// Козырек
Знакомства для бесплатного секса - заходи на https://smSEX.com.ua/board/ лучшие предложения уже тебя ждут! +100500 предложений!!!
+380919330687
КУПЛЮ ДОРОГО АНТИКВАРИАТ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ ДО 1945 г., ФАРФОР, ЧАСЫ. ВЫЕЗД НА ДОМ
098-681-21-01,
727-21-01

 

 • Втрачене свiдоцтво дитини з багатодiтної сiм"ї, на iм"я Ткач Олександр Iгоревич 2005 року народження, вважати недiйсним
 • Утеряно удостоверение участника боевых действий АБ 557245 на имя Преданов Николай Дмитриевич прошу вернуть. 067-903-26-07.
 • 22. 01. 19 о 12: 00 запрошуються вдасники/користувачi сумiжних зем. дiлянок дiлянки №8 по пров. Капустянський в м. Харкiв для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 050-178-62-32
 • Утерян студенческий билет на имя Кишковар Даниил Игоревич, серия ХА № 12186997, выданный ХПКК. Считать недействительным. 073-056-12-58
 • Загублено свiдоцтво УБД № 442122 Спесiвцева Андрiя Миколайiвича 1964 р. вважати недiйсним
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • Вважати недiйсним атестат про повну загальну середню освiту №021009 виданий 26червня 1982р. на їм'я Дiденко Євгена Вiталiовича
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • Втрачене свiдоцтво дитини з багатодiтної сiм"ї, на iм"я Шугарьов Євген Сергiйович, 2007 року народження, вважати недiйсним
 • Гр. Шевердiна Н. М., гр. Ващенко Ю. В. та ФОП Радiонова В. В. запрошують 21. 01. 2019 року власникiв (землекористувачiв) усих сумiжних дiлянок за адресою: Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт Покотилiвка, вул. Грушевського (колишня Пiонерська), буд. 126 для погодження меж земельної дiлянки. У випадку неявки межi будуть встановленi по iснуючiй ситуацiї. 066-147-80-64
 • 22. 01. 19 о 9: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних зем. дiлянок дiлянки №37 в СТ "Коксовик" по шосе Карачiвське, 125 в м. Хакiв для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 067-542-04-38
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • 20. 091. 2019 в 10. 00 будет происходить согласование границ земельного участка по въезду Звездному, 21-А в Киевском районе г. Харьков. Просьба смежников явиться для подписания акта, в случае неявки границы будут подписаны без их участия
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА" (стара назва АТЗТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ"), повiдомляє про втрату документiв, а саме "Рiшення № 12-1 вiд 06. 02. 1996р. виданого Виконавчим комiтетом Жовтневої районної ради народних депутатiв Харкiвської областi" та "Рiшення № 26-78 вiд 06. 02. 1990 р. виданого Виконавчим комiтетом Жовтневої районної ради народних депутатiв Харкiвської областi", в зв'язку з чим, вказанi "Рiшення" вважати недiйсними
  Дата: 2019-01-16 03:30:19
 • Постановою ГСХО вiд 29. 05. 2018 р. по справi №922/4153/17 визнано банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну процедуру Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Профбiзнесгруп' (юридична адреса: вул. Чичибабiна 1, м. Харкiв, 61058; код ЄДРПОУ 39573185). Печатки, штампи, установчi та дозвiльнi документи вважати недiйсними.
  Дата: 2019-01-16 03:30:19
 • Утеряно приложение к диплому о высшем образовании А№258763 регистрационный №20 от 30.06.2002 года на имя Кулиева Рината Арифовича, выданное Автомобильно-дорожным институтом ДонНТУ. Документ считать недействительным
  Дата: 2019-01-16 00:00:00
 • Свободный привлекательный, здоровый образ жизни, мужчина, ищет женщину 45-50 лет без в/п, приятной полноты, у которой есть время для личной жизни и не болит голова и для всего, включая серьезные отношения. тел. 099-157-86-60
  Дата: 2019-01-16 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІТРЕЙД» Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримується для частини резервуарного парку для зберігання світлих нафтопродуктів, що надані в оренду ТОВ «ХАДО-Технологія» підприємству ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІТРЕЙД». Адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Цементна, №6-А. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу є інші неметанові леткі органічні сполуки (бензин, керосин). Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу при здійсненні діяльності складає 0,0043 т/рік. Згідно з проведеним розрахунком розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. +38 (050) 403-66-60. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІТРЕЙД» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64 за тел. (057) 700-21-05
  Дата: 2019-01-16 00:00:00
 • Касьяненко В.В. заявляє про втрату Свiдоцтв про право власностi на об‘єкти нерухомого майна IН11593619 вiд 25.10.2013 та IН13694733 вiд 29.11.2013 та просить вважати їх недiйсними
  Дата: 2019-01-15 00:00:00
 • Заява про намiри одержати дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЛАВ`ЯНСЬКЕ-5" представляє собою один промисловий майданчик, що фактично розташований за адресою: 62550, Харкiвська область, Вовчанський район, с. Бугаївка, вул. Перемоги, 36. Пiдприємство займається вирощуванням зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур у кiлькостi 10000 тонн./рiк. До складу пiдприємства входять: топкова для опалення адмiнiстративної будiвлi, (дж.1); зерноочищувальний комплекс ЗАВ-25 для приймання, очищення, вивантаження зернових культур, (дж.2,3,4); склади №1-№5 для вивантаження та зберiгання зернових культур, (дж.5-14); склад зберiгання паливно-мастильних матерiалiв (ПММ), (дж.15-20); вiдкрита стоянка вантажного автотранспорту та спецтехнiки, (дж.21,22). В результатi дiяльностi пiдприємства в атмосферне повiтря потрапляють наступнi забруднюючи речовини: речовини у виглядi суспендованих твердих частинок (сажа, пил зерновий), азоту дiоксид, вуглецю оксид, вуглеводнi граничнi С12-С19 (розчинник РПК-265 П та iнш.), бензин (нафтовий, малосiрчистий в перерахунку на вуглець), а також парниковi гази: метан, дiоксид вуглецю, дiазоту оксид. Рiчна кiлькiсть забруднюючих речовин складає 1,2635 т/рiк з урахування парникових газiв, та 0,7954 т/рiк без урахування парникових газiв. Зауваження з цього питання просимо надсилати протягом 30 днiв з дати опублiкування iнформацiї в засобах масової iнформацiї до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61022, м. Харкiв, вул. Сумська, 64 або за телефоном (057)700-04-23, (057) 700-04-12, (057) 715-73-27.
  Дата: 2019-01-15 00:00:00
 • Втрачена картка водiя № UAD0000148428000 на iм'я Демченко Олександра. Дiйсна до 20. 04. 2023 р. Вважати недiйсною
  Дата: 2019-01-14 03:30:11
 • 16-01-2019 о 9-30 у Жовтневому районному судi м. Харкова (вул. П. Шлях, 45 каб. 23) вiдбудеться судове засiдання по цивильнiй справi за позивом Мушегян Мкртич Татевосовича до Айвазян Азат Вартановича. Зацiкавленим особам прибути до суду у зазначений час.
  Дата: 2019-01-14 03:30:11
 • Утерян документ техпаспорт на имя Купавщева Юлии Федоровны. Считать недействительным. 096-911-70-37
  Дата: 2019-01-14 03:30:11
 • Утеряно удостоверение участника ликвидации аварии на ЧАЭС на имя Жулид Сергея Ивановича категория 1А № 018618 от 19. 04. 93 и вкладыш к удостоверению № 031505 от 07. 02. 2005 г. считать недействительным
  Дата: 2019-01-13 03:30:09
 • Харкiвська регiональна фiлiя Центру ДЗК 18. 01. 2019 року о 10: 00 запрошує сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки за адресою: пров. Луговий, 21-а у Київському районi м. Харкова для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж, а саме-сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки: Б-В земельна дiлянка вул. Полинна, 2-А, (кад.№6310136600: 13: 021: 0194). Мiсце проведення робiт: пров. Луговий, 21-а, у Київському районi м. Харкова). 725-34-10
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • 17. 01. 2018 р. в 18. 00 будуть проводитись роботи по погодженню меж земельної дiлянки за адресою: м. Харкiв, вул. Шацька, 39. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлчнок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Втрачену картку водiя, видану на iм"я Кузнєцов Олександр, UAD 0000007626001, вважати недiйсною
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Утерянное свидетельство об окончании 9 класса на имя Скрипник Алла Николаевна считать недействительным.
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Утерянный аттестат ОЗ АВ № 014785 выданный 22июня 1995г. на имя Твердохлебова Ирина Юрьевна, считать недействительным
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Сумiжникiв земельної дiлянки за адресою: вул. Лобачевського, 25 м. Харкiв прохання з'явитися 23. 01. 2019р. О 11. 00 за вказаною адресою для пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки та акту прийомки -передачi межових знакiв. 057-731-27-26
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло вiд 03. 03. 1994 р. виданого ХМЦПДЖФ р. № 8-94-20055 на правi спiльної сумiсної власностi на 61/100 частину видане на iм'я Чередниченко Валентини Миколаївни, Чередниченко Ганни Валерiївни за адресою: м. Харкiв, вул. Танкопiя, буд. 31/2, кв. 43. Вважати недiйсним
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло вiд 02-10-2006 видане УКМ та ПЦ (в) ПДЖФ р №6-06-261135 на iм`я Коломiєць Микола Григорович, Коломiєць Валентина Iванiвна, Коломiєць Сергiй Миколайович, Коломiєць Олексiй Миколайович за адресою: м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 181 кв. 43 вважати недiйсним.
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Вважати недiйсним атестат про повну загальну середню освiту (Свiд. про базову середню освiту) ХА№4511936 виданий7. 06. 2014г. Харкiвською загальноосвiтньою школою 1-3ст.№98Харьковского мiської ради Харкiвської обл. на iм'я Кумар Катерини Ракешiвни
 • ФОП Приходько Ю.I. запрошує сумiжника зем. дiлянки по вул. Дачна, 6, с. Вiльхiвка для пiдписання акту погодження меж. Роботи проводитимуться за адресою: с. Вiльхiвка, вул. Дачна, 8, о 10. 00 18. 01. 19 р. 096-229-33-25
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • 18. 01. 2019 р. о 10: 00 вiдбудеться пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки за адресою: с/т "Орiон" дiл. №709 Кулиничiвської сел. р. Прошу з'явитися сумiжних землевласникiв в указаний час безпосередньо на земельну дiлянку. 095-745-03-54
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Утеряно удостоверение участника боевых действий 557108АВ на имя Преданов Николай Дмитриевич прошу вернуть. 067-903-26-07.
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло рег. № 7-97-79902 вiд 02. 06. 1997 на iм'я: Кубрак Анастасiя Андрiївна, Кубрак Олексiй Степанович, Кубрак Людмила Олексiївна, за адресою: м. Харкiв, проспект Фрунзе, б. 55, кв. 34, вважати недiйсним
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло Р. № 3-04-251211 видане 30. 12. 2004 р. УКМтаП ВПЖФ видане на iм''я Маркова Бориса Максимовича за адресою: м. Харкiв, пров. Забайкальський, буд. 5, кв. 31 вважати недiйсним.
 • 21. 01. 2019 р. о 10: 00 вiдбудеться пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки за адресою: с. Черкаськi Тишки, вул. Вялiвська, 57. Прошу з'явитися сумiжних землевласникiв в указаний час безпосередньо на земельну дiлянку. 095-745-03-54
 • Утеряно удостоверение участника боевых действий, серия АВ 460407 на Мерличенко Владимира Сергеевича, прошу считать недействительным.
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • 18. 01. 2019 р. в 09. 00 будуть проводитись роботи по погодженню меж земельної дiлянки за адресою: м. Пiвденне, пров. Мереф'янський, 4. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
 • 18. 01. 2019 р. в 10. 00 будуть проводитись роботи по погодженню меж земельної дiлянки за адресою: смт Рогань, вул. Наукова, 7. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2019-01-11 03:30:10
 • Утерянную зачетную книжку на имя Нам Саад студента ХНМУ считать недействительной
  Дата: 2019-01-11 03:30:09
 • Утерянную зачетную книжку на имя Седдак Абдеррахман студента ХНМУ считать недействительной
  Дата: 2019-01-11 03:30:09
 • Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна повiдомляє про намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря для кафедри фiзичної i бiомедичної електронiки та комплексних iнформацiйних технологiй. Кафедра фiзичної i бiомедичної електронiки та комплексних iнформацiйних технологiй ХНУ iменi В.Н.Каразiна розташована за адресою: 61022, м. Харкiв, Шевченкiвський район, вул. Клочкiвська,50. До складу кафедри входять лабораторiї та майстерня. В примiщеннях лабораторiї здiйснюється обробка напiвпровiдникових кристалiв. Майстерня обладнана токарними, фрезерними, шлiфувальним, заточувальним, свердлильними верстати. Для опалення примiщень кафедри застосовуються два водогрiйних опалювальних котла Viesmann “Vitogas 100”, якi працюють на природному газi. У атмосферне повiтря викидаються наступнi забруднюючi речовини: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на дiоксид азоту, вуглецю оксид, метан, фтористий водень, кислота азотна, водень хлористий, спирт iзопропiловий, пил абразивно-металевий, пил металевий. Загальний викид забруднюючих речовин по кафедрi становить 0,065370 тонн на рiк. Проведений аналiз результатiв розрахунку забруднення атмосферного повiтря показав, що вплив викидiв вiд стацiонарних джерел кафедри знаходиться у межах допустимих санiтарних норм. У межах нормативної i розрахункової санiтарно-захисної зони житловi будинки i лiкувально - профiлактичнi пiдприємства вiдсутнi. Адреса для звернення громадян: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська,64, Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя, протягом мiсяця з дня опублiкування цiєї об’яви.
  Дата: 2019-01-11 00:00:00
 • Утерянные дипломы специалиста № ХА 37276406, от 7.07.2009 и бакалавра № ХА 33239898, 10.03.2008, выданные в ХАИ на имя Федорищева Дмитрия Сергеевича, считать недействительными
  Дата: 2019-01-11 00:00:00
 • Інформація щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для перукарні ТОВ багатопрофільна фірма «ФАЙЛ». Перукарня ТОВ багатопрофільна фірма «ФАЙЛ» розташована в м. Харків по вул. Різдвяній, 33 біля центрального ринку. Підприємство спеціалізується на наданні перукарських послуг. Котельна призначена для теплопостачання будівлі перукарні на потреби опалення. Котельна обладнана твердопаливним котлом Енергія ТТ тепловою потужністю 15 кВт, що працює на вугіллі. Найближчі житлові будинки розташовані на сході на відстані 450 м від джерела викидів (вул. Римарська). Загальна кількість забруднюючих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря 0,0513 т/рік. Крім того, річна кількість парникових газів складає 5,1587 т/рік. Зауваження приймаються упродовж 30 діб за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація
  Дата: 2019-01-10 00:00:00
 • ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних торгiв з продажу предмету iпотеки: 1.2-кiмн. квартира заг.пл. 28,8 кв.м., за адресою: м. Харкiв, вул. Куликiвська 4А, кв.2. Дата торгiв: 04.02.2019 09.00 год. Дод.iнформацiя: https://setam.net.ua. Лот №325505 (уцiнено лот № 318840);2.Житл.будинок лiт. "А-1-3" заг.пл. 288,9 кв.м. та зем.дiлянка пл. 0,0554 га, К/Н6310137200:02:017:0006, за адресою: м. Харкiв, вул. Сiрикiвська, 16. Дата торгiв: 04.02.2019 09.00 год. Дод.iнформацiя: https://setam.net.ua. Лот №325492 (уцiнено лот № 318771);3.Нежитловi примiщ. 1-го пов. № 11,12а,13,13а,15-22,22а,38,39 та нежитловi примiщ. 2-го пов. № 33-38 в лiт. Б-2, заг.пл. 1400,4 кв.м., за адресою: м. Харкiв, пров. Метизний, 10. Дата торгiв: 04.02.2019 09.00 год. Дод.iнформацiя: https://setam.net.ua. Лот №325477 (уцiнено лот № 316987);4.3-кiмн. квартира заг.пл. 62,5 кв.м., за адресою: м. Харкiв, пр. Iндустрiальний, 25, кв.16. Дата торгiв: 04.02.2019 09.00 год. Дод.iнформацiя: https://setam.net.ua. Лот №325871 (уцiнено лот № 319413)
  Дата: 2019-01-08 00:00:00
 • Утерянный диплом Маслова Ярослава Евгеньевича об окончании ХНТУСА в 2010 году, архитектурный факультет, прошу считать недействительным
  Дата: 2019-01-06 03:30:03
 • ФО-П Бiлоусов Є. В. запрошує 21. 01. 2019р. о 9-00 год. сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки:c. Верхня Роганка, вул. Лебединська, 35-г (вул. Лебединська, 37-а, 35-в) та представника Вiльхiвської сiльської ради для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. Мiсце проведення робiт c. Верхня Роганка, вул. Лебединська, 35-г. 066-945-48-40
  Дата: 2019-01-06 03:30:03
 • Чернобыльское удостоверение ЗБ №086976 на имя Волошан Надежда Васильевна считать недействительным.
  Дата: 2019-01-06 03:30:03
 • Посвiдчення дитини з багатодiтної сiм'ї, видане 26 лютого 2018 р. на iм'я Фоменко Софiя Олександрiвна, вважати недiйсним у зв'язку з втратою
  Дата: 2019-01-06 03:30:03
 • Утерянный диплом Орловой Елены Игоревны об окончании ХНТУСА в 2010 году, архитектурный факультет, прошу считать недействительным
  Дата: 2019-01-06 03:30:03