// Козырек
КУПЛЮ ДОРОГО АНТИКВАРИАТ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ ДО 1945 г., ФАРФОР, ЧАСЫ. ВЫЕЗД НА ДОМ
098-681-21-01,
727-21-01
Знакомства для бесплатного секса - заходи на https://smSEX.com.ua/board/ лучшие предложения уже тебя ждут! +100500 предложений!!!
+380919330687

 

 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ДП ДГ «Комсомолець», опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 7 сiчня 2019 року №2 на сторiнцi 26 додати наступним: «Державне пiдприємство «Дослiдне господарство «Комсомолець» Iнституту сiльського господарства пiвнiчного сходу Нацiональної академiї аграрних наук України» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташовано на проммайданчиках в с.Миролюбiвка, с.Федорiвка та с.Мирне Лозiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Два майданчика розташовано за пiвнiчно-схiдною околицею та на захiднiй околицi с.Миролюбiвка, на першому майданчику розташовано ток пiдприємства, на другому молочну ферму, бойню, гараж, майстерню, паливне господарство, а також їдальня. За схiдною околицею с.Мирне розташовано свиноферму, машино-тракторний парк та окремi зерносховища, за захiдною околицею с.Федорiвка розмiщується зерносховище та пташник. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту дiоксид, сiрчистий ангiдрид, акролеїн, кислота капронова, вуглеводнi, метилмеркаптан, диметилсульфiд, диметиламiн, альдегiд пропiоновий, залiза оксид, марганець i його сполуки, гас, амiак, кислота сiрчана, сiрководень, фенол, пил абразивно-металевий, сажа, метан, пил насiння соняшника, пил деревний, пил зерновий, пил борошна, пил металевий, пил хутряний. Валовий викид становить: 8,398 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
  Дата: 2019-02-01 00:00:00
 • ТОВ “ДАНКО-ТОЙС” повiдомляє про намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря для проммайданчика за адресою 61020, м. Харкiв, Новобаварський район, вул. Цементна, буд.8. ТОВ “ДАНКО-ТОЙС” спецiалiзується на виробництвi iгор та iграшок. В результатi дiяльностi ТОВ “ДАНКО-ТОЙС” по вул. Цементна,8 у атмосферне повiтря викидаються наступнi забруднюючi речовини:оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на дiоксид азоту, вуглецю оксид, дiоксид сiрки (дiоксид та триоксид) у перерахунку на дiоксид сiрки, сажа, бенз(а)пiрен, спирт етиловий, фенол, спирт полiвiнiловий, ацетон, вуглеводнi насиченi С12-С19. Фактичний сумарний обсяг викидiв забруднюючих речовин становить 0,003258 т/рiк. Проведений аналiз результатiв розрахунку забруднення атмосферного повiтря показав, що вплив викидiв вiд стацiонарних джерел пiдприємства знаходиться у межах допустимих санiтарних норм. У межах нормативної i розрахункової санiтарно-захисної зони житловi будинки i лiкувально - профiлактичнi пiдприємства вiдсутнi. Адреса для звернення громадян: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська,64, Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя, протягом мiсяця з дня опублiкування цiєї об’яви.
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ПП «СВП «МIЛIТОН», опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 7 сiчня 2019 року №2 на сторiнцi 28 додати наступним: «ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «МIЛIТОН» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Катеринiвка Сахновщинського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. В лiтнiй перiод часу вся технiка зберiгається пiд навiсом. Пiд навiсом знаходиться майстерня. Майстерня служить для дрiбного ремонту для власних потреб. В майстернi розташованi: свердлильний та заточний верстати. Зберiгання зернових здiйснюється у зерносховищах. В примiщеннi зерноскладу знаходиться мiсце зварювання. В наявностi одна ємнiсть зберiгання ДП та одна ПРК. Дизпаливо призначено для заправки власної сiльгосптехнiки та автотранспорту. Сепаратор призначений для очищення зерна вiд домiшок. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: залiза оксид, марганець i його сполуки, гас, пил абразивно-металевий, зваженi речовини, пил металевий. Валовий викид становить: 0,767 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
 • ТОВ «Компанiя Торнадо ЛТД» надає клопотання на отримання дозволу на викид забруднюючих речовин у атмосферне повiтря стацiонарними джерелами Адреса: 61020 м.Харкiв, Жовтневий р-н, Григорiвське шосе, будинок 88 Контактна особа: директор Байталюк Т.П. Код ЄДРПОУ: 14058925 Пiдприємство спецiалiзується на: виробництвi електророзподiльної та контрольної апаратури До складу входять: виробнича дiльниця, топковi на газi та твердому паливi, вiдкрита стоянка автотранспорту, мийка. Термiн дiї дозволу на викиди – необмежений. Потужнiсть виробництва складає: сiгналiзатор рiвня мембранний-1410 од., комплект штуцельного з’єднання–1272 од З джерел пiдприємства здiйснюються викиди речовин у виглядi твердi речовини, вуглецю окису, окислiв азоту, фенол, амiак 2,015 т/рiк. Вплив роботи пiдприємства на оточуюче середовище визначається на пiдставi аналiзу результату розрахунку розсiювання забруднюючих речовин у приземному шарi атмосферного повiтря, який показав, що перевищення ГДК на межi житлової забудови по вмiсту забруднюючих речовин вiдсутнi. Зауваження та пропозицiї приймаються впродовж 30 календарних днiв Харкiвською обласною державною адмiнiстрацiєю за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська,64
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 7 сiчня 2019 року №2 на сторiнцi 26 додати наступним: «КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОЕНЕРГО» ЛОЗIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСТI планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташовано на проммайданчику по вул.Покровська, 2а в м.Лозова Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на постачаннi пари та гарячої води. Топкова забезпечує теплом та гарячою водою Лозiвський об’єднаний вiйськкомат та гаражi ВО. В примiщеннi топкової встановлено автономний твердопаливний водогрiйний котел. Паливо - вугiлля. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту дiоксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок (мiкрочастинки та волокна), сiрки дiоксид. Валовий викид становить: 2,844 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
  Дата: 2019-02-01 00:00:00
 • ТОВ “ДАНКО-ТОЙС” повiдомляє про намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря для проммайданчика за адресою 61020, м. Харкiв, Новобаварський район, Григорiвське шосе,90. ТОВ “ДАНКО-ТОЙС” спецiалiзується на виробництвi iгор та iграшок. В результатi дiяльностi ТОВ “ДАНКО-ТОЙС” по Григорiвському шоссе,90 у атмосферне повiтря викидаються наступнi забруднюючi речовини:оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на дiоксид азоту, вуглецю оксид, дiоксид сiрки (дiоксид та триоксид) у перерахунку на дiоксид сiрки, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок недиференцiйованих за складом, метан, спирт етиловий, фенол, ацетон, пил паперовий. Фактичний сумарний обсяг викидiв забруднюючих речовин становить 0,273042 т/рiк. Проведений аналiз результатiв розрахунку забруднення атмосферного повiтря показав, що вплив викидiв вiд стацiонарних джерел пiдприємства знаходиться у межах допустимих санiтарних норм. У межах нормативної i розрахункової санiтарно-захисної зони житловi будинки i лiкувально - профiлактичнi пiдприємства вiдсутнi. Адреса для звернення громадян: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська,64, Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя, протягом мiсяця з дня опублiкування цiєї об’яви.
  Дата: 2019-02-01 00:00:00
 • Загублений студентський квiток, пропуск через КПП Харкiвського Нацiонального Университету Внутрiшних Справ на iм''я Носаль Анастасiя Максимiвна вважати недiйсним.
 • Утерян дипом на имя Лугового Олега Геннадьевича об окончании Харьковского техникума Железнодорожного транпорта Прошу считать недействительным
 • Утерян студенческий билет ХА № 10774741, выданный 01. 09. 2015 г. на имя Сергиенко Артема Игоревича. Считать недействительным
 • Утерянный аттестат НЖ №006547 на имя Гречишникова Бориса Павловича считать недействительным.
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • Утерянный студенческий билет Харьковский национальный медицинский университет на имя Сорока Игорь Владимирович считать недействительным.
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • Утерян студенческий ХА № 10774671 на имя Медик Ирины Андреевны, выданный КПХПХУПУСГ им. П. Василенка, считать недействительным
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • Утерянное удостоверение многодетной семьи на имя Аксенова Татьяна Владимировна и Аксенов Руслан Владимирович и ребенок многодетной семьи на имя Аксенова Наталья Руслановна считать недействительными.
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • Приглашаем для подписи акта согласования и акта приёма-передачи межевых знаков соседей смежников участка №85 по ул. Мира в с. Циркуны, Харьковского района Харьковской области. Согласование состоится 06. 02. 2019г. в 10-00. конт тел. 095-433-69-93. В случае неявки акты будут подписаны без Вас.
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • Втрачено свiдотсво про право власностi на житло №5-94-30461 вiд 28. 02. 1994р. видано Харкiвським мiським центром приватизацiї державного житлового фонду на iмя Хавула Михайло Володимирович за адресою м. Харкiв, вул. Владислава Зубенка 76 (вул. Тимурiвцiв) квартира 110 вважати недiйсним
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • Втрачений диплом спецiалiста на iм'я Сiтайло Юрiй Сергiйович, вiд 27 червня 2001р. видане Академiєю пожежної безпеки МВ № 14500932, вважати недiйсним.
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • 07. 02. 19 о 12. 00 буде проводитись погодження меж за адресою: с. Шопине вул. Чкалова, 8 та Чкалова, 9. 067-546-49-43
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • 06/02/2018 года в 12. 00 состоятся работы по установлению границ земельного участка по адресу: м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 48. Приглашаем смежников для подписания документов
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • Утерянный студенческий билет на имя Батиа Мампфуру Бианиш Дервини студентки ХНМУ считать недействительным
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • Втрачено свiдотсво на право власностi на житло вiд 15. 01. 2007 №1-07-263797 Вiддiлом приватизацiї житлового фонду Управлiння комунального майна та приватизацiї Департамента економiки та комунального майна Виконавчого комiтету, Видане на iм, я Бiловицький Олександр Павлович, Бiловицька Надья Павлiвна, Бiловицкий Юрий Павлович за адресою (м, Харкiв пр, Л, Свободи 31 кв 180) важати недiйсним,. 099-004-37-59
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • 07. 02. 19 о 14. 00 буде проводитись погодження меж за адресою: с. Тернова вул. Федорiвська, 151. 067-546-49-43
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • 07. 02. 19 о 10. 00 буде проводитись погодження меж за адресою: с. Мала Рогань, вул. Роганська, 52. 067-546-49-43
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • 06/02/2018 года в 10. 00 состоятся работы по установлению границ земельного участка по адресу: м. Харкiв, вул. Ашгабатська, 5. Приглашаем смежников для подписания документов
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • 05. 02. 2019 року о 08. 00 ФО-П Зюзiна В. М. буде проводити роботи по встановленню (вiдновленню) меж земельної дiлянки, розташованої за адресою: м. Харкiв, Немишлянський район, вул. Краснопiльська, 46, (кад. № 63101385500: 04: 009: 0022). Запрошуються сумiжнi землевласники для пiдписання акту погодження меж. У випадку неявки акти будуть пiдписанi без їх участi. Конт. тел.: 098-057-52-19
  Дата: 2019-01-31 03:30:23
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу СТОВ «ХОРОБОР АГРО», опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 7 сiчня 2019 року №2 на сторiнцi 28 додати наступним: «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХОРОБОР АГРО» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташовано на проммайданчиках в с.Петрiвка Красноградського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на розведеннi великої рогатої худоби молочних порiд. Худоба утримується у корiвниках. Гнiй прибирають за допомогою шнекових i скреперних транспортерiв,а потiм вантажать на самоскиди, причепи та вивозять у спецiально обладнане мiсце компостування твердої фракцiї. Очищення примiщення проводять за допомогою автоматичних пристроїв або вручну: прибираються великi грудки бруду. В кормоцеху розмiщенi потоковi технологiчнi лiнiї, що забезпечують обробку всiх видiв кормiв для обслуговуваних тварин. Зберiгання зернових для виробництва кормiв здiйснюється в критому зерноскладi пiдлогового зберiгання. У разi вiдключення електроенергiї на проммайданчику передбачено два дизельгенератори. Власна транспортна та тракторна технiка зберiгається на вiдкритому майданчику. Заправка паливом здiйснюється на мiсцевих АЗС. Розвантаження та вiдпуск зернових проводиться всерединi та бiля зерноскладу. Опалення побутових примiщень здiйснюється вiд буржуйок,якi працюють на дровах. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: акролеїн, вуглецю оксид, азоту дiоксид, альдегiд пропiоновий, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок (мiкрочастинки та волокна), натрiю гiдроокис, диметиламiн, диметилсульфiд, кислота капронова, вуглеводнi граничнi, амiак, метан, метилмеркаптан, мiкроорганiзми, пил хутра, формальдегiд, сiрки дiоксид, сiрководень, фенол, пил зерновий, пил комбiкормовий. Валовий викид становить: 24,334 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
  Дата: 2019-01-31 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. ТОВ«Надежда Ритейл 2017» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. АГЗП розташоване за адресою: м. Харкiв, пр-т Олександрiвський, 2-Б. Стацiонарна АГЗП призначена для прийому, збереження i вiдпуску скрапленого газу. До складу АГЗП входять: операторська, паливо-розподiльнi колонки (бензин та дизпаливо), газовий модуль, наземна ємностi зберiгання нафтопродуктiв (бензин та дизпаливо). Опалення операторської здiйснюється за допомогою конвекторiв. Автотранспорту на балансi не має.Загальнi валовi викиди пропану, бутану, гасу, бензину становлять 0,5987 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання на межi СЗЗ та на межi житлової забудови показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати протягом 30 кал.днiв з дати публiкацiї об'яви до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
  Дата: 2019-01-31 00:00:00
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiт-ря Сiльським (Фермерським) Господарством «Олександрiвське», яке розташоване за адресою: 64003, Харкiвська обл., Кегичiвський район, с. Антонiвка, вул. Ломоносова, 6, 18, 20. При здiйсненнi виробничої дiяльностi джерела викидiв на господарчому дворi та зерноскладах СФГ в атмосферу викидають- 0,528 т/рiк забруднюючих речовин. Найближчi житловi будови розташованi за межами нормативної СЗЗ господарства. Перевищення санiтарних та гiгiєнiчних нормативiв якостi атмосферного повiтря на межi найближчої житлової забудови не виявлено. Викиди забруднюючих речовин вiд джерел викидiв виробництва контролюються. Скарги щодо екологiчних наслiдкiв дiяльностi виробництва С(Ф)Г «Олександрiвське» приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї.
  Дата: 2019-01-31 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Селянське (фермерське) господарство «УМРIХIНА ЮРIЯ МИКОЛАЙОВИЧА» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Трiйчате Первомайського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
 • ФО-П Бiлоусов Є. В. запрошує 05. 02. 2019р. о 9-00 год. сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки: с. Черкаскi Тишки, вул. О. Стовби, 4 (№2, №4-а по вул. О. Стовби, №7 по вул. В. Iнтернацiоналiстiв) та представника Циркунiвської сiльської ради для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. Мiсце проведення робiт с. Черкаскi Тишки, вул. О. Стовби, 4. 066-945-48-40
 • Утеряно удостоверение многодетной семьи на имя Литвинова Татьяна Владимировна считать недействительным.
 • Утеряно удостоверение УБД сер. АБ 466715 от 22. 02. 2018 на имя Дудка Игорь Владимирович считать недействительным
 • Разыскиваются пострадавшие от биополимерного гидро геля Активгель Аквалифт Естеформ для совместной подачи иска в суд о возмещении морального и материального ущербов и компенсации стоимости восстановительных операций. 099-798-38-83
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло, видане Харкiвським мiським центром приватизацiї державного житлового фонду вiд 19. 07. 1994 р. р. № 1-94-1652 видане на iм'я Арсеєва Лариса Григорiвна за адресою: м. Харкiв, вул. Шатилiвська (кол. Ленiна), будинок 29, кв. 27. Вважати недiйсним
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • Втрачено свiд-тво про право власностi на житло №5-94-30461 вiд 28. 02. 1994р. видано Хар-им мiським центром прив.-цiї дер-ого жит-го фонду на iмя Хавула Михайло Володимирович за ад-ю м. Харкiв, вул. Владислава Зубенка 76 (вул. Тимурiвцiв) вважати недiйсним
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло р. № 6-99-190135, виданого 07. 09. 1999 р. УКМ на ПЦ (В) ПДЖФ на правi сумiсної власностi за Сєрiк Галиною Евгенiївною, Сєрiк Iриною Вiкторiвною, Сєрiк Єлизаветою Вiкторiвною за адресою: м. Харкiв, Григорiвське шосе (Комсомольське шосе) б. 57, кв. 10, вважати недiйсним
 • 6/02/2019 о 10. 00 буде проводитись встановлення меж земельної дiлянки в селищi Бабаї вул. Космiчна, 41. Запрошую сумiжних зелевласникiв (землекористувачiв) для пiлписання акту встановленнямеж земельної дiлянки. В разi вiдсутностi акт буде пiдписано без них. Баранов Євген Олександрович 095-311-44-70
 • ФОП Приходько запрошує о 10. 00 04. 02. 19 р. сумiжника зем. дiлянки за адресою: с. Рогань вул. Ростовська, 17 та вул. Ростовська 13/17. Роботи проводитимуться за адресою: сел. Рогань вул. Захiдна, 15 для пiдписання акту погодження меж. 097-385-79-74
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • 06. 02. 2019 вiдбудеться пiдписання актiв погодження меж земельної дiлянки, акти встановлення вiдновлення меж земельної дiлянки за адресою: м. Харкiв, пров. Шишкiнський, 4, Київського р-ну. Прошу смежникiв земельних дiлянок явитися для пiдписання актiв за вищезазначеною адресою. 050-400-13-09.
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • Утеряны документы паспорт на имя Тарлыкова Юлия Александровна № МК 906935, считать недействительным
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • Утеряно удостоверение многодетной семьи Андрущук Федор Максимович, считать недействительным
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • Утеряна академическая справка ХНМУ на имя Одунлами Ромулу. Считать недействительной
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • Загублений пропуск через КПП Харкiвського Нацiонального Университету Внутрiшних Справ на iм''я Погорiлко Вiкторiя Миколаївна вважати недiйсним.
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло без номера вiд 04. 04. 2001, видано Комiнтернiвською районною радою Бражнiк Галина Iванiвна за адресою: м. Харкiв, пр. Гагарiна, 191, кв. 32. Вважати недiйсним
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • ФОП Статiвка Р.I. повiдомляє, що 05. 02. 2019 о 10. 00 вiдбудеться встановлення та погодження меж земельноi дiлянки в м. Харкiв, вул. Оскiльська, 1, дiлянка №217, (Iндустрiальний район) (ранiше смт Кулиничi, СТ "Украiнка"), прохання до власникiв або користувачiв сумiжних дiлянок (дiлянки 219, 215, 234) з'явитись на мiсце виконання землевпорядних робiт для пiдписання вiдповiдних актiв. 050-774-34-16
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • 6. 02. 2019р в 10-00 будуть проводиться роботи з узгодження меж дiлянки за адресою: м. Харкiв, провулок Алексiна Миколи, будинок 13. Просимо власникiв користувачiв сумiсних земельних дiлянок з'явiтися для пiдписання у 10-00 06. 02. 2019р за адресою: м Харкiв, провулок Алексiна Миколи, будинок 13. 050-401-19-18
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • 04. 02. 2019г. с 12. 00 до 15. 00 по улице Енакиевской, 11. Будет проходить собрание подписание актов согласование границ участков. Просьба собственников участков присутствовать.
  Дата: 2019-01-30 03:30:20
 • ТОВ фирма РУСЕ проводит торги с 30. 01. 19-30. 02. 19 пл. Конституции 26к. 412. Сыр Friko 300 кг* 270 гр.,Dorblu400кг*180 кг.Tarsufo 150кг*300 грн., Маасдам 600*120 гр. Свежее сало 150 кг по 50 грн. Колбаса Курхан170*50. 066-820-05-35
  Дата: 2019-01-30 03:30:12
 • В связи с повышением минимальной зарплаты, цен на ГСМ и автозапчастей с 8. 02. 2019 г. стоимость проезда на маршрутах №1646 Харьков - Элитное, № 1649 Харьков - Кутузовка, составит 11 грн.
  Дата: 2019-01-30 03:30:12
 • В связи с повышением минимальной зарплаты, цен на ГСМ и автозапчастей с 8. 02. 2019 г. стоимость проезда на маршрутах №1653 Харьков - Слобожанское, составит 11 грн.
  Дата: 2019-01-30 03:30:12
 • Публiкацiю про отримання дозволу ТОВ «Виробничо-кондитерська група «Лiсова казка», опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 03 вересня 2018 року №70 на сторiнцi 27 додати наступним: Загальнi валовi викиди таких забруднюючих речовин як : Речовини у виглядi твердих суспендованих частинок (мiкрочастинки та волокна), пил крохмалю, пил цукру, цукрової пудри (сахарози), сульфатна кислота (сiрчана кислота), азота дiоксид, оксид вуглецю, натрiя карбонат, сажа, сiрчистий ангiдрид, вiнiл хлористий, кислота оцтова, граничнi вуглеводнi С 12-19, масло мiнеральне, становить 3,1064 т/рiк.
  Дата: 2019-01-29 00:00:00