// Козырек
ДОРОГО ПОКУПАЕМ МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, ЗНАЧКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ, ФОТОАППАРАТЫ, СТАТУЭТКИ, КНИГИ ДО 1945. ВЫЕЗД НА ДОМ. ЮЖНЫЙ ВОКЗАЛ. ТЦ ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД,  HTTP://ANTIKVARIY.COM.UA
098-681-21-01 727-21-01
МИНИРЮКЗАК

 

 • Утерянные документы на квартиру (технический паспорт и свидетельство на право собственности) на адрес: ул. Шекспира, 11, кв. 14 на имя Костенко Любовь Федоровна считать недействительными. 098-266-26-70.
  Дата: 2019-06-21 03:30:43
 • Считать недействительным свидетельство о праве собственности на жилье, выданное отделом приватизации ХМБТИ 08-12-1995 года, на имя Аксеновой А. М. В связи с утерей.
 • Сумiжникiв зем. дiл. за адресою: м. Харкiв, пр. Науки, 65, с/т "Завод iменi Дзержинського (ФЕД)", дiл. №223, прохання з'явитися 02. 07. 2019р. о 11. 00 за вказаною адресою для пiдписання акту погодження меж зем. дiлянки та акту прийомки-передачi межових знакiв. 057-731-27-26
  Дата: 2019-06-21 03:30:43
 • 28/06/19р. в 11. 00 вiдбудеться процедура встановлення та погодження меж земельної дiлянки №147по вулицi Миронiвськiй у м. Харкiв. Прохання власникiв/користувачiв сумiжних земельних дiлянок з'явитися для погодження межi. 050-301-03-98
 • Утерянный студенческий билет на имя Багчи Санджана студентки ХНМУ считать недействительным.
  Дата: 2019-06-21 03:30:43
 • Департаментом екологiї та природних ресурсiв Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї видано Висновок з оцiнки впливу на довкiлля планованої дiяльностi АТ «Укргазвидобування» «Спорудження та пiдключення розвiдувальних свердловин №109 Кобзiвського ГКР, №106 Красноградської площi, №№ 315, 316 Ланнiвського ГКР, №№ 122, 124, 125, 203 Захiдно-Соснiвського ГКР, пошукової свердловини № 150 Захiдно-Соснiвського ГКР з метою пошукiв та розвiдки покладiв газу i конденсату. Спорудження оцiночно-експлуатацiйних свердловин №№ 213, 214 Ланнiвського ГКР та №№ 88, 89 Захiдно-Соснiвського ГКР на газ i конденсат в Красноградському районi Харкiвської областi» вiд 06.06.2019 № 03.02-20/25. З повним текстом можна ознайомитися в Єдиному реєстрi ОВД за №: 20181192117/12226.
 • Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім.Засл. проф. М.С.Бокаріуса оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії будівельно-технічних досліджень. Вимоги: відповідна вища освіта,наявність опублікованих наукових праць. Строк надання документів- 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення. Довідки за тел (057)372-13-23(вчений секретар Дереча Л.М.) Адреса: м.Харків, вул. Золочівська,8-а. Офіційний сайт: http://www.hniise.gov.ua.Адреса електронної пошти: hniise@hniise.gov/ua
  Дата: 2019-06-21 00:00:00
 • Заява про намiри одержати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел. Виробничий майданчик - ПРИВАТНА ФIРМА «ТЕХМЕТ», що знаходиться за адресою: м. Харкiв, Немишлянський район, вул. Єнакiївська, 11 спецiалiзується на виробництвi петт-тари для моторних масел. Джерелом утворення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на територiї виробничого майданчика є термопластавтомат (машина видувки петт-тари). Загальна кiлькiсть матерiалу, що перероблюється термопластавтоматом впродовж року складає 0,500 тонн. Час роботи термопластавтомату - 20 год./рiк. Джерело викиду - неорганiзоване. Сумарний фактичний викид забруднюючих речовин кислоти оцтової та вуглецю оксиду вiд роботи термопластавтомату - 0,00055 т/рiк. Зауваження з цього питання просимо надсилати протягом 30 днiв з дати опублiкування iнформацiї в засобах масової iнформацiї до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61022, м. Харкiв, вул. Сумська, 64 або за телефоном (057)700-04-23, (057) 700-04-12, (057) 715-73-27.
  Дата: 2019-06-21 00:00:00
 • Утерянный студенческий билет на имя Шивам Сингх студента ХНМУ считать недействительной
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Втрачено свiдоцтво на право власностi на житло № 8-95-48-928 15 березня 1995 року, Мiським центром приватизацiї на iм'я Погрецької Раїси Павлiвни, м. Харкiв. Салт. Шоссе, 252-53, вважати недiйсним.
 • 27. 06. 2019 року о 10: 00 вiдбудеться встановлення та погодження меж земельної дiлянки, яка розташована за адресою: вул. Горького, 84-А, м. Мерефа, Харкiвського р-ну, Харкiвської обл. Запрошуємо сумiжних землевласникiв, землекористувачiв на погодження та пiдписання вiдповiдних актiв. 095-332-60-25
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • 27. 06. 19р. о 18. 00 буде проводитись пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки за адресою: м. Харкiв, вул. Рубежанський, 18. Усiх сумiжних землекористувачiв прохання з' явитись у вказаний час для пiдписання даного акту.
 • 25 червня 2019 року з 18: 00 до 19: 00 запрошуємо землевласникiв i землкористувачiв сумiжних дiлянок за адресою: м. Харкiв, провулок Сортувальний, 12 для погодження меж земельної дiлянки. 068-318-48-00
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Утерян студенческий билет на имя Могильницкая Вероника Сергеевна. Выдан Харьковской Государственной Академией Культуры. Прошу считать недействительным
 • Втрачено державний акт на право власностi на земельну дiлянку серiя ЯГ № 561770 на iм' я Кононенко Свiтлана Федорiвна, виданий Управлiнням Держкомзему у м. Харковi 14. 03. 2011р., вважати недiйсним.
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло вiд 15. 09. 2016р. видане УКМ та ПВПЖФ р. № 9-16-320259-ц2, згiдно якого 82/100 частин вищезазначеної квартири належить на правi спiльної сумiжної власностi, Крикуновiй Вiкторiї Iванiвнi, Крикинову Станiславу Олександровичу, за адресою: пров. Микитинський, 5. кв. №2. Вважати недiйсним.
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • 27. 06. 19р. о 18. 00 буде проводитись пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки за адресою: м. Харкiв, вул. Денчика, 11. Усiх сумiжних землекористувачiв прохання з' явитись у вказаний час для пiдписання даного акту.
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • 27. 06. 19р. о 18. 00 буде проводитись пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки за адресою: м. Харкiв, пров. Мусоргського, 3. Усiх сумiжних землекористувачiв прохання з' явитись у вказаний час для пiдписання даного акту.
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • ФОП Кондратюк I. В. 26. 06. 2019 р. з 9. 00 до 11. 00 запрошує землевласникiв-землекористувачiв сумiжних дiлянок за адресою: вул. Нагiрна, 13 в селищi Березiвка Харкiвського р-ну, Харкiвск. обл. для погодження меж земельної дiлянки. 095-57-27-256.
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Утерян студенческий билет на имя Эмолинь Татьяны Сергеевны, студентки Харьковского Национального Медицинского Университета, считать недействительным.
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Утерян диплом Милованова Евгения Валентина, выдан 2005 г., серия ХА 28301689 Украинской государственной академией железнодорожного транспорта по специциализации "Качество стандартизация и сертификация". 067-332-18-88.
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Студенческий билет на имя Мироненко Олексiй Костянтинович считать недействительным
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Удостоверение ребенка из многодетной семьи на имя Долгий Архип Евгеньевич считать недействительным
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря виробництвом електричних вимикачiв та муфт електромагнiтних ТОВ «Виробниче пiдприємство Харкiвський елект-роапаратний завод», яке розташоване за адресою: м. Харкiв, вул. Велика Панасiвська, буд.106. При здiйсненнi виробничої дiяльностi джерела викидiв пiдприємства викидають в атмосферу 0,624 т/рiк забруднюючих речовин. Найближчi житловi будови розташованi за межами СЗЗ у пiвденному напря-мку. Перевищення санiтарних та гiгiєнiчних нормативiв якостi атмосферного повiтря на межi найбли-жчої житлової забудови не виявлено. Викиди забруднюючих речовин вiд джерел викидiв виробництва контролюються. Бiльш докладну iнформацiю можна отримати вiд дирекцiї ТОВ «ВП ХЕАЗ» за тел. 731-69-22. Скарги та пропозицiї щодо екологiчних наслiдкiв господарчої дiяльностi ТОВ «ВП ХЕАЗ» приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 64
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря виробництвом гiдравлiчного iнструменту i пристосувань для рiзних галузей промисловостi ТОВ «СПЕЦКРАН», яке розташоване за адресою: м. Харкiв, вул. Велика Панасiвська, буд.106. При здiйсненнi виробничої дiяльностi джерела викидiв пiдприємства викидають в атмосферу 0,382 т/рiк забруднюючих речовин. Найближчi житловi будови розташованi за межами СЗЗ у пiвденному напрямку. Перевищення санiтарних та гiгiєнiчних нормативiв якостi атмосферного повiтря на межi найближчої житлової забудови не виявлено. Викиди забруднюючих речовин вiд джерел викидiв виробництва контролюються. Бiльш докладну iнформацiю можна отримати вiд дирекцiї ТОВ «СПЕЦКРАН» за тел. 731-69-22. Скарги та пропозицiї щодо екологiчних наслiдкiв господарчої дiяльностi ТОВ «СПЕЦКРАН» приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря виробництвом полiграфiчної продукцiї АТ «ПОЛIЕМОС», яке розташоване за адресою: Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт. Покотилiвка, вул. Жихарська, буд. 88. При здiйсненнi виробничої дiяльностi джерела викидiв пiдприємства викидають в атмосферу 0,730 т/рiк забруднюючих речовин. Найближчi житловi будови розташованi за межами СЗЗ у пiвнiчному напрямку. Перевищення санiтарних та гiгiєнiчних нормативiв якостi атмосферного повiтря на межi найближчої житлової забудови не виявлено. Викиди забруднюючих речовин вiд джерел викидiв виробництва контролюються. Скарги та пропозицiї щодо екологiчних наслiдкiв господарчої дiяльностi АТ «Полiемос» приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «ТД «Газтрим». Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримується для частини резервуарного парку для зберігання світлих нафтопродуктів, що надані в оренду ТОВ «ХАДО-Холдінг» підприємству ТОВ «ТД «Газтрим». Адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Цементна, №6-А. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу є інші неметанові леткі органічні сполуки (керосин). Кількість забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу при проведенні виробничої діяльності складає 0,892 т/рік. Згідно з проведеним розрахунком розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. +380505048021. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел ТОВ «ТД «Газтрим» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64 за тел. (057) 700-21-05
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГУТЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Губарiвка Богодухiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на зберiганнi зернових та технiчних культур. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м.Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Приватне пiдприємство «ТОКАРЄВ» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Катеринiвка Лозiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повiтря є: зерносховища, опалювальнi котли, ємнiсть з паливом, вiдкрита автостоянка. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, недиференцiйований за складом пил, марганець, залiза оксид, азоту дiоксид, гас. Валовий викид становить 0,297 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м.Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. ТОВ «Старт бiзнес-плюс» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря для 6-ти АЗС, що розташованi за адресами :1) АЗС № 31 -Харкiвська область, м.Лозова, вул.Кооперативна, 2/1; 2) АЗС № 36 - Харкiвська область, м.Мерефа, вул.Днiпропетровська,293-а; 3) АЗС № 39 -Харкiвська область, Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага, площа Мотики,1; 4) АЗС № 50 -Харкiвська область, Красноградський р-н, с.Пiщанка, вул.Калинова,49; 5) АЗС № 51 - м.Харкiв, пр-т Олександрiвський,1-а; 6) АЗС № 52 - м.Харкiв, вул.Роганська,132-б. Стацiонарнi АЗС призначенi для прийому, збереження i вiдпуску нафтопродуктiв (бензину та дизпалива). До складу АЗС входять: операторська, паливо-розподiльнi колонки, пiдземнi резервуари зберiгання бензину та дизпалива. Опалення операторської здiйснюється за допомогою електричного конвектора. Автотранспорту на балансi не має. В атмосферне повiтря при експлуатацiї технологiчного обладнання надходять такi забруднюючi речовини : бензин, гас. На АЗС № 39, АЗС № 50 та № 52 є пересувнi бензогенератори, що забезпечують електроенергiєю АЗС в разi аварiйного вiдключення. При ескплуатацiї бензогенератору в атмосферне повiтря надходять такi забруднюючi речовини : азоту дiоксид, сiрчистий ангiдрид, оксид вуглецю, граничнi вуглеводнi С12-С19. Валовi викиди становлять: для АЗС № 31 - 0,9484 т/рiк; АЗС № 36 - 0,4289 т/рiк; АЗС № 39 - 0,424 т/рiк; АЗС № 50 - 0,5679 т/рiк; АЗС № 51 - 0,2120 т/рiк; АЗС № 52 - 0,2688 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання на межi СЗЗ та на межi житлової забудови показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати протягом 30 кал.днiв з дати публiкацiї об'яви до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою : 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
 • Отримання дозволу на викиди. Приватне пiдприємство «Приватно-орендне сiльськогосподарське пiдприємство «АДОНIС» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику по вул.Гагарiна, 15 в с.Мирне Близнюкiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повiтря є: зерносховища, опалювальний котел, майстерня, ємностi з паливом, вiдкрита автостоянка. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, недиференцiйований за складом пил, марганець, залiза оксид, азоту дiоксид, кислота сiрчана, гас, пил абразивно-металевий. Валовий викид становить 0,933 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м.Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Удостоверение № ДБ191683 ребенка с многодетной семьи Якушевского Эмиля Вадимовича, считать не действительным.
  Дата: 2019-06-19 03:30:37
 • Отримання дозволу на викиди. ТОВ «ВЕРТIКС МОЛЛ » планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря для 2-х АЗС, що розташованi за адресами :1) АЗК № 38 - Харкiвська область, м.Iзюм, вул.Ростовський шлях,14-д ; 2) АЗС № 49 - Харкiвська область, м.Iзюм, вул.Європейська, 98-г. Стацiонарнi АЗС призначенi для прийому, збереження i вiдпуску нафтопродуктiв (бензину та дизпалива). До складу АЗК № 38 входять : операторська, паливо-розподiльнi колонки (бензин+дизпаливо), пiдземнi резервуари зберiгання бензину та дизпалива, газовий модуль та наземна ємнiсть зберiгання СВГ, а також експлуатується бензогенератор, що забезпечують електроенергiєю АЗК в разi аварiйного вiдключення. До складу АЗС № 49 входять: операторська, паливо-розподiльнi колонки (бензин+дизпаливо), пiдземнi резервуари зберiгання бензину та дизпалива. Опалення операторської здiйснюється за допомогою електричного конвектора. Автотранспорту на балансi не має. В атмосферне повiтря при експлуатацiї технологiчного обладнання надходять такi забруднюючi речовини : Бензин (нафтовий, малосiрчистий, в перерахунку на вуглець), гас, пари пропану, бутану, азоту дiоксид, сiрчистий ангiдрид, оксид вуглецю, вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26611 i iн.) у перерахунку на сумарний органiчний вуглець. Валовi викиди становлять: для АЗК № 38 - 0,6941 т/рiк; для АЗС № 49 - 0,4062 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання на межi СЗЗ та на межi житлової забудови показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати протягом 30 кал.днiв з дати публiкацiї об'яви до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою : 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
 • Отримання дозволу на викиди. ТОВ «ТЕКIЛА ГОЛД » планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря для 6-ти АЗС, що розташованi за адресами :1) АЗС № 46 -м.Харкiв, Мереф'янське шосе,36; 2) АГЗК № 47 - Харкiвська область, Дергачiвський р-н, с.Черкаська Лозова, вул.Бєлгородське шосе,9; 3)АЗС № 10 - м.Харкiв, ву.Пiщана,13-а; 4)АЗС № 11 - м.Харкiв, пр-т Тракторобудiвникiв,1/1; 5) АЗС № 12- м.Харкiв, пр-т Московський,138-в; 6) АЗС № 20 - м.Харкiв, пр-т Гагарiна,318-б. Стацiонарнi АЗС призначенi для прийому, збереження i вiдпуску нафтопродуктiв (бензину та дизпалива). До складу АЗС входять: операторська, паливо-розподiльнi колонки (бензин+дизпаливо), пiдземнi резервуари зберiгання бензину та дизпалива. До складу АГЗК № 47 входять : операторська, паливо-розподiльнi колонки (бензин+дизпаливо), пiдземнi резервуари зберiгання бензину та дизпалива, газовий модуль та наземна ємнiсть зберiгання СВГ На АГЗК № 47 та АЗС № 20 експлуатується бензогенератор, що забезпечують електроенергiєю АЗК в разi аварiйного вiдключення Опалення операторської здiйснюється за допомогою електричного конвектора. Автотранспорту на балансi не має. В атмосферне повiтря при експлуатацiї технологiчного обладнання надходять такi забруднюючi речовини : Бензин(нафтовий, малосiрчистий, в перерахунку на вуглець), гас, пари пропану, бутану, азоту дiоксид, сiрчистий ангiдрид, оксид вуглецю, вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26611 i iн.) у перерахунку на сумарний органiчний вуглець. Валовi викиди становлять: для АЗС№ 46 - 0,3281 т/рiк; для АГЗК № 47 - 0,9017 т/рiк; для АЗС № 10 - 0,3654 т/рiк; для АЗС № 11 - 0,3192 т/рiк; для АЗС № 12 - 0,3632 т/рiк; для АЗС № 20 - 0,3809 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання на межi СЗЗ та на межi житлової забудови показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати протягом 30 кал.днiв з дати публiкацiї об'яви до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою : 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-18 00:00:00
 • ООО "ЗАО Спутник" ввело в действие базовый склад для хранения пестицидов и минеральных удобрений, в связи с чем приглашаем партнеров к сотрудничеству. Склад находится на границе г. Харькова и смт Безлюдовки. 067-576-24-73
  Дата: 2019-06-17 03:30:42
 • Прошу отозваться очевидцев ДТП 4. 02. 2019 в 01 час 50 мин. на переврестке ул. Гв. Широнинцев и ул. Валентиновская с участием автомобиля Lexus GS и патрульной машиной Toyota Prius. 098-447-67-60
  Дата: 2019-06-16 03:30:17
 • Храм пресвятой троице в Харькове пер. Троицкий 3 после поджога очень нужна помощь для восстановления 0577314614, 0675772542
  Дата: 2019-06-15 20:10:36
 • Утерянные документы на имя Фадеева Светлана Олеговна диплом ХА № 27760722 об окончании ХГМУ и сертификат № 716 врача специалиста. Прошу считать недействительными.
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Утерянную академическую справку на имя Хмайда Мохамед Ларби считать недействительной
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Утерян диплом № ХХ26711154 г. в. 2005 г. Харьковский текстильный техникум и аттестат № ХХ26730627 на имя Левицкая Алина Геннадиевна. Считать недействительным
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • 20. 06. 2019 р. о 10: 00 вiдбудеться пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки на територiї КСП "Новолипецький"№387 Слобожанська с. р. Прошу з'явитися сумiжних землевласникiв або землекористувачiв на земельну дiлянку. 095-745-03-54
  Дата: 2019-06-14 03:30:43
 • Утерянный студенческий билет ХМУ им. Б. Н. Лятошинского по номеру ХА № 11756683 на имя Цугунян Анна Арамовна считать недействительным
  Дата: 2019-06-12 03:30:45
 • Департаментом екологiї та природних ресурсiв Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї видано Висновок з оцiнки впливу на довкiлля планованої дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ШЕСТАКIВСЬКЕ» «Видобування питної пiдземної води обухiвського водоносного горизонту на водозаборi ТОВ «ШЕСТАКIВСЬКЕ» у с. Шестакове Вовчанського району Харкiвської областi» вiд 07.06.2019 № 03.02-20/026. З повним текстом можна ознайомитися в Єдиному реєстрi ОВД за № 201812212490/12334.
 • Утерянное приложение к диплому ХМИ на имя Грушка Анна Васильевна НВ № 899432 от 30 июня 1988г. считать недействительным
  Дата: 2019-06-10 03:30:31
 • Утерянный студенческий билет на имя Халфауи Сальма студентки ХНМУ считать недействительным
 • Услуги шиномонтажа для организаций и частных лиц. Сезонная переобувка, качественные ремонты. Прокатка, хранение шин. Доступные цены. М. Студенческая. Тел. 099-292-76-06, 098-094-57-55.
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВАЛЕНТИНА» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику по вул.Велика Панасiвська, 96 в м. Харкiв Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на наданнi в оренду власного нерухомого майна. Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повiтря є опалювальнi котли. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту дiоксид, сiрчистий ангiдрид, метан, недиференцiйований за складом пил (аерозоль), азоту оксид, вуглецю дiоксид. Валовий викид становить 0,232 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-07 00:00:00
 • Оголошення про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля спорудження розвiдувальної свердловини №100 Дорошiвської площi з метою розвiдки покладiв газу i конденсату. Пiдключення свердловини до установки пiдготовки вуглеводневої сировини, опублiковане у газетi «Харкiвский Кур`єр» вiд 06.06.2019 за № 45 (3263) вважати недiйсним.
 • Заява про наміри одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ВІННИЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Проммайданчик розташований за адресою: 62740 Харківська обл., Дворічанський р-н., с. Мальцівка, вул. Перемоги, 3. На території виявлено 8 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Які викидають такі шкідливі речовини, що надходять в атмосферу: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), сажа, вуглецю оксид, вуглеводні насичені, сірки діоксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, гас. Валовий викид забруднюючих речовин становить 0,0398т/рік. Згідно розрахунку розсіювання, на межі найближчої житлової забудови перевищень концентрацій з жодної речовини не виявлено. Пропозиції та зауваження приймаються в Харківську обласну державну адміністрацію за адресою: 61000, м. Харків, вул. Сумська, 64
  Дата: 2019-06-07 00:00:00
 • ФОП Ринський В. Л. (код 2897710836) в особi лiквiдатора Корольова Вадима Вячеславовича оголошує конкурс на визначення органiзатора аукцiону для реалiзацiї майна банкрута ФОП Ринський В. Л.: нежитловi примiщення 1-го поверху № 1, 2, 3 в лiт. А-5 загальною площею 81, 3 кв. м, що розташованi за адресою: м. Харкiв, пр. Ленiна, буд. 27. Пропозицiї органiзаторiв ауцiону направляти до лiквiдатора до 10. 06. 2019 року за адресою: 61052, м. Харкiв, а/с 60. Телефон для довiдок: 095-497-66-19
  Дата: 2019-06-06 03:30:23