// Козырек
+VIP ESCORT
Лучший выбор в городе Харьков
vip-escort.kh.ua
+38(050)9592622, +38(066)9434686, +38(095)7960507
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ
727-21-01, 098-681-21-01

 

 • Приватнiй нотарiус Сипачова?. М. розшукує спадкоємцiв померлого 08. 12. 17р. Жолудь Володимира? вановича. Звертатись за адресою: м. Харкiв, вул. Полтавський Шлях 116 к. 4. 066-326-16-88, 057-372-51-27
 • ФОП Ахтирченко С.М. має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Підприємство займається вирощуванням, обробленням та зберіганням зернових за адресою 62013, Харківська область, Краснокутський район, с. Пархомівка, вул. Іванова, 9. До складу входять: три ангари для зберігання зернових, ЗАВ – 40, сушка зерна, ємності з ДП та споруда , в якій розміщено маслобійний та круп’яний цех. З джерел підприємства здійснюються викиди речовин у вигляді пил зерновий, вуглецю окису, оксидів азоту, метан, акролеїн, гас. Вплив роботи підприємства на оточуюче середовище визначається на підставі аналізу результату розрахунку розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря, який показав, що перевищення ГДК на межі житлової забудови по вмісту забруднюючих речовин відсутні. Зауваження та пропозиції приймаються впродовж 30 календарних днів Харківською обласною державною адміністрацією за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64
  Дата: 2018-06-08 00:00:00
 • ТОВ ТБ «Форвард» 04.07.2018 11.00 аукціон з продажу майна що знаходиться на балансі Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області- меблі, матеріали, офісне обладнання та ін. (193 найменування)1997-2008 р.в. Початкова вартість 31532,00 грн.Місцезнаходження - м. Харків вул. Чернишевська 41Ознайомлення з майном за місцезнаходженнямдо 17.00 Кінцевий строк прийняття заяв 26.06.2018 Гарант.внесок 10% початкової вартості сплачуються на р/р 26009010062591 в ПАТ "ВТБ-Банк" м. Київ МФО 321767 код 31939029 Адреса м. Харків, вул. Ахсарова 4/6-А т 336-06-36 10.00-17.00
  Дата: 2018-06-08 00:00:00
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло, видане на iм'я Абракитовiй Лiлiї Олександрiвнi та Абракiтову Едуарду Юхимовичу за адресою: пр. Гагарiна, буд. 45а, кв. 75, вважати недiйсним
 • Утеряно Чернобыльское удостоверение 1-А № 105630 от 19. 09. 2007 и вкладыш к нему № 694685 на имя Колотилов Иван Иванович. Считать недействительным
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • Утерянные документы на право собственности на имя Курзин Владимир Николаевич по адресу: ул. Северная 3, кв. 40 считать недействительными.
 • Утерянный студенческий билет, выданный Харьковским машиностроительным колледжем на имя Погорелова Анна Андреевна в 2015 году считать недействительным.
 • Утерян студенческий билет ХНМУ на имя Окву-Бомс Омасиричи Чигонум. Считать недействительным
 • Приложение к диплому ХГМУ на имя Стоминой Ирины Анатольевны от 29 июня 1996 г. № ЛТВЕ 008667 считать недействительным в связи с утерей
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • 22. 06. 2018 р. о 10. 00 вiдбудеться погодження меж земельної дiлянки, розташованої за адресою: вул. Южанська, 20, селище Пiсочин Харкiвського району Харкiвської областi, площею 0, 1500 га, наданої гр. Ткаченко Г. А. для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель та споруд. Запрошуємо сумiжних землевласникiв/землекористувачiв на пiдписання акту погодження меж. 067-398-27-27
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • Утерянный студенческий билет, выданный Харьковским машиностроительным колледжем на имя Турбабина Тамара Романовна в 2015 году считать недействительным.
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • Утеряно удостоверение многодетной семьи на имя Митяковой Анны Сергеевны. Считать недействительным.
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • Утерянный проездной билет учащейся школы №38 на имя Важничиной Веры Геннадьевны считать недействительным.
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • Утерянное удостоверение ребенка многодетной семьи на имя Аксенова Наталия Руслановна считать недействительным.
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • Студенческий студента Хрьковского института финансов КНТЭУ на имя Кубарев Владислав № ХА 11456704 считать недействительным
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • Втрачено Державний Акт на право власностi на земельну дiлянку на iм'я Стребкова Миколи Костянтиновича виданий 03. 04. 2006р. кадастровий номер 6325185000: 03: 021: 0068
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • Втрачене посвiдчення дитини iз багатодiтної родини на iм`я Коротаєва Артура Руслановича вважати недiйсним.
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • 22. 06. 2018р. о 10. 00 вiдбудеться погодження меж земельної дiлянки, розташованої за адресою: вул. Височанська, 32, селище Пiсочин Харкiвського району Харкiвської областi, площею 0, 1500 га, наданої гр. Стовбчата Н. А. для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель та споруд. Запрошуємо сумiжних землевласникiв/землекористувачiв на пiдписання акту погодження меж. 097-284-92-95
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • Втрачене або зiпсоване свiдоцтво про право власностi на житло на iм`я Кiсельова Бела Лейбовна, Гусевський Юрiй Iллiч, Гусевська Марина Юрiйовна за адресою Харкiв, Садовий проїзд, 3, кв. 4. вважати недiйсним.
  Дата: 2018-06-07 03:31:44
 • 13. 06. 2018 року о 10 00 годинi вiдбудеться встановлення та погодження меж земельної дiлянки гр. Мясоєдову Р. Б. для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд, яка розташованi в с. Черкаськi Тишки, вул. Весела, 2, Русько-Тишкiвської сiльської ради, Харкiвського району, Харкiвської областi. Запрошуємо сумiжних землевласникiв/ землекористувачiв на погодження та пiдписання вiдповiдних актiв. 095-332-60-25
  Дата: 2018-06-07 03:31:40
 • 12. 06. 2018р. о 9-00 год. ПП "Регiонземпроект" буде проводити землевпоряднi роботи за адресою: с/т Южане в м. Люботин дiл. № 44. Просимо сумiжникiв з'явитись для пiдписання актiв. 050-977-85-33
  Дата: 2018-06-07 03:31:40
 • Сiльськогосподарський виробничий кооператив iм.Фрунзе повiдомляє про намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря. Сiльськогосподарський виробничий кооператив iм.Фрунзе знаходяться за адресою: 62232, Харкiвська обл., Золочiвський р-н, с.Писарiвка, вул.Центральна, буд.5. Сiльськогосподарський виробничий кооператив iм.Фрунзе займається вирощуванням зернових та технiчних культур, розведенням великої рогатої худоби. В результатi дiяльностi Сiльськогосподарського виробничого кооперативу iм.Фрунзе у атмосферне повiтря викидаються наступнi забруднюючi речовини: речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на дiоксид азоту, вуглецю оксид, сажа, метан, залiза оксид (у перерахунку на залiзо), марганець та його сполуки (у перерахунку на дiоксид марганцю), хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому), амiак, сiрководень, бутан, пропан, фенол, альдегiд пропiоновий, кислота капронова, диметилсульфiд, метилмеркаптан, дiметиламiн, бензин, гас, масло мiнеральне, пил зерновий, пил хутряний, пил деревний, ангiдрид сiрчистий, бенз(а)пiрен, вуглеводнi насиченi С12-С19, пил абразивно-металевий. Фактичний сумарний обсяг викидiв забруднюючих речовин становить 12,297085 т/рiк. Проведений аналiз результатiв розрахунку забруднення атмосферного повiтря показав, що вплив викидiв вiд стацiонарних джерел пiдприємства знаходиться у межах допустимих санiтарних норм. У межах нормативної i розрахункової санiтарно-захисної зони житловi будинки i лiкувально - профiлактичнi пiдприємства вiдсутнi. Адреса для звернення громадян: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська,64, Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя, протягом мiсяця з дня опублiкування цiєї об’яви.
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «САНІТАС». Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримується для станції технічного обслуговування автомобілів, що розміщена за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 348. Джерелами утворення забруднюючих речовин є: твердопаливний котел та вихлопні труби автотранспорту. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу є: оксиди азоту, оксид вуглецю, зважені речовини. Згідно з проведеним розрахунком розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства та на межі житлової забудови не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. (057) 717-55-55. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел ТОВ «САНІТАС» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64 за тел. (057) 700-21-05
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Приватна фiрма «Агроiмпекс» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Бiрки Змiївського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на розведеннi свiйської птицi. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Фiзична особа-пiдприємець Вовк Iгор Олександрович має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано у Первомайському районi Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «САНІТАС». Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримується для станції технічного обслуговування автомобілів, що розміщена за адресою: 62416 Харківська обл., Харківський р-н, сел. Пісочин, вул. Полтавський шлях 206-Б. Джерелами утворення забруднюючих речовин є: газовий котел та вихлопні труби автотранспорту. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу є: оксиди азоту, оксид вуглецю. Згідно з проведеним розрахунком розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства та на межі житлової забудови не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. (057) 717-55-55. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел ТОВ «САНІТАС» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64 за тел. (057) 700-21-05
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «САНІТАС». Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримується для станції технічного обслуговування автомобілів, що розміщена за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, сел. Високий, вул. Ощепкова, 46. Джерелами утворення забруднюючих речовин є: газовий котел, обладнання для вулканізації шин та вихлопні труби автотранспорту. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу є: оксиди азоту, оксид вуглецю. Згідно з проведеним розрахунком розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства та на межі житлової забудови не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. (057) 717-55-55. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел ТОВ «САНІТАС» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64 за тел. (057) 700-21-05
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • У газетi «Харкiвський кур’єр» вiд 14.05.2018 за № 38 була опублiкована об’ява щодо надання клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами Виробничого пiдроздiлу (далi ВП) «Вагонне депо Харкiв-Сортувальний»-486. Лозiвська дiльниця регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» Публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» . В зв’язку з технiчною помилкою було невiрно зазначений термiн дiї дозволу на викиди та вiдношення ВП до групи пiдприємств. Просимо прийняти до уваги зазначений факт та вважати правильним формулювання - «термiн дiї дозволу на викиди - необмежений» та «заходи щодо впровадження найкращих доступних технологiй та методiв керування i скорочення викидiв забруднюючих речовин не встановлюються, в зв’язку з тим, що ВП «Вагонне депо Харкiв-Сортувальний»-486. Лозiвська дiльниця вiдноситься до III групи пiдприємств».
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СТЕАМ» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику по вул.Гольдбергiвськiй, 63 в м.Харкiв Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на друкуваннi продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Науково-виробниче пiдприємство Пластар» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику по пров.Разiна в смт.Золочiв Золочiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi профiлю, труб з пластмас. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Публiчне акцiонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорацiя України (Фiлiя публiчного акцiонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорацiя України «Сахновщинський елеватор») має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в смт.Сахновщина Сахновщинського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на зберiганнi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Комбiкормовий завод» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано в Близнюкiвському районi Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ПРОФАГРО2007» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Миколаївка Зачепилiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • Заява про наміри одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. ПП «ОКС» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Виробничі приміщення розташовані за адресою: 61013 Харківська обл., м. Харків, вул. Ольгінська, 11. На території виявлено 9 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Визначено шкідливі речовини, що надходять в атмосферу від джерел викидів підприємства, а саме: азоту діоксид, вуглецю оксид, суспендовані частинки, недиференційовані за складом, натрію гідроксид, бутиловий ефір оцтової кислоти, етилацетат, ксилол, заліза оксид, марганцю оксид, хрому оксид, пил абразивно-металевий. Згідно розрахунку розсіювання, перевищень концентрацій на межі найближчої житлової забудови з жодної забруднюючої речовини не виявлено. Пропозиції та зауваження приймаються в Харківську обласну державну адміністрацію за адресою: 61000, м. Харків, вул. Сумська, 64
  Дата: 2018-06-07 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «САНІТАС». Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримується для станції технічного обслуговування автомобілів, що розміщена за адресою: с. Лісне, автодорога Харків-Белгород, район поста ДАІ. Джерелами утворення забруднюючих речовин є: газовий котел та вихлопні труби автотранспорту. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу є: оксиди азоту, оксид вуглецю. Згідно з проведеним розрахунком розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства та на межі житлової забудови не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. (057) 717-55-55. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел ТОВ «САНІТАС» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64 за тел. (057) 700-21-05
 • Заява про намiри одержати дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел.Комунальне пiдприємство «Валкiвське бюро технiчної iнвентаризацiї» має намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для промислового майданчика що розташований за адресою: 63002 Харкiвська обл. м. Валки, вул. Пушкiна, буд. 17. Викиди в атмосферне повiтря утворюються вiд роботи котла «Прометей 16ГС», (потужнiсть 15,5 кВт). Обладнання працює на природному газу. В результатi роботи промислового майданчика до атмосфери потрапляють наступнi забруднюючi речовини: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на дiоксид азоту, вуглецю оксид, та парниковi гази: метан, дiоксид вуглецю та оксид дiазоту. Сумарний валовий викид для проммайданчика з урахуванням парникових газiв встановив 5,095 т/рiк, з них викид парникових газiв – 5,084 т/рiк, викид без урахування парникових газiв – 0,011 т/рiк. Зауваження з цього питання просимо надсилати протягом 30 днiв з дати опублiкування iнформацiї в засобах масової iнформацiї до Валкiвської районної державної адмiнiстрацiї за адресою: 63002, Харкiвська обл., м. Валки, пл Центральна, 2, або за телефоном (05753) 5-11-41.
 • Зонт трость Cocа-cola. Продам зонт трость Cocа-cola, абсолютно новый. Все вопросы в переписке. Цена 150 грн. 380 067 1618654
 • Сердечки, подарок, ручная работа. Может стать прекрасной заменой открытке. Много разных дизайнов. Цена 25 грн. +380509442696
  Дата: 2018-06-06 03:31:05
 • Книга Православный храм. Издательство РООССА. Осталось 3 книги, крупный шрифт, много картинок на всю страницу, описание храмов прошлых веков. Цена 450 грн. 098 593 5628
  Дата: 2018-06-06 03:31:05
 • Шкатулка с секретом. Открыть шкатулку просто - вставь две монеты по 50 коп!. Цена 800 грн. 098 094 3393
  Дата: 2018-06-06 03:31:05
 • Ростовой цветок "Одуванчик". Любите ли Вы одуванчики? Маленькие солнышки. Предлагаю такое вечноцветущее большое солнышко! Высота 1.5 м, диаметр 35 см. Больше фото на facebook.com/SweetLisfoksi. Цена 400 грн. 380 999 125466
  Дата: 2018-06-06 03:31:05
 • Книги Встречаем гостей и европейская кухня. Издательство РООССА. Каждая книга 350 грн. Очень вкусные блюла,все виды вид:гарячие, салаты, десерты, закуски, вторые, мясные и т.д на каждое блюдо картинка, ингредиенты и пошагово приготовление. Отличный вариант на подарок, кто любит готовить и экспериментировать на новых приготовленных блюдах. Цена 350 грн. +380 98 593 5628
  Дата: 2018-06-06 03:31:05
 • Подарочный набор Elixir Jeunesse Детокс и Восстановление. В набор входит ночная крем-маска для лица 50 мл,крем-гель для области вокруг глаз 15 мл, мицеллярная вода-гель 200 мл. Для возраста от 30 лет. Цена 380 грн. 098 124 8950
  Дата: 2018-06-06 03:31:05
 • Подушка для декора. Подушка размером 38х38 см сделана из натуральных тканей и нитей, легка в уходе, не полиняет, наполнена холлофайбером. Передняя часть вышита техникой «крест». Задняя часть - лен. Предусмотрена потайная молния. В наличии и под заказ. Отличный подарок. Доставка по Украине. Цена 550 грн. 098-281-25-78
  Дата: 2018-06-06 03:31:05
 • Именная подарочная флешка USB Flash 32 Gb. USB Flash. 32 Гб. Черная. Подарочная флешка на 32 Гб с возможностью нанесения гравировки на Ваш заказ. Возможно нанести практически любой текст (имена,даты,пожелания и т.д.) и изображения (гербы,логотипы,картинки) Именная флешка станет памятным , оригинальным и практичным подарком на все случаи : ) Флешка с гравировкой ? 320 грн. Гравировка обратной стороны + 30 грн Для оформления заказа напишите нам сообщением , что нужно наносить на флешку и мы подготовим предварительный макет. Доставка Новой Почтой. Минимальная предоплата 50% на карту после согласования эскизов для гравировки. Цена 320 грн. 096 605 5353
  Дата: 2018-06-06 03:30:50
 • Кофейная игрушка- открытка подарок на любой праздник. Кофейная игрушка - очень милый, ароматный, замечательный подарочек на любой праздник, который непременно вызовет улыбку и подарит позитивное настроение Вашим близким. В чем её неповторимость? Каждая игрушка – это уникальная вещь, единственный и оригинальный экземпляр, который будет только у Вас, изготовление и роспись – все делается в ручную. Ароматы корицы, ванили и тонировка натуральным кофе (дабы все запахи сохраняли свой аромат, специально запекается в духовке). Игрушка не прихотлива в уходе, но есть не большие рекомендации: не мочить, только сухая чистка! По всем вопросам заказа игрушек обращайтесь на страничку https://vk.com/id187422755. Цена 49 грн. 098-750-55-68
  Дата: 2018-06-06 03:30:48
 • Сладкий подарок. Сладкий и оригинальный подарок к празднику. Любые дизайны и качественные составляющие. Никакой фабричный торт не сравнится с домашним , в каждое свое творение я вкладываю частичку души и только натуральные продукты:-) . И все это прекрасно сочетается с разумной стоимостью. Давайте баловать своих любимых!!!. Цена 22 грн. 063 931 9253
  Дата: 2018-06-06 03:30:48
 • ПОПсокет. ХИТ!!Все в НАЛИЧИИ Надежное крепление!Только у нас!! Проверено временем Будь в тренде! Отправка в день заказа! В наличии все что на фото Звоните прямо сейчас Смотрите ОСТАЛЬНЫЕ МОИ ОБЬЯВЛЕНИЯ. Цена 250 грн. 050 053 7500
  Дата: 2018-06-06 03:30:48
 • НОВИНКА!Силиконовые накладки для кривых ног!. ХИТ!НОВИНКА!НАКЛАДКИ для ВЫРАВНИВАНИЯ ног!! Применение рекомендуется: - голени очень тонкие и выглядят непропорциональными по сравнению с бедрами и остальными частями тела. - при недоразвитых мышцах голеней, которые с внутренней стороны не имеют достаточный объем. - при деформации ног (О-образная форма). - при асимметрии толщины голеней, которая является результатом врожденной патологии или травмы. - если Вы не удовлетворены формой своих ног. Инновационный продукт, который был разработан лучшими специалистами в области создания искусственной кожи и ожоговой медицины, дает возможность корректировать форму голени и внутренней части бедра без хирургического вмешательства. Приобретайте продукт только у официальных представителей!. Цена 2 180 грн. 050 053 7500
  Дата: 2018-06-06 03:30:48
 • Мужские Часы AMST Оригинал. Тип механизма Кварцевый и электронный Размеры 45х45 мм Толщина 15 мм Материал корпуса Часовая сталь Водонепроницаемость Бытовая (30м) Стекло Минеральное (устойчивое к царапинам) ЦИФЕРБЛАТ Длина ремешка 24 см Подсветка Люминисцентная Функции Часы, минуты, секунды, дата, таймер, будильник., День недели Секундомер РЕМЕШОК Застежка Классическая Материал ремешка Кожа. Цена 1 190 грн. 050 053 7500
  Дата: 2018-06-06 03:30:48