// Козырек
http://incognito.kh.ua

СЕКС !

САМЫЕ ШИКАРНЫЕ ДЕВОЧКИ НА САЛТОВКЕ !

ПЕРЕХОДИ ПО ССЫЛОЧКЕ !


063-05-88-999
http://incognito.kh.ua

СЕКС !

САМЫЕ ШИКАРНЫЕ ДЕВУШКИ НА САЛТОВКЕ !

063-05-88-999
http://incognito.kh.ua

Хочешь элитную девочку, по очень сладкой цене ?

Просто позвони нам, и мы сделаем все на самом

высшем уровне !

У нас самый шикарный и самый развратный

салон SEX услуг в Харькове !
093-7000-702
http://incognito.kh.ua

У нас девочки только V.I.P. уровня !

Самые шикарные куколки по самой жирной цене !

Ждем Вас...!

093-7000-702
http://incognito.kh.ua

ХОЧЕШЬ СОЧНОГО СЕКСА !?

У НАС САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДЕВОЧКИ !

САМАЯ ШИКАРНАЯ ЦЕНА В ГОРОДЕ!

САЛТОВКА-АЛЕКСЕЕВКА !


063-05-88-999 0638707999
КУПЛЮ ДОРОГО АНТИКВАРИАТ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ ДО 1945 г., ФАРФОР, ЧАСЫ. ВЫЕЗД НА ДОМ
098-681-21-01,
727-21-01

 

 • 15. 08. 2018р. о 9-00 ПП "Регiонземлепроект" буде проводити землевпоряднi роботи по встановленню меж земельної дiлянки смт Безлюдiвка, вул. Молодiжна, 58. Прохання сумiжникiв з'явитись. 050-977-85-33
  Дата: 2018-08-09 03:31:08
 • Повiдомляємо Вас, що 15. 08. 2018р. з 08: 00 будуть проводитись роботи iз закрiплення межовими знаками меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi), за адресою: с/т 'Орiон' дiл. 398, Кулиничiвської с/р Харкiвського району Харкiвської областi (6325157300010150149). Прохання власникiв (землекористувачiв) сумiжних дiлянок прибути для пiдписання акту. тел. 068-534-21-71. 095-923-74-24
  Дата: 2018-08-09 03:31:08
 • 14. 08. 2018 року о 12 00 годинi вiдбудеться встановлення та погодження меж земельної дiлянки гр. Бондар Г. М. для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд, яка розташована в с. Стара Московка, вул. Пiдлiсна, 15, Коротичанської селищної ради, Харкiвського району Харкiвської областi. Запрошуємо сумiжних землевласникiв/ землекористувачiв на погодження та пiдписання вiдповiдних актiв. 095-332-60-25
  Дата: 2018-08-09 03:31:08
 • Втрачену картку водiя номер UAD0000108749000 на iм'я Манько Владислав Леонiдович, вважати недiйсною
  Дата: 2018-08-09 00:00:00
 • Загублене свiдоцтво про право власностi на житло, на їм'я Iзмайлова Iрина Костянтинiвна та Iзмайлов Микола Олександревич за адресою вул. Культури, 10, кв. 3 вважати недiйсним
 • Встрачено свiдоцство про право власностi на житло видане на iм'я Кривко Раїса Максимiвна за а дресою вул. Власенка буд. № 24 кв. 66 вважати недiйсним.
 • 09. 08. 2018 на 10. 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки по вул. Селекцiйнiй, 1 м. Харкова для проведення робiт по закрiпленню та погодженню меж земельної дiлянки. У випадку неявки акти будуть пiдписанi без їх участi. 095-396-29-63
  Дата: 2018-08-08 03:30:21
 • Харкiвська Держнотконтора №11 просить з'явитись спадкоємцiв Золотухiна Юрiя Олексiйовича до нотконтори Валентинiвська 27-Г 8. 08. 18 каб. №5 10: 00.
  Дата: 2018-08-08 03:30:21
 • Втрачене посвiдчення ПАТ "Харкiвмiськгаз" на iм'я Тiщенко Вячеслав Андрiйович вважати недiйсним.
 • 14. 08. 2018 на 10. 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки по пров. Гур'євському, 17 м. Харкова для проведення робiт по закрiпленню та погодженню меж земельної дiлянки. У випадку неявки акти будуть пiдписанi без їх участi. 095-396-29-63
 • 14. 08. 2018 року о10 годинi вiдбудеться погодження меж земельної дiлянки по пр. Московському, 62 м. Харкова. Прохання сумiжних користувачiв земельних дiлянок з''явитися для пiдписання акту погодження меж земельних дiлянок. У разi неявки, межi будуть встановленi по факту користування. К. т. 063-351-09-93.
  Дата: 2018-08-08 03:30:21
 • "18" серпня 2018 року на 11. 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки яка розташована: вул. Гутянська, 49-г у Основ'янському районi м. Харкова для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. У випадку неявки акти будуть пiдписанi без їх участi. Мiсце проведення робiт: вул. Гутянська, 49-г у Основ'янському районi м. Харкова. Конт. тел. 38 (095) 195-47-17
  Дата: 2018-08-08 03:30:21
 • Втрачений державний акт на право власностi на земельну дiлянку на iм'я Суярко Тетяни Дмитрiвни, серiя ЯБ 990377, зареєстрований за № 010769300069 вiд 02. 04. 2007. Вважати недiйсним. 066-364-53-69
  Дата: 2018-08-08 03:30:12
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Модерн-ХХІ». Підприємство порушує клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для промплощадки, що розміщена за адресою: м. Зміїв, вул. Пісчана, б. 2а. Підприємство спеціалізується на виробництві інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів та виробництві будівельних виробів із пластмас. Основними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря на межі нормативної СЗЗ не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від робітників ТОВ «Модерн-ХХІ» за адресою м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2, тел. (057) 714-38-10. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел ТОВ «Модерн-ХХІ» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, по вул. Сумська, 64 за тел. 700-21-05
  Дата: 2018-08-08 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ – фірма «Солекс, ЛТД». Підприємство порушує клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для виробництва, що розміщено за адресою: м. Харків, вул. Єнакіївська, буд. 19. Підприємство спеціалізується на виробництві інших гумових виробів. Основними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, ксилол, толуол. Перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря на межі нормативної СЗЗ не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи, відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві, за тел. (057) 717-46-56. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел ТОВ - фірма «Солекс, ЛТД» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, по вул. Сумська, 64 за тел. 700-21-05.
  Дата: 2018-08-08 00:00:00
 • Вiйськове посвiдчення видане на iм'я Ємельянов В'ячеслав Олександрович серiя УБД № 106329 , видане 18 жовтня 2017 р вважати недiйсним
  Дата: 2018-08-08 00:00:00
 • Диплом бакалавра з вiдзнакою ХА № 15103572 та додаток до диплому, виданi Харкiвською державною академiєю мiського господарства вiд 17.03.2000 р. на iм'я Шекшуєва Iллi Олександровича, вважати недiйсними у зв'язку з втратою. Диплом магiстра з вiдзнакою ХА № 15750356 та додаток до диплому, виданi Харкiвською державною академiєю мiського господарства вiд 15.06.2001 р. на iм'я Шекшуєва Iллi Олександровича, вважати недiйсними у зв'язку з втратою
  Дата: 2018-08-08 00:00:00
 • Утерянный Договор -купли- продажи 1967 года, выданный на имя Шульдишов А. И. по адресу Харьковская область г. Мерефа, 2й въезд Мирошниченко №10(старый адрес Набережный тупик 12) считать недействительным. 063-475-72-58
  Дата: 2018-08-07 00:00:00
 • Державний акт на право приватної власностi на землю на iм'я Костiна Леонiда Григоровича за адресою: вул. Клочкiвська, 343-С, реєстрацiйний № ХР-31-01-028-418 вiд 01. 11. 1996 у зв'язку з втратою важати недiйсним
  Дата: 2018-08-06 03:30:22
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм`я Сєдової Н. В., Бабкової Т. В., Бабкова В. В. за адресою м. Харкiв вул. Блюхера буд. 60 кв. 44 вважати недiйсним.
  Дата: 2018-08-06 03:30:22
 • Утеряно свидетельство на право собственности на Деняк Мария Михайловна и Деняк Ирина Анатольевна, считать недействительными
  Дата: 2018-08-06 03:30:20
 • Гражданин Цховребов О. В. и ФОП Шевченко О. С. приглашают 08. 08. 2018 для согласования границ по адресу ул. Плановая дом 33, в городе Харькове смежников землепользователей. в случае неявки границы будут установлены по существующей ситуации
  Дата: 2018-08-06 03:30:20
 • Втрачено свiдоцтво на право власностi на житло на iм'я: Бражник Володимир Iванович, Бражник Алла Вiкторiвна, Бражник Владислав Володимирович, Борисенко Вiкторiя Володимирiвна, Борисенко Оксана Олександрiвна за адресою: м. Харкiв пр-т Ак. Курчатова буд. 12 кв. 133. Вважити недiйсним.
  Дата: 2018-08-06 03:30:20
 • Утерянный студенческий билет ХНМУ на имя Ермак Карина Юрьевна 17. 03. 99, пропуск ХНМУ на имя Ермак Карина Юрьевна 17. 03. 99 считать недействительным.
  Дата: 2018-08-04 03:30:23
 • Державний акт на право приватної власностi на землю на iм'я Костiна Леонiда Григоровича за адресою вул. Клочкiвська 343 С реєстрацiйний №ХР-31-01-028418 вiд 01. 1101996 у зв'язку з втратою вважати недiйсним
  Дата: 2018-08-04 03:30:23
 • 10. 08. 2018 в 10-00 Состоится подписание акта сог-ния границ земельных участков и акта приема-передачи межевых знаков по адресам: пер. Хорошевский 33 и 33а в г. Харькове. Просьба собственников соседних зем. уч. явится на подписание. 095-204-99-43
  Дата: 2018-08-04 03:30:23
 • 11. 08. 2018 о 10: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №3-А по пров. В'ялвський (колишнiй пров. Бузковий) для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. У разi неявки акти будуть пiдписанi без участi сумiжних землекористувачiв. 099-287-98-10
  Дата: 2018-08-04 03:30:23
 • Вважати правоустановлюючий документ на квартиру по вул. Тимурiвцiв 23, кв. 185 свiдоцтво про право власностi на житло видане центром приватизацiї ХМР вiд 10. 10. 2000р. за р. № 5-00-22 4149 на Нiц Марина Володимирiвна, Кроленко Євдокiя Василiвна недiйсним у зв'язку з втратою.
  Дата: 2018-08-04 03:30:23
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм'я Алимова Галина Антонiвна за адресою вул. Танкопiя буд. 9/23 кв. 70 вважати недiйсним
  Дата: 2018-08-04 03:30:23
 • Утерян сертификат врача-стоматолога Федоляк А. А. 2018г. считать недействительным
 • 13. 08. 18 в 10-00 состоится согласование границ участка в с. Котляры по ул. Озерная 8. Прошу явиться соседей смежников. В случае неявки акты будут подписаны без Вас. 775-45-68, 099-662-70-26, 097-369-38-93.
  Дата: 2018-08-04 03:30:23
 • 11. 08. 18 о 12: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжн. зем. дiлянок дiлянки №4 по вул. Фестивальна в сел. Дворiчне Дворiчанського р-ну Харкiвської обл. для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 099-065-30-48
 • 09. 08. 2018 року о 10 00 годинi вiдбудеться встановлення та погодження меж земельної дiлянки гр. Кудiнову?. М. для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд, яка розташована в смт. Високий, вул. Поповича, 32, Харкiвського району Харкiвської областi. Запрошуємо сумiжних землевласникiв/ землекористувачiв на погодження та пiдписання вiдповiдних актiв. 095-332-60-25
 • Утеряно удостоверение Алиевой Зейнаб Ханым 12. 09. 2003 считать недействительным
 • Утеряный документ, удостоверение ребёнка из многодетной семьи, Бондаренко, Кристины Ярославовны, прошу считать недействительным
  Дата: 2018-08-02 03:31:03
 • Посвiдчення потерпiлої внаслiдок Чорнобильської катастрофи 3 категорiї серiї Б 649297 вiд 10. 08. 1993 року видавалося Рiвненською обласною державною адмiнiстрацiєю за поданням Полицької сiльської ради на Дригулю Галину Михайлiвна вважати недiйсним.
  Дата: 2018-08-02 03:31:03
 • Втрачене посвiдчення учасника бойових дiй серiя CCP №000568 дата видачi 16 липня видано Державною службою спецiального зв`язку та захисту iнформацiї України на iм`я Коптенков Антон В`ячеславович вважати недiйсним
  Дата: 2018-08-02 03:31:03
 • 8 серпня 2018 р. на 11. 00 запрошуються сумiжнi землевласники/землекористувачi земельної дiлянки за адресою: вул. Тиха 1-А сел. Затишне Харкiвський район Харкiвська обл. для проведення землевпорядник робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. У випадку неявки акт погодження меж буде пiдписаний без їх участi. Конт. тел. 095-219-62-00. 095-219-62-00
  Дата: 2018-08-02 03:31:03
 • 08. 08. 2018 року о 10. 00 за адресою: вул. Ляпунова, 24 у м. Харковi будуть проводитися роботи з погодження меж та пiдписання актiв. Просимо з'явитися власникiв сумiжних земельних дiлянок за вищевказаною адресою. 095-823-64-52
  Дата: 2018-08-02 03:31:03
 • Утеряно удостоверение Алиевой Зейнабханым Вахид Кизи 12. 09. 2003 считать недействительным.
  Дата: 2018-08-02 03:31:03
 • ФО-П Старiкова С. В. 07/08/2018р. о 10-00 годинi запрошує сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки: вул. Ветеранiв вiйни, 19 с. Черкаськi Тишки (вул. Ветеранiв вiйни, 17 та вул. Стовби О., 12, вул. Ветеранiв вiйни, 21, а також представника Циркунiвської сiьської ради), для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж. Мiсце проведення: вул. Ветеранiв вiйни, 19 с. Черкаськi Тишки. Конт. тел.? 096-499-13-86.
  Дата: 2018-08-02 03:31:03
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм'я Матвєєва Бориса Миколайовича та Гончарової? рини Борисiвни за адресою: м. Харкiв, вул. Владислава Зубенка (колишня Тимурiвцiв), буд. 80, кв. 84, вважати недiйсним. 066-002-22-70
  Дата: 2018-08-02 03:31:03
 • 8 серпня 2018 р. на 11. 00 запрошуються сумiжнi землевласники/землекористувачi земельної дiлянки за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 5 смт Бабаї Харкiвський район Харкiвська обл. для проведення землевпорядник робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. У випадку неявки акт погодження меж буде пiдписаний без їх участi. Конт. тел. 095-219-62-00. 095-219-62-00
  Дата: 2018-08-02 03:31:03
 • Власникiв зем. дiл.№617а, №617, №618, ст'Олексiївська долина' м. Харкiв, пр. Науки, 65, прохання з'явитись 07. 08. 2018р. у 10. 00 г. за вище вказаною адресою для пiдпису акту погодження меж та акту прийомки-передачi межових знакiв на зберiгання. 066-026-29-55
  Дата: 2018-08-02 03:31:03
 • Фермерське господарство "Золотий тілець" клопочеться про отримання дозволу на викиди Фермерське господарство "Золотий тілець" знаходиться у Харківській обл., Куп'ян-ський р-н, село Нечволодівка, вул. Центральна, буд. 3. Господарство займається вирощуванням та збором зернових, олійних культур та їх зберіганням.Також господарство вирощує свиней, корів та телят. Посівну та збір врожаю забезпечує сільськогосподарська техніка (трактори, два комбайни). В своєму виробництві фермерське господарство використовує завальну яму (під час прийому зернових), силосні банки для зберігання зернових, сушарку для просушування зерна, майстерню-гараж, столову та топкові. Загальна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для пром-майданчика становить – 8,170 т/рік, у тому числі двоокис азоту - 0,0721т/рік, вуглецю окис -0,924 т/рік, зважені речовини – 2,97 т/рік, метан – 2,68 та інш. Нормативна захисна зона для підприємства 100 м. Найближчій житловий будинок розташований по вул. Цент-ральній, 6 на відстані 160 м від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин під-приємства у північно - східному напрямі, та на відстані 210м від складу хімічних реакти-вів. З документами, у яких обїрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди для Фермерського господарства "Золотий тілець" можливо ознайомитися у офісі господарства «Золотий тілець», яке знаходиться за адресою: 63724, Харківській обл., Куп'янський р-н, с. Нечволодівка, вул. Центральна, 3. Пропозиції або зауваження просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації об'яви до Харківської Облдержадміністрації за адресою: 61022, м.Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7000562, е-maіl: publіc@kharkіvoda.gov.ua
  Дата: 2018-08-02 00:00:00
 • ХОБФГП, сообщает о том, что 06. 08. 2018 года будут проводиться работы по установлению и согласованию границ земельного участка, расположенного по адресу: ул. Полтавский Шлях, 140-А, г. Харьков. 066-364-53-69
  Дата: 2018-08-01 03:30:28
 • Утеряно свидетельство на право собственности на жилье №5А-99-178925 от 16.09.1999г. выдано Харьковским центром приватизации государственного жилого фонда на имя Репецкий Леонид Константинович, Репецкий Эдуард Леонидович, Репецкий Игорь Леонидович, Репецкий Кирилл Эдуардович по адресу ул. Героев Труда, д. 17, кв. 500. Данное свидетельство считать недействительным. 067-562-30-83
  Дата: 2018-08-01 00:00:00
 • Услуга Частного курьера в Харькове, Ваш личный КУРЬЕР по Харькову. Доставлю: цветы, подарки, любые малогабаритные грузы, пакеты, посылки и т. д. Быстро, аккуратно, из рук в руки. т. 063-620-20-94
  Дата: 2018-07-29 09:34:58
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм'я Пасмуров Володимир Миколайович, Пасмурова Ганна Iванiвна за адресою Харкiв, пр. Тракторобудiвникiв 89 кв. 103. Свiдоцтво про право власностi на житло видане 29. 01. 1999 Ц (В) ПДЖФ УКМ таП ГУЕ та КМВК Харкiвської мiської ради р. № 5А-99-163758 вважати недiйсним
  Дата: 2018-07-29 03:30:20
 • ФО-П Старiкова С. В. 31/07/2018р. о 10-00 годинi запрошує сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки: вул. Стовби О., 12 с. Черкаськi Тишки (вул. Стовби О., 10 та вул. Стовби О., 14, вул. В.? нтернацiоналiстiв, 19, а також представника Циркунiвської сiьської ради), для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж. Мiсце проведення: вул. Стовби О., 12 с. Черкаськi Тишки. Конт. тел.? 096-499-13-86.
  Дата: 2018-07-29 03:30:20