721-58-63
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • 04. 11. 2018 р. втрачена перепустка на терiторiю ХНУВС Чирва Дмитро Євгенiйович вважати недiйсним.
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • Загублений студентський квиток на iмя Абусебека Хайрi студента ХНМУ вважати недiйсним
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • Картку водiя на iм'я Любченко Вiталiй Васильович за номером UAD 0000146478000 прошу вважати недiйсною.
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • Втрачений диплом бакалавра ДI № 008346 та додаток до нього виданий 15 вересня 2005 р. Схiдноукраiнським нацiональним унiверситетом iменi Володимира Даля за напрямом пiдготовки 'комп`ютерна iнженерiя', на iм`я Ранi Окла Алабед Дiт Канбар, вважати недiйсним.
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • Втрачений студентський квиток серiї ХА 11426520, який був виданий ХДАК на iм'я Сушко Полiна Сергiiвна у 2016 роцi вважати недiйсним
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • 15. 11. 2018р. о 10-00 запрошуються сумiжнi землевласники, землекористувачi для погодження меж земельної дiлянки та пiдписання вiдповiдного акту за адресою: Харкiвська обл., м. Люботин, с. Смородське, вул. Благодатна, 2. В разi їх вiдсутностi акти будуть пiдписанi без них. 099-956-50-17
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • 15. 11. 2018 о 10. 00 по адресу c. Н. Озеряна пер. Мерефянський №1 и пер. Мерефянський №3 будут проводиться работы по установления границ земельного участка. Просьба явиться смежным землепользователям для согласования границ. 066-286-07-58
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • 13 листопада 2018 р. на 11. 00 запрошуються сумiжнi землевласники/землекористувачi земельної дiлянки за адресою: вул. Тиха, 3? ндустрiальний район м. Харкiв для проведення землевпорядник робiт по встановленню (вiдновленню) та погодженню меж земельної дiлянки. У випадку неявки акт погодження меж та акт прийомки-передачi межових знакiв на зберiгання буде пiдписаний без їх участi. Конт. тел. 095-219-62-00
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • 12. 08. 2018 року о 10. 00 годинi вiдбудеться встановлення та погодження меж земельної дiлянки яка розташована: Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт Коротич, вул. Київська, 29, яка належить Марченко О. М. Запрошуємо сумiжних власникiв, землекористувачiв на погодження та пiдписання вiдповiдних актiв. 066-722-60-78
  Дата: 2018-11-07 03:30:12
 • Вважати втраченим та недiйсним свiдоцтво про право на спадщину за законом вiд 04. 03. 2009 р. видане Другою Державною нотарiальною конторою Харкiвського району на iм''я Кравченко Любовi Борисiвнi на житловий будинок № 33 по вул. Жовтневiй в смт Васищеве Харкiвського району Харкiвської областi.
  Дата: 2018-11-05 03:30:12
 • Втрачено свiдотство про право власностi на житло, видане на iм'я Петренко Володимира Iванович за адресою вул.Iвана Камишева буд. 21/5 кв. 3 м. Харкiв вважати недiйсним. 096-697-40-91
  Дата: 2018-11-05 03:30:11