// Козырек
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ
727-21-01, 098-681-21-01

 

 • Виконавчий комiтет Бабаївської селищної ради Харкiвського р-ну Харкiвської обл. оприлюднює iнформацiю про те, що на XXII сесiї VII скликання вiд 30. 03. 2018 р. було прийнято рiшення про розроблення детального плану територiї, обмеженої вул. Командарма Шумiлова, проїздом без назви, об'єктами житлової та громадської забудови по вул. Командарма Шумiлова, в смт Бабаї Харкiвського р-ну Харкiвської обл., заслухавши заяву гр. Морозова А. В. про розроблення детального плану територiї. 057-745-81-47
  Дата: 2018-04-13 03:30:35
 • ХТБ повторний аукцiон 08.05.2018р. об 11-00 з продажу майна Харкiвська медична академiя пiслядипломноi освiти: лот №1 автомобiль ГАЗ 3110, 1999р. №АХ9480СК початкова вартiсть 19810,00 без ПДВ; Лот №2 автомобiль RENAULT R 19, 1995р. №557XIA початкова вартiсть 18480,00 без ПДВ. Ознайомлення з майном – за його мiсцезнаходженням з 9-17 у робочi днi. Остаточний термiн прийняття заяв на участь-3 робочi днi до початку аукцiону. Гарантiйний внесок 10% вiд початковоi вартостi без ПДВ та реєстрацiйний збiр 17,00 грн. перерахувати на п/р 26002011027604 в ПАТ “Кредобанк” МФО 325365 код ЄДРПОУ14086755. Адреса аукцiону: м.Харкiв, пр.Науки, 5 тел. (057)701-36-01 з 9-18 год. у робочi днi
  Дата: 2018-04-13 00:00:00
 • ХТБ проводить аукцiон 04.05.2018р. об 12-00 з продажу майна КП "Змiiвське" у податковiй заставi ГУ ДФС у Харкiв. обл: лот №1(всi цiни у грн. з ПДВ 20%)-бульдозер ДТ-75 (ДЗ-42) гусеничний 1986рг.в. цiна 29770; ємкiсть металева0,25 т. 3шт. цiна 1460х3шт.; ємкiсть для газу0,3т. цiна 1750; станок столярний 1986р.в. цiна1170; станок фуговочний 1960р.в. цiна 2630; пилорама 1960р.в. цiна1750; станок ресмусний 1960р.в. цiна 1750; станок фрезерний 1960р.в. цiна 2340; станок щоб довбати 1960р.в. цiна 410; станок точильний 1960р.в. цiна 410; електроточило 1993р.в. цiна 120; верстак столярний 1960р.в. цiна 100; бензоколонка 1987р.в. цiна580; станок токарний 1960р.в. цiна 12260; котел опалювальний саморобний 1996р.в.цiна 1750; станок вертикально-сверлiльний 1961р.цiна 2630; станок деревообробний 1986р.в. цiна 2040; станок шлiфувальний 1993р.в. цiна 580; пилка поперечна 1960р.в. цiна 880; мотокосилка «Ворксла» 2010р.в. 3шт. цiна 120.Початкова загальна вартiсть лота №1 –67420,00грн. з ПДВ20%. Ознайомлення з майном – по мiсцезнаходженню майна Харкiвська обл. м.Змiiв Таранiвське шосе,9 з 9-17 у робочi днi. Остаточний термiн прийняття заяв за 1 день до початку аукцiону. Гарантiйний внесок 10% вiд початковоi вартостi та реєстрацiйний внесок 17,00 грн. перерахувати п/р 26002011027604 в ПАТ “Кредобанк” м.Киiв, МФО 325365, ЄДРПОУ 14086755. Аукцiон вiдбудеться за адресою: м.Харкiв, пр.Науки,5 тел. (057)701-36-01 з 9-18 год. у робочi днi. http://www.xtb.com.ua
  Дата: 2018-04-13 00:00:00
 • Дохiд вiд продажу житлового будинку, що розташований на межi двох земельних дiлянок (оформлених рiзними державними актами) не оподатковується Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу житлового будинку (включаючи земельну дiлянку пiд будинком), який розташований на межi декiлькох земельних дiлянок, оформлених рiзними державними актами i перебуває у власностi понад три роки, не оподатковується. Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу однiєї земельної дiлянки, що не перевищує норми безоплатної передачi i перебуває у власностi понад три роки, не оподатковується. Водночас дохiд, отриманий вiд продажу iнших земельних дiлянок, якi перебувають у власностi понад три роки, пiдлягає оподаткуванню за ставкою 5%, виходячи з цiни, зазначеної в договорi купiвлi – продажу, але не нижче експертної грошової оцiнки такої земельної дiлянки. Згiдно з п.172.1 ст.172 Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) дохiд, отриманий платником податку вiд продажу (обмiну) не частiше одного разу протягом звiтного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кiмнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну дiлянку, на якiй розташованi такi об’єкти, а також господарсько-побутовi споруди та будiвлi, розташованi на такiй земельнiй дiлянцi), а також земельної дiлянки, що не перевищує норми безоплатної передачi, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно вiд її призначення, та за умови перебування такого майна у власностi платника податку понад три роки, не оподатковується. Якi особи мають право подати за платника ПДФО декларацiю про майновий стан i доходи? Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев повiдомляє, що вiдповiдно до п.179.5 ст.179 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) податкова декларацiя про майновий стан i доходи (далi – декларацiя) заповнюється платником податку на доходи фiзичних осiб (далi – ПДФО) самостiйно або iншою особою, нотарiально уповноваженою платником ПДФО здiйснювати таке заповнення, у порядку, передбаченому главою 2 роздiлу II ПКУ. Обов’язок щодо заповнення та подання декларацiї вiд iменi платника ПДФО покладається на таких осiб: батькiв, опiкуна або пiклувальника – щодо доходiв, отриманих малолiтньою/неповнолiтньою особою або особою, визнаною судом недiєздатною; спадкоємцiв (розпорядникiв майна, державних виконавцiв) – щодо доходiв, отриманих протягом звiтного податкового року платником податку, який помер; державного виконавця, уповноваженого здiйснювати заходи щодо забезпечення майнових претензiй кредиторiв платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом (п.179.6 ст.179 ПКУ). Юридична особа приймає вiд населення вторинну сировину: чи необхiдно при розрахунках застосовувати Перший заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй облатсi Дмитро Таран областi звертає увагу, що згiдно з п.19 Перелiку окремих форм та умов проведення дiяльностi у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахунковi операцiї без застосування реєстраторiв розрахункових операцiй з використанням розрахункових книжок та книг облiку розрахункових операцiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.08.2000 №1336 зi змiнами i доповненнями (далi – Перелiк), розрахунковi операцiї за прийняту вiд населення вторинну сировину (крiм металобрухту) дозволено проводити без застосування реєстраторiв розрахункових операцiй з використанням розрахункових книжок та книг облiку розрахункових операцiй. Для форм i умов проведення дiяльностi, визначених п.19 Перелiку, граничний розмiр рiчного обсягу розрахункових операцiй не встановлюється. Оподаткування ПДВ операцiй з постачання послуг з перевезення вантажiв замовнику – нерезиденту за межами митної територiї України Заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Ольга Дикань нагадує, що згiдно з п.п.«б» п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операцiї платникiв податку з постачання послуг, мiсце постачання яких розташоване на митнiй територiї України, вiдповiдно до ст.186 ПКУ. При цьому, вiдповiдно до п.186.4 ст.186 ПКУ мiсцем постачання послуг є мiсце реєстрацiї постачальника, крiм операцiй, зазначених у пiдпунктах 186.2 i 186.3 ст.186 ПКУ. Тобто, мiсцем постачання послуг з перевезення вантажiв є мiсце реєстрацiї постачальника. Отже, якщо послуги з перевезення надаються перевiзником – резидентом, то такi послуги пiдлягають оподаткуванню ПДВ на загальних пiдставах (незалежно вiд того, замовнику – резиденту чи замовнику – нерезиденту надаються такi послуги). Якщо послуги перевезення надаються перевiзником – нерезидентом, який не має постiйного представництва на митнiй територiї України, то операцiї з постачання таких послуг не пiдпадають пiд об’єкт оподаткування ПДВ (незалежно вiд того, замовнику – резиденту чи замовнику – нерезиденту надаються такi послуги). Вiдповiдно до п.п.«а» п.п.195.1.3 п.195.1 ст.195 ПКУ операцiї з мiжнародного перевезення пасажирiв i багажу та вантажiв залiзничним, автомобiльним, морським i рiчковим та авiацiйним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою. При цьому мiжнародним перевезенням вважається перевезення, що здiйснюється за єдиним мiжнародним перевiзним документом. Пiд єдиним мiжнародним перевiзним документом маються на увазi документи, складенi мовою мiжнародного спiлкування залежно вiд обраного виду транспорту. Слiд зазначити, що законодавством не передбачено оформлення мiжнародного перевезення рiзними документами, в залежностi вiд вiдрiзка маршруту. Нульова ставка ПДВ, визначена п.п.195.1.3 п.195.1 ст.195 ПКУ, застосовується до операцiй з постачання послуг з мiжнародного перевезення вантажiв по всьому маршруту перевезення вантажiв в цiлому, без подiлу його на вiдрiзки в межах митної територiї України та поза межами митної територiї України, за умови, що таке перевезення здiйснюється за єдиним мiжнародним перевiзним документом. Нюанси грошової оцiнки землi для подачi звiту по земельному податку Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев роз’яснюють чи треба брати нову грошову оцiнку землi для подачi звiту по земельному податку та оренди землi, якщо грошова оцiнка зроблена в сiчнi 2017 року. Згiдно з п.п. 271.1.1 п. 271.1 ст. 271 та п. 289.1 ст. 289 Податкового кодексу України (далi – ПКУ) для визначення розмiру земельного податку та орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi використовується нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї. Платники плати за землю (крiм фiзичних осiб) самостiйно обчислюють суму податку щороку станом на 1 сiчня i не пiзнiше 20 лютого поточного року подають вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки податкову декларацiю на поточний рiк за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою рiчної суми рiвними частками за мiсяцями. Подання такої декларацiї звiльняє вiд обов’язку подання щомiсячних декларацiй. При поданнi першої декларацiї (фактичного початку дiяльностi як платника плати за землю) разом з нею подається довiдка (витяг) про розмiр нормативної грошової оцiнки земельної дiлянки, а надалi така довiдка подається у разi затвердження нової нормативної грошової оцiнки землi (п. 286.2 ст. 286 ПКУ). Правовi засади оцiнки земель в Українi, регулювання вiдносин, пов’язаних з процесом оцiнки земель, забезпечення оцiнки земель, з метою захисту законних iнтересiв держави та iнших суб’єктiв правовiдносин у питаннях оцiнки земель, iнформацiйного забезпечення оподаткування та ринку земель визначає Закон України вiд 11 грудня 2003 року № 1378-IV «Про оцiнку земель» зi змiнами та доповненнями (далi – Закон № 1378). Виконання нормативної грошової оцiнки землi здiйснюється на пiдставi рiшення органу виконавчої влади або органу мiсцевого самоврядування або договору, який укладається заiнтересованими особами в порядку, встановленому законом (ст. 15 Закону № 1378). При цьому, за результатами нормативної грошової оцiнки землi складається технiчна документацiя (ст. 20 Закону № 1378), яка для земельних дiлянок у межах населених пунктiв затверджується рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської рад, а поза межами населених пунктiв – районними радами, якi набирають чинностi у строки, встановленi п. 271.2 ст. 271 ПКУ (ст. 23 Закону № 1378). Витяги з технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку земельної дiлянки платниками подаються до контролюючого органу в рамках виконання норм п. 286.2 ст. 286 ПКУ. Таким чином, у разi отримання протягом року нової довiдки (витягу) про розмiр нормативної грошової оцiнки земельної дiлянки платник зобов’язаний уточнити показники декларацiї з плати за землю з моменту набрання чинностi затвердженого уповноваженим органом вiдповiдного рiшення щодо виконаної нормативної грошової оцiнки. Нарахували дохiд нерезиденту: як сплачуємо податок на прибуток? ДФСУ в iндивiдуальнiй консультацiї 02.04.2018 р. №1327/6/99-99-15-02-02-15/IПК зауважує, що згiдно з нормами ПКУ утримання резидентом податку з доходiв нерезидента та сплата такого податку до бюджету здiйснюються пiд час виплати доходу нерезиденту. За яким кодом бюджетних платежiв сплачується податок на репатрiацiю доходiв юрособи-нерезидента? Для зарахування надходжень податку на прибуток пiдприємств визначено коди бюджетної класифiкацiї 11020000 - 11021600 "Податок на прибуток пiдприємств". Кошти податку на доходи нерезидентiв з джерелом їх походження з України, що сплачується резидентом з таких доходiв пiд час їх виплати, мають зараховуватися на код класифiкацiї доходiв бюджету 11020500 "Податок на прибуток iноземних юридичних осiб". Як такий дохiд та податок зазначити у декларацiї з податку на прибуток резидента? Податок на доходи нерезидента iз джерелом їх походження з України вiдображається за пiдсумками звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснюється виплата таких доходiв, у рядку 23 ПН декларацiї з податку на прибуток, та додатку ПН до рядка 23 ПН. Першi здобутки новоприйнятого «митника» Фiла В пунктi пропуску «Гоптiвка» харкiвськi митники виявили «травичку» та шприц з наркотичною речовиною. При митному контролi автобусу «Днiпропетровськ - Воронеж» собака митникiв Фiл спрацював на речi одного з пасажирiв. У кишенях штанiв та куртки громадянин намагався провезти через кордон 6 згорткiв iз 53 грамами коноплi, пакунок з витяжкою маку вагою 23 грами та шприц з приблизно 5 грамами наркотичної речовини. Вiдносно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статтi 483 Митного кодексу України. Отримали спадщину за нульовою ставкою: як бути з декларуванням Заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Ольга Дикань роз’яснює, що фiзичнi особи – платники податку, що одержали дохiд у виглядi спадщини (подарунку), який згiдно iз Податковим кодексом України (далi – ПКУ) оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язанi включати вартiсть (суму) такої спадщини (подарунку) до складу загального рiчного оподатковуваного доходу та подавати рiчну податкову декларацiю про майновий стан i доходи, але за умови вiдсутностi iнших пiдстав для подання декларацiї. Слiд нагадати, що за нульовою ставкою оподатковуються об’єкти спадщини, що успадковується членами сiм’ї спадкодавця першого та другого ступенiв спорiднення. Членами сiм’ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення вважаються її батьки, її чоловiк або дружина, дiти такої фiзичної особи, у тому числi усиновленi. Членами сiм’ї другого ступеня спорiднення – вважаються її рiднi брати та сестри, її баба та дiд з боку матерi та з боку батька, онуки (ст.. 14.1.263 Податкового кодексу). До загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включаються дохiд у виглядi вартостi успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згiдно з роздiлом IV ПКУ. Об’єкти дарування подарованi платнику податку iншою фiзичною особою, оподатковуються згiдно з правилами, встановленими роздiлом IV ПКУ для оподаткування спадщини (п. 174.6 ПКУ). Згiдно iз п. 174.3 ПКУ особами, вiдповiдальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємцi, якi отримали спадщину. Дохiд у виглядi вартостi успадкованого майна (кошти, майно, майновi чи немайновi права) у межах, що пiдлягає оподаткуванню, i зазначається в рiчнiй податковiй декларацiї, крiм спадкоємцiв-нерезидентiв, якi зобов’язанi сплатити податок до нотарiального оформлення об’єктiв спадщини або в сiльських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це посадовою особою вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування за мiсцем вiдкриття спадщини, та спадкоємцiв, якi отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фiзичних осiб, а також iншими спадкоємцями - резидентами, якi сплатили податок до нотарiального оформлення об’єктiв спадщини або в сiльських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це посадовою особою вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування за мiсцем вiдкриття спадщини. Водночас п. 179.2 ПКУ визначено, що вiдповiдно до роздiлу IV ПКУ обов’язок платника податку щодо подання податкової декларацiї вважається виконаним i податкова декларацiя не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, у виглядi об’єктiв спадщини, якi вiдповiдно до цього роздiлу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок вiдповiдно до п. 174.3 ПКУ. Чи звiльняються вiд сплати єдиного внеску пiдприємцi, якi отримують пенсiю за вислугу рокiв? Пунктом 4 частини першої ст. 4 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi – Закон № 2464) встановлено, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (далi – ЄВ) є фiзичнi особи – пiдприємцi, в тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподаткування. З 01.01.2018 набрали чинностi змiни, внесенi Законом України вiд 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй» до частини четвертої ст. 4 Закону № 2464, вiдповiдно до яких звiльняються вiд сплати за себе ЄВ особи, зазначенi, зокрема у п. 4 частини першої ст. 4 Закону № 2464, якщо вони отримують пенсiю за вiком або є особами з iнвалiднiстю, або досягли вiку, встановленого ст. 26 Закону України вiд 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування» (далi – Закон № 1058), та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу. Абзацом першим ст. 1 Закону України вiд 09 квiтня 1992 року № 2262-ХII «Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб» (далi – Закон № 2262) передбачено, що особи офiцерського складу, прапорщики i мiчмани, вiйськовослужбовцi надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, особи, якi мають право на пенсiю за Законом № 2262 при наявностi встановленої Законом № 2262 вислуги на вiйськовiй службi, службi в органах внутрiшнiх справ i в державнiй пожежнiй охоронi, службi в Державнiй службi спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, податкової мiлiцiї, Державної кримiнально-виконавчої служби України мають право на довiчну пенсiю за вислугу рокiв. Враховуючи зазначене, фiзичнi особи – пiдприємцi, якi отримують пенсiю за вислугу рокiв вiдповiдно до Закону № 2262, та якi не досягли вiку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, не є пенсiонерами за вiком у розумiннi Закону № 2464 та зобов’язанi нараховувати та сплачувати ЄВ на загальних пiдставах. Фiзичнi особи – пiдприємцi, якi отримують пенсiю за вислугу рокiв, та досягли вiку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, i отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу, з 01.01.2018 звiльняються вiд сплати ЄВ за себе. На сьогоднi обмiн даними мiж Державною фiскальною службою України (далi – ДФС України), Пенсiйним фондом України (далi – ПФУ) та фондами соцiального страхування вiдбувається вiдповiдно до протоколiв обмiну iнформацiєю, розроблених на виконання Порядку обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством доходiв i зборiв України, Пенсiйним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соцiального страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 19.09.2013 № 494, постановою Правлiння Пенсiйного фонду України вiд 19 вересня 2013 року № 16-1, зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 09.10.2013 за № 1733/24265 (далi – Порядок). Вiдповiдно до норм Порядку, ПФУ надає ДФС України iнформацiю щодо фiзичних осiб (платникiв ЄВ) про те, що вони є пенсiонерами за вiком або iнвалiдами iз зазначенням дати встановлення пенсiї або iнвалiдностi. Право щодо визначення фiзичних осiб – пiдприємцiв, якi вiдповiдають всiм вимогам, зазначеним в частинi четвертiй ст. 4 Закону № 2464, та якi є пенсiонерами за вiком вiдповiдно до Закону № 1058, належить виключно ПФУ. Порядок оскарження рiшення про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної в ЄРПН Вiдповiдно до п.56.23 ст.56 Податкового кодексу України рiшення про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi – Рiшення) може бути оскаржено в адмiнiстративному або судовому порядку. Скарга на Рiшення подається в електроннiй формi засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законiв України «Про електронний цифровий пiдпис», «Про електроннi документи та електронний документообiг» та Порядку обмiну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку. Платник податку у разi отримання Рiшення має право протягом 10 календарних днiв з дня набрання чинностi Рiшення (якщо останнiй день строку припадає на вихiдний, неробочий або святковий день, останнiм днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихiдним, неробочим або святковим днем) подати на розгляд комiсiї ДФС з питань розгляду скарг скаргу на рiшення комiсiй, якi приймають рiшення про реєстрацiю податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних або вiдмову в такiй реєстрацiї (далi – Скарга) за формою J(F)1313201. До Скарги подаються документи про пiдтвердження реальностi здiйснення операцiй по вiдмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою J(F)1312602. Необхiдно врахувати, що Скарга подається на кожне Рiшення окремо iз зазначенням кiлькостi документiв, яке має числове значення. Кожен документ надсилається окремим додатком у форматi pdf та повинен мати розмiр не бiльше 2 мегабайт. У разi вiдкликання Скарги до прийняття рiшення комiсiєю ДФС з питань розгляду скарг, платник податкiв має право подати заяву про вiдмову вiд поданої ним скарги на рiшення комiсiй, якi приймають рiшення про реєстрацiю податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або вiдмову в такiй реєстрацiї (далi – Заява) за формою J(F)1313301. Електроннi формати Скарги та Заяви розмiщеннi на офiцiйному веб-порталi ДФС у роздiлi «Електронна звiтнiсть»/Платникам податкiв про електронну звiтнiсть/ Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення/ Реєстр електронних форм податкових документiв. Платники податкiв мають можливiсть створення та надсилання Скарги з додатками та Заяви через особистий кабiнет «Електронний кабiнет», вхiд до якого здiйснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через офiцiйний веб-портал ДФС України. Також для формування Скарги або Заяви в електронному виглядi платник податкiв самостiйно на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихiдний файл вiдповiдно до затвердженого формату (стандарту). Перелiк об’єктiв житлової та нежитлової нерухомостi, якi не оподатковуються податком на нерухоме майно Центральна ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi нагадує, що об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, є житлова та нежитлова нерухомiсть, у тому числi його частка, фiзичних та юридичних осiб, у тому числi нерезидентiв, якi є власниками таких об’єктiв. При цьому пiдпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статтi 266 Податкового кодексу України визначенi об’єкти житлової та нежитлової нерухомостi, якi не оподатковуються податком на нерухоме майно, а саме: а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомостi, якi перебувають у власностi органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також органiзацiй, створених ними в установленому порядку, що повнiстю утримуються за рахунок вiдповiдного державного бюджету чи мiсцевого бюджету i є неприбутковими (їх спiльнiй власностi); б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомостi, якi розташованi в зонах вiдчуження та безумовного (обов’язкового) вiдселення, визначенi законом, у тому числi їх частки; в) будiвлi дитячих будинкiв сiмейного типу; г) гуртожитки; ґ) житлова нерухомiсть непридатна для проживання, у тому числi у зв’язку з аварiйним станом, визнана такою згiдно з рiшенням сiльської, селищної, мiської ради або ради об’єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад; д) об’єкти житлової нерухомостi, в тому числi їх частки, що належать дiтям-сиротам, дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, та особам з їх числа, визнаним такими вiдповiдно до закону, дiтям-iнвалiдам, якi виховуються одинокими матерями (батьками), але не бiльше одного такого об’єкта на дитину; е) об’єкти нежитлової нерухомостi, якi використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бiзнесу, що провадять свою дiяльнiсть в малих архiтектурних формах та на ринках; є) будiвлi промисловостi, зокрема виробничi корпуси, цехи, складськi примiщення промислових пiдприємств; ж) будiвлi, споруди сiльськогосподарських товаровиробникiв, призначенi для використання безпосередньо у сiльськогосподарськiй дiяльностi; з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомостi, якi перебувають у власностi громадських органiзацiй iнвалiдiв та їх пiдприємств; и) об’єкти нерухомостi, що перебувають у власностi релiгiйних органiзацiй, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної дiяльностi, включаючи тi, в яких здiйснюють дiяльнiсть заснованi такими релiгiйними органiзацiями добродiйнi заклади (притулки, iнтернати, лiкарнi тощо), крiм об’єктiв нерухомостi, в яких здiйснюється виробнича та/або господарська дiяльнiсть; i) будiвлi дошкiльних та загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд форми власностi та джерел фiнансування, що використовуються для надання освiтнiх послуг ї) об’єкти нежитлової нерухомостi державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладiв та закладiв оздоровлення та вiдпочинку дiтей, а також дитячих санаторно-курортних закладiв та закладiв оздоровлення i вiдпочинку дiтей, якi знаходяться на балансi пiдприємств, установ та органiзацiй, якi є неприбутковими i внесенi контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй. У разi виключення з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй декларацiя подається платником податку протягом 30 календарних днiв з дня виключення, а податок сплачується починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй; й) об’єкти нежитлової нерухомостi державних та комунальних центрiв олiмпiйської пiдготовки, шкiл вищої спортивної майстерностi, центрiв фiзичного здоров’я населення, центрiв з розвитку фiзичної культури i спорту iнвалiдiв, дитячо-юнацьких спортивних шкiл, а також центрiв олiмпiйської пiдготовки, шкiл вищої спортивної майстерностi, дитячо-юнацьких спортивних шкiл i спортивних споруд всеукраїнських фiзкультурно-спортивних товариств, їх мiсцевих осередкiв та вiдокремлених пiдроздiлiв, що є неприбутковими та включенi до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй. У разi виключення таких установ та органiзацiй з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй декларацiя подається платником податку протягом 30 календарних днiв з дня виключення, а податок сплачується починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй; к) об’єкти нежитлової нерухомостi баз олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки. Перелiк таких баз затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України; л) об’єкти житлової нерухомостi, якi належать багатодiтним або прийомним сiм’ям, у яких виховується п’ять та бiльше дiтей. Чи необхiдно фiзичнiй особi декларувати доходи, отриманi вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї, вирощеної на землях, отриманих, як пай? Перший заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Дмитро Таран нагадує, що вiдповiдно до п.п.165.1.24 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отриманi вiд продажу власної сiльськогосподарської продукцiї, що вирощена, вiдгодована, виловлена, зiбрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фiзичною особою на земельних дiлянках, наданих їй у розмiрах, встановлених Земельним кодексом України вiд 25.10.2001 №2768-III зi змiнами та доповненнями для ведення, зокрема: особистого селянського господарства та/або земельнi частки (паї), видiленi в натурi (на мiсцевостi), сукупний розмiр яких не перевищує 2 гектари. При цьому, в зазначений розмiр не враховуються земельнi дiлянки, їх частки (паї), якi не використовуються, тобто здаються в оренду, обслуговуються. Якщо розмiр земельних дiлянок перевищує 2 гектари, дохiд вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї пiдлягає оподаткуванню на загальних пiдставах, тобто до 1 травня поточного року за звiтний минулий рiк необхiдно подати податкову декларацiю про майновий стан i доходи та сплатити у термiн до 1 серпня цього року самостiйно нарахований податок на доходи фiзичних осiб (далi – ПДФО) за ставкою 18 вiдсоткiв та вiйськовий збiр за ставкою 1,5 вiдсотки. У разi продажу сiльськогосподарської продукцiї податковому агенту обов’язок нарахування та утримання податкiв покладається на такого агента. Тобто, якщо площа земельних угiдь перевищує 2 гектари, то фiзична особа зобов’язана задекларувати отриманi доходи вiд реалiзованої сiльськогосподарської продукцiї та сплатити ПДФО i вiйськовий збiр, за винятком реалiзацiї такої продукцiї податковим агентам. Земельний пай в оренду – доходи та податки До загальномiсячного або рiчного доходу платника податку включається дохiд вiд надання майна у лiзинг, оренду або суборенду (строкове володiння або користування). Згiдно iз пп.170.1.1 п.170.1 ст.170 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) податковим агентом платника податку-орендодавця щодо його доходiв вiд надання в оренду земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення, земельного паю є орендар. Податковий агент зобов'язаний утримувати податок iз суми таких доходiв використовуючи ставки податку та збору, визначенi ст.167 та п.161 пiдрозд.10 розд.ХХ Податкового кодексу України (далi – ПКУ). У 2018 роцi ставка податку на доходи фiзичних осiб становить 18 вiдс., а вiйськового збору – 1,5 вiдсотка. Громадяни, якi отримали у 2017 роцi доходи вiд надання в оренду земельного паю орендарю (суб’єкту господарювання-фiзичнiй особi), повиннi подати Податкову декларацiю про майновий стан i доходи (далi – Декларацiя), наголосив перший заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Дмитро Таран. Тобто, власник земельного паю-орендодавець повинен самостiйно нараховувати та сплатити податок на доходи фiзичних осiб. Крiм того, громадяни, якi самостiйно обробляють земельнi дiлянки, наданi їм у розмiрах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого сiльського господарства, земельнi частки (паї), видiленi у натурi, сукупний розмiр яких перевищує 2 га, повиннi декларувати доходи вiд продажу власної сiльськогосподарської продукцiї. Такi доходи, також, оподатковуються податком на доходи фiзичних осiб за ставкою 18 вiдс. та вiйськовим збором – за ставкою 1,5 вiдсотка. Декларацiю за 2017 рiк орендодавцям, якi надають в оренду паї фiзичним особам або отримують доходи вiд продажу власної сiльськогосподарської продукцiї, необхiдно подати до 1 травня 2018 року. Тимчасова споруда у власностi фiзичної особи – пiдприємця: що iз платою за землю? Центральна ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до ст.206 Земельного кодексу України вiд 25.10.2001 №2768-III зi змiнами та доповненнями використання землi в Українi є платним. Пiдпунктом 14.1.147 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) визначено, що плата за землю – обов’язковий платiж у складi податку на майно, що справляється у формi земельного податку або орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi. Згiдно статей 269 та 270 ПКУ платниками земельного податку є, зокрема власники земельних дiлянок та землекористувачi, а об’єктами оподаткування – земельнi дiлянки, якi перебувають у власностi або користуваннi. Пiдставою для нарахування земельного податку є данi державного земельного кадастру (п.286.1 ст.286 ПКУ). Пiдставою для нарахування орендної плати за земельну дiлянку є договiр оренди такої земельної дiлянки (п.288.1 ст.288 ПКУ). Абзацом першим частини другої ст.28 Закону України вiд 17.02.2011 №3038-VI «Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi» зi змiнами та доповненнями надано визначення тимчасової споруди торговельного, побутового, соцiально-культурного чи iншого призначення для здiйснення пiдприємницької дiяльностi. Вiдповiдно до п.2.1 роздiлу II Порядку розмiщення тимчасових споруд для провадження пiдприємницької дiяльностi, затвердженого наказом Мiнiстерства регiонального розвитку будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 21.10.2011 №244 (далi – Порядок), пiдставою для розмiщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соцiально-культурного чи iншого призначення для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (далi – ТС) є паспорт прив’язки ТС. Пунктом 2.6 роздiлу II Порядку передбачено, що для оформлення паспорта прив’язки замовник звертається до органу з питань мiстобудування та архiтектури iз заявою щодо оформлення паспорта прив’язки ТС, до якої наряду з iншими документами надає схему розмiщення ТС, що затверджена додатком 1 Порядку. Отже, фiзична особа – пiдприємець повинна мати паспорт прив’язки ТС i така фiзична особа повинна мати правовстановлюючi документи на земельну дiлянку (свiдоцтво про право власностi або користування чи договiр оренди земельної дiлянки), вiдповiдно до яких i розраховується плата за землю. Яка сума, що сплачена юридичною особою за перепiдготовку фiзичної особи у вiтчизняному навчальному закладi, не оподатковується? Центральна ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi нагадує, що вiдповiдно до п.п.165.1.21 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями сума, сплачена будь-якою юридичною особою на користь вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв за здобуття освiти, за пiдготовку чи перепiдготовку платника податку на доходи фiзичних осiб, але не вище трикратного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року за кожний повний або неповний мiсяць навчання, пiдготовки чи перепiдготовки такої фiзичної особи не включається до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу. Якщо здаєте квартиру – необхiдно до 2 травня легалiзувати отриманi у 2017 роцi доходи Заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Ольга Дикань нагадують, що громадяни, якi здають нерухомiсть в оренду, зобов’язанi сплачувати податки. Вiдтак, кожен громадянин, який не є пiдприємцем, але здає нерухоме майно в оренду (нежитлова нерухомiсть, квартири, будинки чи навiть кiмнату в оренду, довгострокову або подобову) має сплатити з отриманого доходу податок на доходи фiзичних осiб у розмiрi 18 вiдсоткiв та 1,5 вiдсоткiв вiйськового податку. Подати декларацiю про майновий стан та доходи необхiдно не пiзнiше 2 травня цього року до податкової iнспекцiї за мiсцем реєстрацiї .Вiдповiдно до пп. 170.1 Податкового кодексу України пiд час нарахування доходу фiзичнiй особi вiд надання нею в оренду об’єктiв нерухомостi необхiдно враховувати розмiр орендної плати, зазначений в договорi оренди, який має бути не меншим, нiж мiнiмальна сума орендного платежу за повний чи неповний мiсяць оренди. Мiнiмальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мiнiмальної суми орендного платежу за нерухоме майно фiзичних осiб, затверджено постановою КМУ вiд 29.12.2010 р. № 1253, виходячи з мiнiмальної вартостi мiсячної оренди одного квадратного метра загальної площi нерухомостi з урахуванням мiсця її розташування, iнших функцiональних та якiсних показникiв, що встановлюються органом самоврядування села, селища, мiсця, на територiї яких вона розташована. Головне управлiння ДФС у Житомирськiй областi нагадує, що надходження податку на доходи фiзичних осiб - один iз резервiв наповнення мiсцевого бюджету. Тобто, сплачуючи цей податок, ви пiдтримуєте саме мiсцевi бюджети своїх громад. Як платнику податкiв правильно «поскаржитися» Не секрет, що iнодi виникають ситуацiї, коли платники податкiв не погоджуються iз сумами нарахованих їм податкових зобов‘язань. Тож вiдразу звертаються до суду iз скаргами. Натомiсть Податковий кодекс України мiстить норму, яка дозволяє платникам проводити процедуру оскарження в адмiнiстративному порядку. Але звертаємо увагу, що подаються такi скарги протягом 10 календарних днiв, якi настають за днем отримання платником податкiв податкового повiдомлення-рiшення або iншого рiшення контролюючого органу. При цьому скарга має подаватися до контролюючого органу вищого рiвня, тобто до ДФС України. Така скарга розглядається i по нiй приймається рiшення, яке в подальшому, за необхiдностi, може бути оскаржене в судовому порядку. Термiни звернення до органу суду встановлено статтею 102 Подакового кодексу України та становлять 1095 днiв. Слiд пам‘ятати, що рiшення суду в подальшому не може оскаржуватися в адмiнiстративному порядку. Також звертаємо увагу, що, вiдповiдно до статтi 56 Подакового кодексу, не пiдлягають оскарженню (нi адмiнiстративному, нi судовому) грошовi зобов‘язання, визначенi платником самостiйно. Чи може «спрощенець» третьої групи протягом поточного року обрати четверту групу платникiв єдиного податку? Центарльна ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до п.294.1 ст.294 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) податковим (звiтним) перiодом для платникiв єдиного податку четвертої групи є календарний рiк. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи здiйснюється вiдповiдно до пiдпунктiв 298.8.1 – 298.8.4 п.298.8 ст.298 ПКУ. Сiльськогосподарськi товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або для щорiчного пiдтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи подають до 20 лютого поточного року документи, перелiк яких визначено у п.п.298.8.1 п.298.8 ст.298 ПКУ. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку третьої групи здiйснюється вiдповiдно до пiдпунктiв 298.1.1 – 298.1.4 п.298.1 ст.298 ПКУ. Заява для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування до контролюючого органу подається за мiсцем податкової адреси не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу. Крiм цього, п.п.298.1.5 п.298.1 ст.298 ПКУ передбачено, що за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостiйно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для iнших груп платникiв єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного кварталу. Враховуючи вищевикладене, платник єдиного податку третьої групи, який на початку поточного року у встановлений строк (до 20 лютого поточного року) не надав документи для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування єдиного податку четвертої групи, не може протягом поточного року здiйснити такий перехiд. Реалiзацiя пального без реєстрацiї Пунктом 117.3 ст.117 Податкового кодексу встановлено, що здiйснення суб’єктами господарювання операцiй з реалiзацiї пального без реєстрацiї таких суб’єктiв платниками акцизного податку у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв у розмiрi 100% вартостi реалiзованого пального. Обов’язковiсть такої реєстрацiї до початку здiйснення реалiзацiї пального передбачено пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 зазначеного Кодексу. Вiдповiдно до п. 49.21 ст. 49 цього Кодексу особи, якi реалiзують пальне, зобов’язанi за кожний встановлений Кодексом звiтний перiод подавати податковi декларацiї незалежно вiд того, чи провадили такi платники господарську дiяльнiсть у звiтному перiодi. Неподання або несвоєчасне подання платником податкiв або iншими особами, зобов’язаними нараховувати i сплачувати податки та збори, податкових декларацiй (розрахункiв), а також iншої звiтностi обов’язок подання якої до контролюючих органiв передбачено Податковим кодексом, тягне за собою накладення штрафу, визначеного п. 120.1 ст. 120 цього Кодексу. Таким чином, при виявленнi контролюючими органами фактiв здiйснення реалiзацiї пального без реєстрацiї платником акцизного податку з реалiзацiї пального до особи, яка здiйснювала таку реалiзацiю, застосовується штраф згiдно з п.117.3 ст.117 Податкового кодексу. Крiм того, якщо особа, яка здiйснювала реалiзацiю пального без реєстрацiї платником акцизного податку з реалiзацiї пального, не подавала декларацiю за податковi перiоди, в яких було здiйснено таку реалiзацiю, до такої особи застосовується штраф вiдповiдно до п.120.1 ст.120 Кодексу. При цьому притягнення до фiнансової вiдповiдальностi платникiв податкiв за порушення законiв з питань оподаткування, iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, не звiльняє їх посадових осiб за наявностi вiдповiдних пiдстав вiд притягнення до адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi (п.112.1 ст.112 Податкового кодексу). Вiдповiдальнiсть за вiдсутнiсть податкового облiку, порушення керiвниками та iншими посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй встановленого законом порядку ведення податкового облiку передбаченого у ст.1631 КпАП. На суб’єкта господарювання, який здiйснював реалiзацiю пального без реєстрацiї платником акцизного податку з реалiзацiї пального та, вiдповiдно, не подав декларацiю, накладаються штрафи згiдно з п.117.3 ст.117 та п.120.1 ст.120 Податкового кодексу, а керiвники та iншi посадовi особи такого суб’єкта несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно зi ст.1631 КпАП. 19 квiтня - останнiй день сплати єдиного внеску особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть за I квартал 2018 року Особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, а саме наукову, лiтературну, артистичну, художню, освiтню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числi адвокатську, нотарiальну дiяльнiсть або особи, якi провадять релiгiйну (мiсiонерську) дiяльнiсть, iншу подiбну дiяльнiсть та отримують дохiд вiд цiєї дiяльностi є платниками єдиного внеску. Базою нарахування єдиного внеску для таких платникiв є сума доходу (прибутку), отриманого вiд їх дiяльностi, що пiдлягає обкладенню податком на доходи фiзичних осiб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску на мiсяць. У разi якщо таким платником не отримано дохiд (прибуток) у звiтному кварталi або окремому мiсяцi звiтного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не бiльше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску. Тобто визначення бази нарахування єдиного внеску для зазначених платникiв у разi вiдсутностi доходу (прибутку) у звiтному роцi є обов’язковим. З 01.01.2018 р. особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, зобов’язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Останнiй день сплати єдиного внеску з доходу осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть за I квартал 2018 року – 19 квiтня. Нагадаємо, що 19 квiтня також останнiй день сплати єдиного внеску за I квартал 2018 року фiзичними особами – пiдприємцями, у т. ч. тими, якi обрали спрощену систему оподаткування i членами фермерських господарств. Зазначена норма передбачена п. 5 частини першої ст. 4; абз. другим п. 2 частини першої ст. 7, частина 8 ст. 9 Закону України вiд 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування». Змiни при оподаткуваннi дивiдендiв у 2018 роцi Емiтент корпоративних прав, який приймає рiшення про виплату дивiдендiв своїм акцiонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок iз податку на прибуток (крiм випадкiв, передбачених п.п. 57.1 1.3 ст. 57 Податкового кодексу). Дивiденди, що виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платникiв єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими роздiлами II i IV Податкового кодексу. З урахуванням внесених Законом України вiд 07.12.17 № 2245-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi" змiн, якi набули чинностi з 01.01.2018, обов'язок з нарахування та сплати авансового внеску не покладається на платникiв єдиного податку. Отже, починаючи з 01.01.2018, платниками єдиного податку не здiйснюється нарахування та сплата авансового внеску пiд час виплати дивiдендiв. Таким чином, пiд час виплати дивiдендiв у 2018 роцi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016, 2017 роки, платники єдиного податку у 2018 роцi не нараховують та не сплачують до бюджету авансовi внески з податку на прибуток. Якщо рiшення про виплату дивiдендiв своїм акцiонерам прийнято платником єдиного податку у 2017 роцi, але виплата таких дивiдендiв до 01.01.2018 не вiдбулася, то у разi виплати таких дивiдендiв у 2018 роцi платник єдиного податку - емiтент корпоративних прав авансовий внесок iз податку на прибуток не сплачує. Зазначена норма передбачена пп. 57.1 1.1, пп. 57.1 1.2 ст. 57 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України вiд 26.03.2018 р. № 8773/7/99-99-15-02-02-17. В реквiзитах фiскальних касових чекiв необхiдно вказувати код товару УКТ ЗЕД Заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Ольга Дикань iнформує, що 06.04.2018 набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.02.2018 № 288 «Про внесення змiн до Положення про форму i змiст розрахункових документiв» (далi – Наказ № 288), зареєстрований Мiнiстерствi юстицiї України 14.03.2018 за № 293/31745, яким затверджено змiни до Положення про форму та змiст розрахункових документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.01.2016 № 13 Про затвердження Положення про форму та змiст розрахункових документiв, Порядку подання звiтностi, пов'язаної iз використанням книг облiку розрахункових операцiй (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звiту про використання книг облiку розрахункових операцiй (розрахункових книжок), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2016 за № 220/28350. Зокрема, наказом № 288 внесено додатковий реквiзит «Код товарної пiдкатегорiї згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД)» до фiскального касового чеку на товари (послуги), фiскального касового чеку видачi коштiв, фiскального касового чеку операцiями приймання та переказу готiвкових коштiв через програмно-технiчнi комплекси самообслуговування. Платник податку може включити до податкової знижки за навчання члена його сiм’ї першого ступеня спорiднення Пiдпунктом 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) визначено, що податкова знижка для фiзичних осiб, якi не є суб’єктами господарювання, – це документально пiдтверджена сума (вартiсть) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарiв (робiт, послуг) у резидентiв – фiзичних або юридичних осiб протягом звiтного року, на яку дозволяється зменшення його загального рiчного оподатковуваного доходу, одержаного за наслiдками такого звiтного року у виглядi заробiтної плати, у випадках, визначених ПКУ. Заробiтна плата – це основна та додаткова заробiтна плата, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, якi виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з вiдносинами трудового найму згiдно iз законом (п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Право платника податку на податкову знижку, пiдстави для її нарахування, перелiк витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначенi ст. 166 ПКУ. 01 сiчня 2017 року набрав чинностi Закон України вiд 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi», яким внесено змiни, зокрема до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, вiдповiдно до якого платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслiдками звiтного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здiйсненi ним протягом звiтного податкового року витрати у виглядi суми коштiв, сплачених платником податку на користь вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв для компенсацiї вартостi здобуття середньої професiйної або вищої освiти такого платника податку та/або члена його сiм’ї першого ступеня спорiднення. Членами сiм’ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення для цiлей розд. IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловiк або дружина, дiти такої фiзичної особи, у тому числi усиновленi (п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Пiдстави для нарахування податкової знижки iз зазначенням конкретних сум вiдображаються платником податку у рiчнiй податковiй декларацiї, яка подається по 31 грудня включно наступного за звiтним податкового року (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 ПКУ). При цьому, якщо платник податку до кiнця податкового року, наступного за звiтним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслiдками звiтного податкового року, таке право на наступнi податковi роки не переноситься (п.п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 ПКУ). До податкової знижки включаються фактично здiйсненi протягом звiтного податкового року платником податку витрати, пiдтвердженi вiдповiдними платiжними та розрахунковими документами, зокрема квитанцiями, фiскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копiями договорiв, що iдентифiкують продавця товарiв (робiт, послуг) i їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути вiдображено вартiсть таких товарiв (робiт, послуг) i строк їх продажу (виконання, надання) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ). Оригiнали таких документiв не надсилаються контролюючому органу, але пiдлягають зберiганню платником податку протягом строку давностi, встановленого ПКУ (п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 ПКУ). При цьому п. 166.4 ст. 166 ПКУ визначено обмеження щодо застосування податкової знижки, зокрема загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звiтному податковому роцi, не може перевищувати суми рiчного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробiтна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ. Отже, з метою використання права на податкову знижку за витратами понесеними у звiтному роцi на користь закладу освiти платник податку може включити до податкової знижки за навчання члена його сiм’ї першого ступеня спорiднення з урахуванням п. 166.4 ст.166 ПКУ лише суми коштiв, сплата яких здiйснена безпосередньо платником податку, який звертається за податковою знижкою та фактично пiдтверджена вiдповiдними розрахунковими документами (квитанцiї, касовi ордери, чеки тощо). При цьому за результатами звiтного року будуть враховуватися фактично понесенi витрати протягом звiтного (податкового) року платника податку, який сплачує за навчання члена його сiм’ї першого ступеня спорiднення, незалежно вiд того отримував, чи нi такий член сiм’ї доходи у виглядi заробiтної плати. Витвiр «самоварного короля» залишився в Українi Напередоднi в пунктi пропуску «Пiски» митного посту «Куп’янськ» харкiвськi митники виявили старовинний тульський самовар 1870 року виробництва. Пiд час огляду автомобiлю, який належить громадянину Росiї, на задньому сидiннi митниками був виявлений самовар XIX сторiччя, який чоловiк намагався вивезти з України без дозвiльних документiв. Вiдносно громадянина складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. Харкiвська митниця ДФС нагадує, що предмети, якi виготовленi до 1950 року, та твори друку, якi виданi до 1945 року, при перемiщеннi потребують подання дозволу Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України або експертного висновку, виданого державними установами, закладами культури, iншими органiзацiями, уповноваженими на проведення державної експертизи культурних цiнностей. Внесено змiни до змiсту фiскальних касових чекiв Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев повiдомляє, що 06.04.2018 набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.02.2018 № 288 «Про внесення змiн до Положення про форму i змiст розрахункових документiв» (далi – Наказ № 288), зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14 березня 2018 року за № 293/31745, яким затверджено змiни до Положення про форму та змiст розрахункових документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про форму та змiст розрахункових документiв, Порядку подання звiтностi, пов'язаної iз використанням книг облiку розрахункових операцiй (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звiту про використання книг облiку розрахункових операцiй (розрахункових книжок)» (далi – Наказ № 13), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2016 за № 220/28350. Зокрема Наказом № 288 внесено додатковий реквiзит «Код товарної пiдкатегорiї згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД)» до фiскального касового чеку на товари (послуги), фiскального касового чеку видачi коштiв, фiскального касового чеку за операцiями приймання та переказу готiвкових коштiв через програмно-технiчнi комплекси самообслуговування. Стоп корупцiя! Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев звертає увагу громадян, з метою упередження проявiв корупцiї, в Державнiй фiскальнiй службi України дiє iнтерактивний антикорупцiйний сервiс «Пульс». На телефон якого 0-800-501-007 (напрямок 4) - можна цiлодобово повiдомляти про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть працiвникiв вiдомства. Оформлення факту нестачi або надлишку готiвкових коштiв у касi пiдприємства Вiдповiдно до вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29 грудня 2017 року №148, керiвники пiдприємства зобов’язанi забезпечити облаштування каси та зберiгання готiвки у нiй. Установи (пiдприємства) зобов’язанi проводити iнвентаризацiю каси. Матерiально вiдповiдальнi особи до початку проведення iнвентаризацiї дають розписку, форма якої визначена в додатку 7 до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi. Комiсiя перевiряє наявнiсть коштiв шляхом повного перерахування всiєї готiвки, що є в касi, цiнних паперiв, чекових книжок. Акт складається у двох примiрниках i пiдписується членами iнвентаризацiйної комiсiї та матерiально вiдповiдальною особою. Один примiрник акта передається до бухгалтерiї установи (пiдприємства), другий залишається в матерiально вiдповiдальної особи. Акт складається в трьох примiрниках (для матерiально вiдповiдальної особи, яка здала цiнностi, матерiально вiдповiдальної особи, яка прийняла цiнностi, а також бухгалтерiї) у разi змiни матерiально вiдповiдальних осiб. Iнвентаризацiя кас проводиться в (на) кожнiй(ому) установi (пiдприємствi) в строки, установленi керiвником, з перерахуванням усiєї готiвки та перевiркою iнших цiнностей, що зберiгаються в касi. Залишок готiвки в касi звiряється з даними облiку за книгами облiку. Готiвка, що зберiгається в касi, але не пiдтверджена касовими документами, уважається надлишком готiвки в касi. У разi застосування пiдприємством у розрахунках реєстраторiв розрахункових операцiй звiряється сума наявної готiвки на мiсцi проведення касиром розрахунку iз сумою, зазначеною у звiтi РРО (у розрахункових книжках та книзi облiку розрахункових операцiй). У разi виявлення пiд час iнвентаризацiї нестачi або надлишку цiнностей у касi в актi зазначається сума нестачi або надлишку i з’ясовуються обставини їх виникнення. Сума нестачi вiдшкодовується вiдповiдно до законодавства України, а надлишок оприбутковується в касi та зараховується в дохiд вiдповiдної(ого) установи (пiдприємства). Отже, факт нестачi або надлишок готiвкових коштiв у касi пiдприємства оформляється актом про результати iнвентаризацiї наявних коштiв згiдно з додатком 7 до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi. Торгiвля пивом – тiльки через РРО Згiдно iз статтею 1 Закону України вiд 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв» зi змiнами та доповненнями (далi – Закон № 481) пиво – насичений дiоксидом вуглецю пiнистий алкогольний напiй iз вмiстом спирту етилового вiд 0,5 вiдсотка об’ємних одиниць, отриманий пiд час бродiння охмеленого сусла пивними дрiжджами, що вiдноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203. Нагадаємо, що з 01.07.2015 пиво вiднесено до алкогольних напоїв, що передбачає отримання вiдповiдної лiцензiї. Суб'єктам господарювання для здiйснення роздрiбної торгiвлi пивом (в т. ч. виключно пивом) необхiдно отримати лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями з обов'язковим обладнанням мiсця торгiвлi РРО. Отримання окремої лiцензiї на роздрiбну торгiвлю пивом при наявностi у суб'єкта господарювання лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями не передбачено. Статтею 15 Закону № 481 визначено, що лiцензiя на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями видається за заявою суб’єкта господарювання. У заявi повинно бути зазначено вид господарської дiяльностi, на провадження якого суб’єкт господарювання має намiр одержати лiцензiю (iмпорт, експорт, оптова, роздрiбна торгiвля алкогольними напоями або тютюновими виробами). У заявi про видачу лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями додатково зазначаються, зокрема, адреса мiсця торгiвлi, перелiк реєстраторiв розрахункових операцiй, якi знаходяться у мiсцi торгiвлi, а також iнформацiя про них: модель, модифiкацiя, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстрацiйнi номери посвiдчень реєстраторiв розрахункових операцiй, якi знаходяться у мiсцi торгiвлi, та дата початку їх облiку в органах державної фiскальної служби. Таким чином, суб’єктам господарювання для здiйснення роздрiбної торгiвлi пивом (в т.ч. виключно пивом), необхiдно отримати лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями з обов’язковим обладнанням мiсця торгiвлi реєстраторами розрахункових операцiй. Законом № 481 та iншими нормативними актами не передбачено отримання окремої лiцензiї на роздрiбну торгiвлю пивом, у разi наявностi у суб’єкта господарювання лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями. Зауважуємо, згiдно з ст. 3 Закону України вiд 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг», iз змiнами та доповненнями (далi – Закон № 265) суб’єкти господарювання, якi здiйснюють розрахунковi операцiї в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi (iз застосуванням платiжних карток, платiжних чекiв, жетонiв тощо) при продажу товарiв (наданнi послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг зобов’язанi, зокрема проводити розрахунковi операцiї на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстрованi, опломбованi у встановленому порядку та переведенi у фiскальний режим роботи РРО з роздрукуванням вiдповiдних розрахункових документiв, що пiдтверджують виконання розрахункових операцiй. Таким чином, фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку, якi здiйснюють роздрiбну торгiвлю пивом, при розрахунках повиннi використовувати належним чином зареєстрованi РРО з роздрукуванням вiдповiдних розрахункових документiв, що пiдтверджують виконання розрахункових операцiй. Фермери та ФОП на загальнiй системi оподаткування сплачують ЄСВ до 20 квiтня Фiзичнi особи – пiдприємцi, особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, та члени фермерського господарства зобов’язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третiй частини восьмої ст. 9 Закону № 2464 «Про збiр та облiк єдиного соцiального внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування»). Єдиний соцiальний внесок пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника (частина дванадцята ст. 9 Закону № 2464). За порушення законодавства по ЄСВ, зокрема за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на платникiв, якi допустили зазначене порушення, накладається штраф у розмiрi 20. своєчасно не сплачених сум (п. 2 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464). На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 вiдс. суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пенi, передбаченої Законом № 2464, починається з першого календарного дня, що настає за днем закiнчення строку внесення вiдповiдного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно (частини десята та тринадцята ст. 25 Закону № 2464). Згiдно з ст. 165 прим.1 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення вiд 07 грудня 1984 року № 8073 несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, зокрема фiзичними особами – пiдприємцями або особами, якi забезпечують себе роботою самостiйно, у сумi: що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, – тягне за собою накладення штрафу вiд сорока до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. За повторне за рiк вчинення таких дiй – тягне за собою накладення штрафу вiд ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. У сумi бiльше трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян – тягне за собою накладення штрафу вiд вiсiмдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. За повторне за рiк вчинення таких дiй – тягне за собою накладення штрафу вiд ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. При цьому нормами ст. 165 прим.1 КУпАП не передбачена адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за вказане порушення для членiв фермерських господарств. Користуємося електронним сервiсом «Отримання вiдомостей з Державного реєстру ФО – платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi» Фiзична особа – платник податкiв вiдомостi про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi може отримати через: - приватну частину (особистий кабiнет) Електронного кабiнету з використанням електронного цифрового пiдпису фiзичної особи будь-якого Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв; - спецiалiзоване клiєнтське програмне забезпечення для формування та подання звiтностi/запитiв до «Єдиного вiкна подання електронної звiтностi» з використанням електронного цифрового пiдпису. За допомогою меню «Заяви, запити для отримання iнформацiї» приватної частини Електронного кабiнету та «Спецiалiзованого клiєнтського програмного забезпечення для формування та подання звiтностi/запитiв до «Єдиного вiкна подання електронної звiтностi» фiзична особа – платник податкiв може сформувати «Запит про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв для заповнення податкової декларацiї про майновий стан i доходи/декларацiї про доходи та витрати осiб, якi звернулись за призначенням житлових субсидiй» (далi – Запит) виключно для отримання iнформацiї про себе. Запит формується фiзичними особами – платниками податкiв з використанням електронного цифрового пiдпису фiзичної особи, що сертифiкований у будь-якому акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв. При цьому ознайомитись з порядком отримання вiдомостей про доходи за допомогою «Спецiалiзованого клiєнтського програмного забезпечення для формування та подання звiтностi/запитiв до «Єдиного вiкна подання електронної звiтностi» можна на офiцiйному веб-порталi ДФС за посиланням: Головна/Фiзичним особам/Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв у електронному виглядi (http://sfs.gov.ua/ fizichnim-osobam/vidomosti-doxid). Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офiцiйний веб-портал ДФС. При цьому в роздiлi «Допомога» Електронного кабiнету можна переглянути вiдео-урок щодо створення Запиту. Слiд зазначити, що фiзичнi особи – платники податкiв, якi отримали паспорт нового зразка, де вказано лише номер паспорта (серiя вiдсутня), при заповненнi поля «Реквiзити паспортного документу» Запиту зазначають лише номер паспорта. Вiдомостi про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi надаються за останнi три роки (по квартально), вiдомостi за останнiй звiтний перiод (квартал) надаються через 50 днiв пiсля його закiнчення. Внесено змiни до форми та змiсту розрахункових документiв Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев iнформує, що 6 квiтня 2018 набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.02.2018 № 288, яким затверджено змiни до Положення про форму та змiст розрахункових документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про форму та змiст розрахункових документiв, Порядку подання звiтностi, пов'язаної iз використанням книг облiку розрахункових операцiй (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звiту про використання книг облiку розрахункових операцiй (розрахункових книжок)». Зокрема Наказом № 288 внесено додатковий реквiзит «Код товарної пiдкатегорiї згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД)» до фiскального касового чеку на товари (послуги), фiскального касового чеку видачi коштiв, фiскального касового чеку за операцiями приймання та переказу готiвкових коштiв через програмно-технiчнi комплекси самообслуговування. Довiдково повiдомляємо, що наказ № 288 опублiковано в бюлетенi «Офiцiйний вiсник України» вiд 06.04.2018 № 27. Увага!!! Центральна ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi доводить до вiдома страхувальникiв!!! Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев нагадує: «Шановнi страхувальники! Звертаємо Вашу увагу на заповнення Таблицi 5 та Таблицi 6 Додатку 4 «Звiту про суми нарахованої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацiї) застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» в частинi надання достовiрної iнформацiї ознак трудових вiдносин з застрахованими особами за всiма видами нарахувань. Некоректне заповнення вказаних таблиць Звiту може стати як причиною перевiрки контролюючими органами, так i негативно вплинути на зарахування перiоду роботи страхового стажу Ваших працiвникiв». Електронна митна декларацiя як пiдстава для податкового кредиту з ПДВ Право на податковий кредит. П. 198.1 ПКУ до податкового кредиту вiдносяться суми ПДВ, сплаченi/нарахованi у разi здiйснення операцiй з ввезення товарiв та/або необоротних активiв на митну територiю України. При цьому згiдно з п. 201.12 ПКУ у разi ввезення товарiв на митну територiю України документом, що посвiдчує право на вiднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларацiя, оформлена вiдповiдно до вимог законодавства, яка пiдтверджує сплату податку. Чи буде електронна митна декларацiя пiдставою для ПК? Статтею 257 МКУ передбачено, що електронне декларування здiйснюється з використанням електронної митної декларацiї, засвiдченої електронним цифровим пiдписом, та iнших електронних документiв або їх реквiзитiв у встановлених законом випадках. Митна декларацiя та iншi документи, подання яких контролюючим органам передбачено МКУ, оформленi на паперовому носiї та у виглядi електронних документiв, мають однакову юридичну силу. Порядок оформлення митної декларацiї наведено у Положеннi № 450. Зокрема, у п. 16 зазначено, що електронна митна декларацiя вважається оформленою за наявностi внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомо
  Дата: 2018-04-13 00:00:00
 • Приватне акцiонерне товариство «ПОЛIМЕРАГРО» Проммайданчик № 2 надає клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Юридична адреса: 62441, Харкiвська область, Харкiвський район, с. Циркуни, вул. Соборна, буд. 1. Фактична адреса: 61051, Харкiвська область, м. Харкiв, Шевченкiвський район, вул. Букова, 36. Контактна особа: Пантєєнко Вiталiй Олексiйович, тел. 0503010076, polimer-soyuz@mail.ru. Iдентифiкацiйний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ: 22652909. Пiдприємство спецiалiзується на: Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас, виробництво пластмас у первинних формах. До складу входять: ПРАТ «ПОЛIМЕРАГРО» Проммайданчик № 2. Термiн дiї дозволу на викиди - необмежений . Перелiк забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу на пiдприємствi: Речовини у виглядi суспендованих твердих речовин / Пил полiпропiлену, оксид вуглецю, кислота оцтова. Аналiз результатiв розрахункiв приземних концентрацiй забруднюючих речовин показали, що максимальнi концентрацiї забруднюючих речовин на границi санiтарно-захисної зони та найближчих житлових будинкiв знаходяться у межах санiтарних норм i складають менше 1,0 ГДК по всiх речовинах. Пропозицiй, що до дозволених обсягiв викидiв забруднюючих речовин, якi вiднесенi до iнших джерел викидiв, немає, так як джерела, на яких повиннi впроваджуватися найкращi доступнi технологiї та методи керування вiдсутнi. Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологiй та методiв керування i скорочення викидiв забруднюючих речовин не встановлюються, в зв`язку з тим, що Проммайданчик № 2 ПРАТ «ПОЛIМЕРАГРО» вiдноситься до III групи пiдприємств. Cкарги та зауваження щодо викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд Проммайданчик № 2 ПРАТ «ПОЛIМЕРАГРО» за адресою: 61051, Харкiвська область, м. Харкiв, Шевченкiвський район, вул. Букова, 36, приймаються в Харкiвськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64, тел. (057) 700-05-62.
 • Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПОЛIМЕР-СОЮЗ" надає клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Юридична адреса: 62441, Харкiвська область, Харкiвський район, с. Циркуни, вул. Соборна, буд. 1-є. Фактична адреса: 61051, Харкiвська область, м. Харкiв, Шевченкiвський район, вул. Букова, 36. Контактна особа: Пантєєнко Вiталiй Олексiйович, тел. 0503010076, polimer-soyuz@mail.ru. Iдентифiкацiйний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ: 32153296. Пiдприємство спецiалiзується на: Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас, виробництво пластмас у первинних формах. До складу входять: ТОВ «ПОЛIМЕР-СОЮЗ». Термiн дiї дозволу на викиди - необмежений. Перелiк забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу на пiдприємствi: Речовини у виглядi суспендованих твердих речовин / Пил полiпропiлену, оксид вуглецю, кислота оцтова. Аналiз результатiв розрахункiв приземних концентрацiй забруднюючих речовин показали, що максимальнi концентрацiї забруднюючих речовин на границi санiтарно-захисної зони та найближчих житлових будинкiв знаходяться у межах санiтарних норм i складають менше 1,0 ГДК по всiх речовинах. Пропозицiй, що до дозволених обсягiв викидiв забруднюючих речовин, якi вiднесенi до iнших джерел викидiв, немає, так як джерела, на яких повиннi впроваджуватися найкращi доступнi технологiї та методи керування вiдсутнi. Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологiй та методiв керування i скорочення викидiв забруднюючих речовин не встановлюються, в зв`язку з тим, що ТОВ «ПОЛIМЕР-СОЮЗ» вiдноситься до III групи пiдприємств. Cкарги та зауваження щодо викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд ТОВ «ПОЛIМЕР-СОЮЗ» за адресою: 61051, Харкiвська область, м. Харкiв, Шевченкiвський район, вул. Букова, 36, приймаються в Харкiвськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64, тел. (057) 700-05-62.
  Дата: 2018-04-13 00:00:00
 • Вышитая картина ручной работы. Вышитая стильная картина создана вручную из экологически чистых,гипоаллергенных материалов.Украсит современный интерьер квартиры,дачи,офиса,кафе.Холст 100%хлопок,нитки мулине DMC( США) размер без рамки 30*24 см.специально не оформлена,что бы новый хозяин мог подобрать багет и паспарту индивидуально по желаемым размерам.Консультирую по подбору багета бесплатно,в дополнение к покупке. Цена 2 800 грн. 066 520 4666
 • Вышитая картина ручной работы. Вышитая картина создана вручную из экологически чистых,гипоаллергенных материалов.Гармонично дополнит современный интерьер квартиры или загородного дома,наполнит их уютом и нежностью."Ангел" холст 100%хлопок,нитки DMC(США) размер без рамы 51.5*42 см.Специально без рамки,для удобства пересылки и индивидуального подбора под интерьер.Рекомендация по подбору бесплатно. Цена 6 000 грн. 066 520 4666
 • Продам набор помад Kylie. Стойкость 8 часов. Качество отличное, реплика высокого качества. Занимаюсь продажей люкс репликами косметики и парфюмерии. Все в наличии и под заказ. Есть наложенный платеж. Качество Вас порадует. Больше косметики тут: https://www.instagram.com/makeup.cosmetics.ukraine По всем вопросам пишите в вайбер: 637 - Показать номер -. Цена 160 грн. +380637855998
  Дата: 2018-04-12 03:33:04
 • Брелок (сумка,ключи). Новое 1шт Мягкий силикон, "полый внутри" Наложенным НЕТ. Цена 50 грн. 091 967 3442
  Дата: 2018-04-12 03:33:04
 • Бутылка. новая бутылочка с секцией для фруктов/ягод. Цена 100 грн. 097 029 7724
 • Вышитая картина ручной работы. Вышитая картина создана вручную из экологически чистых,гипоаллергенных материалов.Гармонично впишется в современный вариант Классического стиля в интерьере и стиля Прованс.Холст 100%хлопок ,нитки мулине DMC(США).Размер полотна без рамы 32*32 см.толщина рамы 5,5 см. Цена 5 800 грн. 066 520 4666
 • Очки Fendi, GUCCI. Люксовые копии солнцезащитных очков GUCCI, FENDI 1:1 Идеальное качество, лучшая цена! Made in Italy Отправка новой почтой, укр. почтой, интайм. Звоните, пишите) https://www.instagram.com/ochki_brand777/. Цена 350 грн. +380954137170
  Дата: 2018-04-12 03:33:04
 • Продам картины ручной работы. Вышитая картина создана вручную из экологически чистых гипоаллергенных материалов.Канва 100%хлопок(Zweigart).Нитки DMC(США). Гармонично дополнит современный интерьер в стиле Прованс."Райский сад" размер холста без рамки 35*43. Цена 6 000 грн. 066 520 4666
  Дата: 2018-04-12 03:33:04
 • Подарочный набор ручек покрыты позолотой. Продам подарочный набор ручек новый в футляре покрыто позолотой 1979года отличный выбор на подарок Звоните Смотрите мои обявления. Цена 1 200 грн. 380 632 184662
  Дата: 2018-04-12 03:33:04
 • Продам интересные парные картины,состояние идеальное.Цена за комплект. Продам парные картины, очень удачно вписываются в современный интерьер, принт на ДВП, размер каждой - 28,5см * 54,5см. Состояние идеальное. Цена за пару - 150 грн. В другой город высылаю Новой почтой на условиях 100% предоплаты. Наложенным платежом не отправляю. Пересылка за счет покупателя. Цена 150 грн. 099-796-14-29
  Дата: 2018-04-12 03:33:04
 • Мыльце "Морское" - и подарок, и польза!. Мыльце изготовлено из растительных масел (касторовое и кокосовое) с добавлением глицерина и миндального масла в качестве ухаживающего. Мыло ухаживает за кожей, не сушит, полностью натуральное, ручная работа, и красивое, даже загадочное, напоминает морскую пучину :) У меня еще много разных мылец и другой натуральной косметики по уходу за телом и волосами, подробно в группе Вконтакте - https://vk.com/my_soap_stall или смотрите другие объявления. По Харькову возможна передача из рук в руки (ст. метро), в другие регионы отправляю Новой почтой или Укрпочтой (с предоплатой за пересылку). Цена 45 грн. 098 902 6335
  Дата: 2018-04-12 03:33:04
 • Чётки из дерева. В идеальном состоянии. Привезены из Крыма. Передам в Харькове при личной встрече либо перешлю почтой по Украине. Цена 50 грн. 000 000 000
  Дата: 2018-04-12 03:33:04
 • Набор Marlboro Набор Мальборо Пепельница+чехол под зажигалку. Набор Marlboro новый, не использовался. Набор=Пепельница+чехол под зажигалку Изготовлены из тяжелого металла, отделка - натуральная кожа. Диаметр пепельницы - 8см. Цена 150 грн. 380 663 647282
  Дата: 2018-04-12 03:32:55
 • Косметичка, несессер в азиатском стиле hand made. Косметичка, несессер в азиатском стиле Hand Made (Турция), размер в развернутом виде 26х19, 3 карманчика на змейке, 1 - на всю длину. Цена 90 грн. 067 901 1665
  Дата: 2018-04-12 03:32:55
 • Открытка. Открытки в количестве 315 шт. (150 грн.) на любое торжество. Цена 150 грн. +380972725401
  Дата: 2018-04-12 03:32:55
 • Коробочка-футляр для украшений. Продам б/у бархатные коробочки-футляры для украшений в идеальном состоянии. Цена за одну - 20 грн. черная изготовлена из картона отдам за 10. бордовая продана. Цена 20 грн. 095-822-44-85
  Дата: 2018-04-12 03:32:54
 • Подарочное сувенирное мыло. Сувенирное мыло - недорогой и отличный подарок на любой праздник. Цена зависит от веса мыла. Подарочная упаковка. Наборы. Весь ассортимент сувенирного мыла и мыла с нуля здесь vk.com/mbljlojilonni. Цена 40 грн. 050 631 0933
  Дата: 2018-04-12 03:32:47
 • Утеряно удостоверение ребёнка многодетной семьи, на имя Зуев Матвей Сергеевич, считать не действительным.
  Дата: 2018-04-12 03:30:59
 • Утерянное удостоверение на ребенка из многодетной семьи на имя Осташко Евгения Васильевича считать недействительным.
  Дата: 2018-04-12 03:30:59
 • Утерян аттестат на имя Зиновьева Елена Владимировна об окончании СШ №94 в 1991 году документ считать недействительным.
  Дата: 2018-04-12 03:30:59
 • ТОВ "Харкiвземiнформ" запрошує сумiжних землекористувачiв та землевласникiв до розгляду i погодження "Акту погодження меж земельної дiлянки", прийомки-передачi межових знакiв на зберiгання на земельну дiлянку, розташовану по Зоряному в'їзду, 13 у Київському р-нi м. Харкова (кадастр №6310136600: 14: 017: 087) та вiдповiдного представника Харкiвської мiської ради, в частинi земель не наданих у власнiсть або користування, 20. 04. 2018 р. о 15: 00. 755-05-82
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло, видане на iм'я гр. Мiксону Лазарю Семеновичу та Мiксон Вiрi Михайлiвнi за адресою: вул. Блюхера, 27, кв. 367, вважати недiйсним.
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло р. № 5-08-299776 вiд 29. 07. 2008 р., видане Вiддiлом приватизацiї житлового фонду Управлiння м. Харкова на iмя Чуклової Олени Петрiвни, Чуклової Ольги Валерiївни, Чуклова Олександра Валерiйовича вважати недiйсним.
  Дата: 2018-04-12 03:30:59
 • 18/04/2018 года в 10. 00 состоятся работы по установлению границ земельного участка по адресу: м. Харкiв, вул. Морозова, 33. Приглашаем смежников для подписания документов
 • Утеряный студенческий КНАВД № 16-549Км на имя Чумаченко Анастасия Юрьевна. считать недействительным. 066-703-37-00, 066-703-37-00
 • "19" квiтня 2018 року на 11: 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки, яка розташована: пров. Дорохiвський у Новобаварському районi м. Харкова для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. У випадку неявки акти будуть пiдписанi без їх участi. Мiсце проведення робiт: пров. Дорохiвський у Новобаварському районi м. Харкова. Конт. тел. 38 (095) 195-47-17
 • Утерянный студенческий билет ХНЭУ им. Семена Кузнеца ХА № 10256404 на имя Поляковой Наталии Алексеевны, считать недействительным
  Дата: 2018-04-12 03:30:59
 • Утерянное Чернобыльское удостоверение? категория серия А № 154685 с на имя Бражник Александр Анатольевич и вкладыш № 694677 с категория? серия А № 154685 с участника ликвидации на ЧАЭС Бражник Александр Анатольевич считать недействительным
  Дата: 2018-04-12 03:30:59
 • Удостоверение ликвидатора аварии на ЧАЭС серия 'А' №430836 и вкладыш к нему №033582 на имя Лукацкий Олег Ильич считать недействительным.
  Дата: 2018-04-12 03:30:59
 • Втрачений диплом бакалавра В17 № 146531 вiд 30. 06. 2017 р. i додаток до нього, виданi Харкiвською державною академiєю фiзичної культури на iм''я Афанасьєва Максима Олеговича, вважати недiйсним.
  Дата: 2018-04-12 03:30:59
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло, видане на iм'я Грищенко Лiдiї Миколаївни, Грищенко Вiти Миколаївни, Кiрасiрова Антона Вiталiйовича реєстрацiйний номер 4-13-318030 вiд 25. 04. 2013 р. за адресою: вул. Довгалiвська буд. 9/2, кв. 1 вважати недiйсним.
  Дата: 2018-04-12 03:30:58
 • 19. 04. 2018р. запрошуються власники (користувачi) земельних дiлянок за адресами: о 10. 00- м. Люботин, пров. Мюдовський, 10, пров. Мюдовський, 6; об 11. 00- м. Люботин, сад. тов. "Хiмiк", дiл.№18, для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. В разi їх вiдсутностi акти будуть пiдписанi без них. 096-762-70-38
  Дата: 2018-04-12 03:30:58
 • 17/04/2018 года в 10. 00 состоятся работы по установлению границ земельного участка по адресу: м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 148/2. Приглашаем смежников для подписания документов
  Дата: 2018-04-12 03:30:58
 • 16. 04. 2018р. вiдбудеться геодезична зйомка по встановленню меж зем. дiлянки в с. Черкаськi Тишки вул. Весела, 1-г, Русько-Тишкiвської с/р. ФО-П Бiлоусов Є. В. запрошує о 10-00 год. представника Русько-Тишкiвської с/р. та власникiв сумiжних дiлянок по вул. Свiтла 16, 18, 1-Б по вул. Весела та гр. Юркова Д. М. для пiдписання акту погодження меж та акту прийомки-передачi межових знакiв. тел. 066-945-48-40.
  Дата: 2018-04-12 03:30:58
 • Ваза для любимой. Ваза выполнена в технике декупаж на тему тему любовь.Всегда приятно видеть цветы в красивой вазе, Подарок бюджетный и стильный. Цена 250 грн. +380500468099
  Дата: 2018-04-11 03:31:12
 • Омукерамика."Кольцо Зодиака".Подвеска керамическая.Ювелирная керамика. Подвеска керамическая, рельефная. Ювелирная керамика. Выполняется по коллекционным матрицам арт-группы Территория Новейших Древностей. Размер 5см. Материал - терракота, чёрнодымлённая терракота . Рельеф "Кольцо Зодиака", художники: Аня Стасенко, Слава Леонтьев. Шнур - полиэстер, чёрный. Декор и механизм регулировки длины шнура - керамические бусины ручной работы. Цена 120 грн. +38 066 097 64 62
  Дата: 2018-04-11 03:31:12
 • Кофейный домик. Подарок. Ручная работа. Милый кофейный домик с теплым ароматом ванили и корицы Ручная работа. Подвеска состоит из 3х композиций ( домик, надпись и сердечко ). Цена 129 грн. 097-835-85-40
  Дата: 2018-04-11 03:31:12
 • Фляга с гравировкой под заказ гравировка фляги лучший подарок мужчине. Фляги из нержавеющей стали. Размеры 6,8,9,10,14,16 унций. Под заказ любые размеры Есть услуга гравировки (любой рисунок и любой текст). Есть услуга пошива чехла для фляги из натуральной кожи. Цена на флягу с гравировкой высчитывается индивидуально учитывая размер фляги и размер гравировки. Просто позвоните и уточните, это займет минуту. Касательно рисунка или текста можно нанести абсолютной любой текст, узор, символ и тд. Заходите на сайт, читайте полное описание товара, смотрите на сайте есть много фото. http://blazery.com.ua/katalog. Цена 130 грн. 097 24 000 74
  Дата: 2018-04-11 03:31:12
 • Тюльпаны из шаров!. Тюльпаны из воздушных шариков! Порадуете своих дам и дочерей необычным букетом из тюльпанов! Очень красиво,стильно и по весеннему ярко! Цена за 1 шт. Звоните,поднесу к ДК Ильича!. Цена 10 грн. 099-619-69-33
  Дата: 2018-04-11 03:31:12
 • Новинка. Экзотические монеты "Динозавры" . Динозавры на монетах. Красивый набор состоящий из 8 монет. Стоимость 1 монеты 125 гривен. Смотрите все мои лоты-есть много интересных монет. Цена 125 грн. 095 109 5678
  Дата: 2018-04-11 03:31:12
 • Тампер кованый. Кованый тампер с цветами побежалости. Материал - сталь. Цена 200 грн. 050 140 2895
  Дата: 2018-04-11 03:31:12
 • Брелок сувенирный. Можно использовать как детектор. Брелок сувенирный. Можно использовать как детектор валют. Цена 30 грн. 068 396 4368
  Дата: 2018-04-11 03:31:12
 • Старинные статуэтки. Продам дорого старинные статуэтки !цена за 2 штуки. Цена 3 000 грн. 063 458 7529
  Дата: 2018-04-11 03:31:12
 • Фоторамка Asia collage Tree Blue 5х5см. Новая фоторамка 5х5см на 8 фото, в упаковке, можно на подарок. Вайбер 634 - Показать номер -. Цена 200 грн. 063 411 2234
  Дата: 2018-04-11 03:31:12