// Козырек
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ
727-21-01, 098-681-21-01
Продаётся Новая массажная кровать N-5 Эффективна и комфортна. Обезболивает, снимает воспаления.  Признана лучшей по мировым стандартам http://www.nugabest.kharkov.ua/index/krovat_nuga_best_n5/0-98
(057) 76-2-75-46, 0672822004

 

 • 17. 07. 2018р. о 10-00 год. вiдбудеться геодезична зйомка та пiдписання акту погодження меж i акту передачi межових знакiв по земельнiй дiлянцi в с. Степанки, вул. Тиха, 13 прохання з'явитись сумiжних власникiв для пiдписання актiв. 066-945-48-40
 • ТОВ ТБ «Форвард» 06.08.2018 10.00 аукціон з продажу майна що знаходиться на балансі Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області- меблі, офісне обладнання та ін. (605 найменувань)1996-2009р.в. Початкова вартість 19918,00 грн.Місцезнаходження - м. Харків вул. Бекетова 1Ознайомлення з майном за місцезнаходженнямдо 17.00 Кінцевий строк прийняття заяв 31.07.2018 Гарант.внесок 10% початкової вартості сплачуються на р/р 26009010062591 в ПАТ "ВТБ-Банк" м. Київ МФО 321767 код 31939029 Адреса м. Харків, вул. Ахсарова 4/6-А т 336-06-36 10.00-17.00
 • 18. 07. 2018р. об 11: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних зем. дiлянок дiлянки №214 по вул. Перемоги в с. Тавiльжанка Дворiчанського району Харкiвської областi для погодження меж зазначеної дiлянки та пiдписання вiдповiдних актiв. 099-065-30-48
 • Втрачене або зiпсоване свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм'я Айзенберг Антонiна Прохорiвна, Сероус Станислав Володимирович, Сiроус Рiта Миколаївна, Сероус Володимир Петрович, Ринзiна Лариса Миколаївна Харкiв, пров. Чередниченкiвський, 7, кв. 123 вважати недiйсним.
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • Загублений диплом та додаток ЛДПI iм. Лесi Українки № 641647, виданий 25. 06. 1988р. на iм'я Сухiташвiлi Ганни Андрiївни, вважати недiйсним
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • Власникiв сумiжних земельних дiлянок з зем. дiл. по вул. Сьомої Гвардiйської Армiї 4 у м. Харкiв просимо з''явитись 17. 07. 2018 р. о 10: 00 за вищевказаною адресою на погодження меж земельної дiлянки та пiдписання актiв.
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • Запрошуємо власникiв або землекористувачiв зем. дiлянок по вул. Довжанськiй, 1, вул. Метростроївськiй, 14 та вул. Метростроївськiй, 16 в сел. Рогань Харкiвського р-ну Харкiвської обл. для погодження меж земельної дiлянки по вул. Довжанськiй, 3 в сел. Рогань на 15: 00 20 липня 2018р. Погодження меж вiдбуватиметься у складi комiсiї з представниками виконкому Роганської селищної ради та депутатського корпусу
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • 12-07-2018 буде проводитися встановлення меж зем. дiлянки Хар. обл., Люьотин, пров. Созiвський, 9 о 12-00. Запрошуємо землевласникiв для пiдписання акту встановлення та узгодження меж даної дiлянки. У разi вiдсутностi акт буде пiдписано без них.
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • Утеряно удостоверение вдовы умершего ликвидатора на ЧАЭС II кат. на имя Дрелинг Наталии Ивановны
 • Власникiв сумiжних земельних дiлянок з зем. дiл. по вул. Сьомої Гвардiйської Армiї 4-а у м. Харкiв просимо з''явитись 17. 07. 2018 р. о 10: 00 за вищевказаною адресою на погодження меж земельної дiлянки та пiдписання актiв.
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • Втрачений студентський квиток на iм'я Подольська Ганна Олегiвна, вважати недiйсним
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • 18. 07. 2018 р. о 9. 00 вiдбудеться встановлення та погодження меж земельної дiлянки в м. Харкiв, пров. Корсикiвський, 61. Запрошуються сумiжнi землевласники (землекористувачi) для пiдписання акту погодження меж та межових знакiв. У випадку неявки акти будуть пiдписанi без їх участi
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • 19. 07. 2018 р. об 11. 00 вiдбудеться встановлення та погодження межi земельної дiлянки по пров. Пасхальний, 12/15 в с. Затишшя на територiї Кулиничiвської с. р. та закрiплення її межовими знаками. Запрошуються сумiжнi землевласники та землекористувачi для пiдписання акту погодження меж. У випадку неявки акт буде пiдписаний без їх участi
 • 16. 07. 2018р. о 10-00 год. вiдбудеться геодезична зйомка та пiдписання акту погодження меж i акту передачi межових знакiв по земельнiй дiлянцi в с. Липцi, пров. П'ятидвiрний, 3 прохання з'явитись сумiжних власникiв для пiдписання актiв. 066-945-48-40
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • Утеряно удостоверение вдовы, Великой Отечественной Войны на имя Дрелинг Наталии Ивановны
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • Прошу вважати студентський квиток недiйсним у зв'язку з крадiжкою ХА № 10230476 студентки ДВНЗ "ХКТД" Фабiнської Юлiї Юрiївни
  Дата: 2018-07-12 03:32:14
 • Iнформацiя щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для ТОВ «Фармацевтична компанiя «Здоров’я». Проммайданчик Лабораторiї ТОВ «Фармацевтична компанiя «Здоров’я» розташовується в Київському районi м. Харкова в центрi мiста по вул. Воробйова, 8 на територiї ТОВ «Дослiдний завод «ГНЦЛС» згiдно договору оренди. Лабораторiю призначено для проведення дослiджень в наукових цiлях. Корпус складається з наступних лабораторiй та примiщень: лабораторiя рiдких та м’яких лiкарських форм (РМЛФ); аналiтична лабораторiя; хроматографiчна лабораторiя; примiщення для зберiгання сировини та матерiалiв; примiщення для зберiгання реактивiв. В лабораторiї рiдких та м’яких лiкарських форм для проведення дослiджень встановленi двi витяжних шафи. Аналiтична лабораторiя обладнана робочим столом з мiсцевою витяжною системою та витяжними шафами. Найближчий житловий будинок розташований на пiвнiчному сходi на вiдстанi 20 м вiд джерел викидiв. Загальна кiлькiсть забруднюючих речовин пiдприємства, що викидаються в атмосферу становить 0,0185 т/рiк. Зауваження приймаються упродовж 30 дiб за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64, Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя
  Дата: 2018-07-12 00:00:00
 • Iнформацiя щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для ТОВ «Дослiдний завод «ГНЦЛС». Проммайданчик ТОВ «Дослiдний завод «ГНЦЛС» розташовується в Київському районi м. Харкова в центрi мiста по вул. Воробйова, 8. Дослiдний завод «ГНЦЛС» призначений для випуску фармацевтичної продукцiї в твердiй, рiдкiй та м'якiй формах. При виробництвi лiкарських препаратiв застосовуються технологiчнi процеси екстракцiї, випарювання, очищення й т.п. Бiльшiсть техпроцесiв проходять у спецiальних реакторах, збiрниках та iнших закритих системах, що виключають викид iнгредiєнтiв, що використовуються, в атмосферу. Транспортування розчинiв здiйснюється за допомогою вакуумної мережi. Для виробництва лiкарських препаратiв використовується сировина рослинного походження, а також рiзнi хiмiчнi реактиви й речовини, що застосовуються в технологiчних процесах. Проведення поточних хiмiчних аналiзiв здiйснюється в лабораторiї ВТК. Аналiзи проводяться в хiмiчнiй витяжнiй шафi. Ремонт технологiчного обладнання заводу виконується пiдроздiлами ремонтно-механiчної дiлянки (РМД). Вироблення технологiчного пару, необхiдного при виробництвi лiкарських засобiв здiйснюється котельнiй, що оснащена двома паровими котлами Е-1,0-0,9М (1 резервний), що працюють на природному газi. Найближчi житловi будинки примикають до територiї проммайданчика i розташованi на вiдстанi 20 м вiд джерела викидiв. Загальна кiлькiсть забруднюючих речовин вiд пiдприємства, що викидаються в атмосферу становить 3,6657 т/рiк. Зауваження приймаються упродовж 30 дiб за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64, Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя
  Дата: 2018-07-12 00:00:00
 • Заява про намiри одержати дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел. Фiзична особа – пiдприємець Лялюк Олександр Анатолiйович має намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для майданчика, що розташований за адресую: 62473, Харкiвська обл., Харкiвський район, м. Мерефа, вул. Iнститутська, 9/2 (виробничий майданчик № 1); 61030, м. Харкiв, Основ’янський район, вул. Бiологiчна, 19 (виробничий майданчик № 2). Фiзична особа – пiдприємець Лялюк Олександр Анатолiйович спецiалiзується на виробництвi виробiв з пластмас. Джерелами утворення викидiв забруднюючих речовин на промисловому майданчику № 1 на пiдприємствi є основне технологiчне обладнання цеху: термопластавтомати, видувний автомат, фрезер, шлiфувальний верстат, загострю вальний верстат, токарний верстат, котел. Сумарний викид забруднюючих речовин для проммайданчику № 1 встановив 1,747 т/рiк.Забруднюючи речовини, що викидаються в атмосферне повiтря вiд проммайданчику №1: речовини у виглядi суспендованих твердих частинок недиференцiйованих за складом (пил абразивно-металевий, сажа, пил полiпропiлену), кислота оцтова, вуглецю оксид, азоту дiоксид та парниковi гази, метан, вуглецю дiоксид, оксид дiазоту. Джерелами утворення забруднюючих речовин на промисловому майданчику №2 на пiдприємствi є основне технологiчне обладнання цеху: термопласт-автомати, автомат-подрiбнювач. Сумарний викид забруднюючих речовин для проммайданчику №2 встановив 0,008 т/рiк. Забруднюючи речовини, що викидаються в атмосферне повiтря вiд проммайданчику №2: кислота оцтова, вуглецю оксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок недиференцiйованих за складом (пил полiпропiлену). Зауваження з цього питання просимо надсилати протягом 30 днiв з дати опублiкування iнформацiї в засобах масової iнформацiї до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61022 м. Харкiв, вул. Сумська, 64, тел.: (057)700-04-23, (057)700-04-12, (057) 715-73-27.
  Дата: 2018-07-12 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Приватне акцiонерне товариство «Завод залiзобетонних конструкцiй № 11» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчиках в м.Куп'янськ Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi виробiв з бетону для будiвництва. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-07-12 00:00:00
 • Чётки из дерева. В идеальном состоянии. Передам в Харькове при личной встрече либо вышлю Новой почтой/Укрпочтой по Украине. Цена 50 грн. +38(099)793-99-89
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • "ТАНЦОВЩИЦА.БАЛЕРИНА" красивая статуэтка "WALLENDORF" Германия фарфор. Продам красивую редкую подарочную статуэтку "ТАНЦОВЩИЦА. БАЛЕРИНА".Производство Германии "WALLENDORF" 60-70 г.г. прошлого века,клеймо,номер.В отличном состоянии,без потерь и реставраций.Высота 21 см.Встречается редко.Смотрите другие мои объявления. Цена 3 300 грн. 073 308 8337
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • Тени Mac оригинал. Тени мак Оригинал 100 грн за оба рефила. Цена 100 грн. 093 799 2555
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • Лучший подарок девушке - Intimissimi eleonora кружевной бюстгалтер 75в. Продам новый бюстгалтер известной всем марки. Качество на высоте. Бюстгалтер абсолютно НОВЫЙ!, был подарен, но пролет с размером. Бирки с ценой на месте. С указаной ценой -1499 грн. Продаю значительно дешевле. Отличный вариант на подарок! Коротко о бюсте- Бюстгальтер-балконет Eleonora из кружева Lycra® Lace на косточках и с частичным уплотнением. Модель украшена кружевной оборкой под грудью, которая делает ее похожей на бралетт. Длина бретелек и пояса регулируется. Внутренняя поверхность чашек из хлопка. Идеально подходит к одежде с V-образным вырезом (в том числе глубоким) и помогает создать соблазнительный образ. Размер 75В. Цвет blue moon. За более детальной информацией в лс. Всем отличного настроения!. Цена 999 грн. 380 632 903351
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • Набор кофе и шоколад "ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МАМЫ". Набор кофе и шоколад "ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МАМЫ" Идёте к маме в гости ? Прихватите с собой наш необычный презент - кофе с шоколадками в индивидуальной упаковке с тёплыми словами , удивляйте друг друга .. Каждому человеку намного приятнее получать в подарок  уникальные, оригинальные вещи, а не банальные сувениры. Сладкие подарки Шокопак станут отличным дополнением к любому  презенту или буду самостоятельным маленьким подарком. Главная цель работы Shokopack – дарить людям положительные эмоции! Продукция Шокопак - сертифицирована, качественная. Шоколад и кофе - вкусный, да еще и в оригинальных упаковках! Размер подарка: 115 х 180 х 52 мм Вес нетто: 75 г Шоколад: Молочный Количество плиток в наборе: 5 шт по 5 грамм Растворимый кофе: 50 г. Цена 159 грн. 380 675 332807
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • Мыло ручной работы. Продам мыльное сердечко вес 55 г(+-) На основе глицерина с люфой ( мочалка раст. происхождения ) аромат малина ( или любой по желанию). Смягчает кожу рук , оставляя приятные ощущения . Отличный подарок дорогому и близкому человеку !. Цена 45 грн. 066 413 2324
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • Подарочный набор 100 причин почему я тебя люблю ДЛЯ ДЕВУШКИ. Доставка Новой почтой! Самовывоза нет! Любить намного проще чем выражать свои чувства словами. А тем более если надо много, очень много причин любви, тогда эта баночка будет незаменимым помощником вам!! Теперь вам не придется долго думать как словами выразить свою огромнейшие чувства. Мы , с любовью, сделали это за вас. :) Внутри баночки вы найдете такие причины любви: - Потому что Ты думаешь обо мне и веришь в меня - Потому что Ты единственная - Потому что у Тебя искренние глаза - Потому что Ты чувственно-сексуальная - Потому что Ты воплощение женственности - Потому что у Тебя божественная фигура и т.д. Характеристики: Баночка: стекло. Размер баночки: 10х10х17 см. Свёрточки: цветная бумага, ленточки. Сделано в Украине с любовью. *Також можна замовити українською мовою!!! (для цього необхідно при оформеленні замовлення в полі "коментарии" написати, що вам потрібно Українською.). Цена 230 грн. 066 412 3509
 • Подарочный набор 100 причин почему я тебя люблю ДЛЯ ПАРНЯ (два цвета). Доставка Новой почтой! Самовывоза нет! 100 причин почему Я Тебя Люблю ДЛЯ ПАРНЯ (синий) Подарите свою Любовную оригинальность второй половинке. Это будет хорошее дополнение к Вашему основному подарку. В набор входит: - 100 причин (синий) - баночка *Також можна замовити українською мовою!!! (для цього необхідно при оформеленні замовлення в полі "коментарии" написати, що вам потрібно Українською.). Цена 230 грн. 066 412 3509
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • Николай Угодник Гжель. Продам Гжель Николай Угодник. Цена 1 500 грн. 380 963 354159
 • Самовар Гжель. Продам самовар 80 хх Гжель. Цена 2 500 грн. 097 085 3310
 • Набор шоколадных конфет "Я тебя Люблю". Набор шоколадных конфет "Я тебя Люблю" с тёплыми словами на каждой индивидуальной упаковке конфеты . Размер подарка: 115 х 180 х 52 мм Вес нетто: 100 г Шоколад: Молочный Количество плиток в наборе: 20 шт. Цена 170 грн. 099-068-16-25
 • Брелок металлический дерево, тигр, морская звезда, $100. Продам металлический брелок в виде дерева, тигра, морской звезды, купюры $100. Состав цинковый сплав, окраска античное серебро. Красивый и качественный. Цена 40 грн. 063 855 5987
 • Шоколадный набор КРАФТ МОПС "Для женщин". Шоколадный набор КРАФТ МОПС "Для женщин" Поздравляем своих близких и любимых женщин оригинально 20 плиток с прикольными и добродушными цитатами. Размер подарка: 115 х 180 х 52 мм Вес нетто: 100 г Шоколад: Молочный Количество плиток в наборе: 20 шт. Цена 170 грн. 099-068-16-25
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • Сувениры с Вашим Фото. Изготовление сувениров с Вашей символикой, логотипом или фотографией. -чашки -магниты -брелоки -календари -подушки -бокалы -футболки -пазлы -баннеры -сувенирные печати -наклейки на бутылки и многое другое. http://neonreklama.com/uslugi/suvenir/. Цена 30 грн. 066-705-09-87
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • Продам сумочку КОЖА!!!. Продам кожаную сумочку, состояние хорошее, потёртостей нет! Подкладка целая, с одной стороны карман на молнии, с другой кармашки. Ручка длинная, целая. Размеры 25*21см. Цена 100 грн. 095 356 9720
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • Набор XXL "Для любимого человека". Набор XXL "Для любимого человека" Каждому человеку намного приятнее получать в подарок  уникальные, оригинальные вещи, а не банальные сувениры. Сладкие подарки Шокопак станут отличным дополнением к любому  презенту или буду самостоятельным маленьким подарком. Главная цель работы Shokopack – дарить людям положительные эмоции! Продукция Шокопак - сертифицирована, качественная. Шоколад и кофе - вкусные, да еще и в оригинальных упаковках! В набор входит: Шоколадная плитка "Iphone White" Шоколадный набор XL "Love is.." Подарочный набор кофе "For sweet love" Печеньки с предсказаниями "Спасибо за то что ты есть!" Размер: 35х24х10 см Вес: 1500г. Цена 450 грн. 099-068-16-25
  Дата: 2018-07-11 03:32:02
 • Ангел. Вышивка Ангел размер 46*29. Цена 1 000 грн. 098 227 9472
  Дата: 2018-07-11 03:31:53
 • Рамка пожеланий, банка с сердечками пожеланий. Рамка-банка пожеланий с сердечками.Такой подарок может стать прекрасным дополнением на любое торжество ,свадьба , юбилей, день рождения..Выполняется в виде рамки, банки , сердце и.т.д. В подарочный комплект входит банка для сердечек 35х40 см. (изготовленная из фанеры и пластика), подставка, коробочка для сердечек, сердечки 40 штук. Цена 500 грн. 380 667 774366
  Дата: 2018-07-11 03:31:53
 • Scratch Map Ua Map Ua uft. Будьте совpeменным! Пишитe и звoните-зaказывaйтe ужe сeгодня! Имя товара-uftmapua Scratch Map UA – это настенная карта Украины под золотистым сретч покрытием. Стирая слой скретча, Вы можете отмечать места, где побывали. Автодержатель Вы мoжeте получить ужe завтpа! Вышлю посылку Нoвой почтoй, бeз прeдоплаты. Цена 240 грн. 068 298 0728
  Дата: 2018-07-11 03:31:53
 • Корсет. Продам корсет медицинский для лечения кифоза. Состояние отличное. Застёжки кожаные, новые. Высота по спине 45 см. Другая интересующая информация по телефону или по переписке. Цена 100 грн. 050 995 27 28
  Дата: 2018-07-11 03:31:53
 • Запонки. Продам запонки в хорошем состоянии. Возможна пересылка. Цена 200 грн. 050 995 27 28
  Дата: 2018-07-11 03:31:53
 • Статуэтка. Продам статуэтку в идеальном состоянии, без сколов и трещин. Цена 200 грн. 050 995 27 28
  Дата: 2018-07-11 03:31:53
 • Трубка курительная бронзовая "Пуля". Этот аксессуар сделан из бронзы,имеет колечко для ношения как брелок на ключах.Теперь вы всегда можете доставить себе удовольствие - достать и забить трубку любимым табаком! Есть два размера трубки - побольше и поменьше фото 1и2 (13.5х1,6х1,16 см) - 300 фото 3и4 (9х2х2 см) - 220 фото 5 Трубка курительная металл "Болт" (7х2х3 см) - 150. Цена 220 грн. 095 555 1050
  Дата: 2018-07-11 03:31:52
 • Сережки с камнями. ЖДАТЬ НЕ НАДО!В НАЛИЧИИ! БОЛЬШЕ НА UKRSEREBRO Инстаграм . Изящные серьги из серебра наивышей пробы.Небольшие и аккуратные станут отличным украшением на каждый день.Нежные прозрачные фианиты приносят в изделия мягкий блеск. Артикул 7987 Вставка фианиты прозрачные или светло фиолетовые Средний вес 2.3 Все изделия с пробами и бирками. Цена 280 грн. 380 637 562053
  Дата: 2018-07-11 03:31:51
 • Винтажные, 50х- 60х годов миниатюрные настенные картины США. Винтажные, 50х-60х годов, миниатюрные декоративные настенные картинки (репродукции) в рамках 4 шт. В отличном состоянии. Продаются все вместе. Цена за 4 шт. Размер 12х10 см. Общий вес 600гр. Привезены из США. Цена 2 000 грн. 096 010 1973
  Дата: 2018-07-11 03:31:51
 • Фляга с рюмками из нержавеющей стали под заказ с гравировкой. Фляга и рюмки с индивидуальной лазерной гравировкой. В наличии есть фляги разного размера и разной формы. Можно с рюмками и без. Нанесем любое изображение. Поможем подготовить рисунок. Цену уточняйте по телефону. Вы можете посмотреть продукцию на нашем сайте https://altlaser.com. Цена 300 грн. +38 (099) 445-03-33
  Дата: 2018-07-11 03:31:48
 • Zippo не оригинал. Качественная подделка бензиновой зажигалки Zippo. 1*1 к оригиналу. Эти зажигалки сделаны в Азии и не чем не уступают оригиналу, поэтому если Вы не хотите переплачивать за бренд эта зажигалка именно для Вас. Так же при покупке зажигалки ГРАВИРОВКА в подарок!!!. Цена 250 грн. +38 (099) 445-03-33
  Дата: 2018-07-11 03:31:48
 • Коньячный набор "Ретро авто", 7 предметов. Сделайте оригинальный подарок водителю! Восхитительный сюрприз любителю и (или) коллекционеру раритетных автомобилей. Необычный графин для мужского напитка в виде стильного старинного автомобиля украсит в тему праздничный стол. В подарочный комплект входят 6 керамических рюмок по 50 мл. Коньячный набор "Ретро авто" сделан из керамики, что позволяет дольше сохранить приятную прохладу. Заправляйте бак по полной, прячьте ключи в надежном месте и готовьтесь к торжеству, заливать фары себе и друзьям :) Производитель: Украина (Ручная работа) Размер товара: штоф 33х11,5х10 см, стопка 6х4х4 см Объем: штоф 0,9 л, 6 стопок по 50 мл Материал: Керамика Цвет: Черный Наш сайт: https://podarki-prikoly.com/ Звоните, пожалуйста, с 11.00 до 17.00. Цена 179 грн. 063-714-20-45
  Дата: 2018-07-11 03:31:44
 • Поделки ручной работы (две шкатулки и кошелек) ссср. Ручные поделки сделанные в советское время, в хорошем состоянии. В наличии две шкатулки - книжки и кошелек (портмоне). Размеры шкатулок ( 20 см х 16 х 7 см ), ( 11,5 см х 9 см х 4 см ), кошелек в собранном виде ( 14,5 см х 9,5 см х 1,5 см ). Цена указана за три предмета, возможна продажа раздельно. Отправляю только Новой Почтой. Цена 600 грн. 095 904 47 96
  Дата: 2018-07-11 03:31:41
 • Сервировочная вазочка ручная работа. Сервировочная вазочка малютка,выполнена в технике скульптурная роспись. Цена 200 грн. +380953196698
  Дата: 2018-07-11 03:31:41