// Козырек
Знакомства для бесплатного секса - заходи на https://smSEX.com.ua/board/ лучшие предложения уже тебя ждут! +100500 предложений!!!
+380919330687
КУПЛЮ ДОРОГО АНТИКВАРИАТ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ ДО 1945 г., ФАРФОР, ЧАСЫ. ВЫЕЗД НА ДОМ
098-681-21-01,
727-21-01

 

 • Публiчний договiр КП "Жилкомсервiс" надання послуг розiрваний з часу його публiкацiї згiдно вимог ст. 907, ч. 3; ст. 651; ст. 637; ст. 213, ч. 3; ст. 214 ЦК України.
 • Загублений единий квиток вважати недiйсним, серiя ХНПУ 00646 виданий на им'я Тонких Олександра Павловича вважати недiйсним
 • Втрачене свiдоцтво про право на спадщину за законом р. № 1-1899, 08. 08. 2003, 8-ХДНК, видане на iм''я Небоженко Олександра Олексiйовича за адресою: м. Харкiв, вул. Короленко, буд. 12, кв. 16 вважати недiйсним.
 • 08. 04. 2019 буде проводитися встановлення меж земельної дiлянки за адресою: Харкiвська обл., м. Люботин, вул. Полтавський шлях, 31 0 10-00. Запрошуємо сумiжних землевласникiв та землекористувачiв для пiдписання акту встановлення та узгодження меж даної дiлянки. У разi вiдсутностi акт буде пiдписаний без них. 066-702-42-05
  Дата: 2019-03-29 03:30:31
 • В связи с утерей диплома специалиста Харьковского Национального Экономического Университета, серия ХА №32392629, выданного в 2007 году на имя Юрковская Виктория Александровна, считать недействительным.
 • 05. 04. 2019 р. в 09. 00 будуть проводитись роботи по погодженню меж земельної дiлянки за адресою: с. Сiряки, вул. Молодiжна, 6 Дергачiвського р-ну. Прохання власникам (користувачам) сумiжних зем. дiлянок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2019-03-29 03:30:31
 • Отримання дозволу на викиди. Селянське (фермерське) господарство «ПЕРЕСIЧНЕ» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику по вул.Мисливськiй, 14 в смт.Пересiчна Дергачiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-03-29 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРОФIРМА «ПIСЧАНСЬКА» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Добренька Красноградського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-03-29 00:00:00
 • Резюме про отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "ДЕКОР" має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Пiдприємство розташовано на двох виробничих майданчиках: Майданчик №1 - Харкiвська обл., Краснокутський р-н, с. Козiївка, вул. Спортивна, буд.2. Майданчик №2 - Харкiвська обл., смт. Краснокутськ, вул. Миру, буд. 249-ж. ТОВ КВФ "ДЕКОР" спецiалiзується на виробництвi продуктiв борошномельно-круп`яної промисловостi та виробництвi хлiба та хлiбобулочних виробiв. Загальна кiлькiсть джерел викидiв забруднюючих речовин вiд Майданчику №1 - 10, з них 9 - стацiонарнi, 1 - пересувне. Загальна кiлькiсть джерел викидiв забруднюючих речовин вiд Майданчику №2 - 6, з них 5 - стацiонарних, 1 - пересувне. Загальна кiлькiсть забруднюючих речовин що викидаються в атмосферу вiд стацiонарних джерел пiдприємства по Майданчику №1 становить 2,0951 тонн/рiк, крiм того парникових газiв - 246,8264 т/рiк; по Майданчику №2 - 1,2180 т/рiк, крiм того парникових газiв - 7,5463 т/рiк. Пiдприємство дотримується вимог дiючого санiтарного та екологiчного законодавства. Скарги та пропозицiї надавати протягом одного мiсяця з моменту публiкацiї газети до Краснокутської райдержадмiнiстрацiї за адресою: 62002, Харкiвська область, смт. Краснокутськ, вул. Охтирська, 1, тел. +38 (05756) 3-14-92 та до Харкiвської облдержадмiнiстрацiї за адресою: 61002, вул. Сумська, 64, тел. +38 (057)700-04-23.
  Дата: 2019-03-29 00:00:00
 • У газетi «Харкiвський Кур’єр» вiд 25.03.2019 № 24 була опублiкована об’ява щодо надання клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами власних об`єктiв Приватного пiдприємства «АГРАРНИК К». В зв’язку з технiчною помилкою було не в повному обсязi зазначено перелiк забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повiтря на пiдприємствi та не вказано загальний масовий викид забруднюючих речовин. Просимо прийняти до уваги зазначений факт та вважати правильним наступне формулювання - «Загальний масовий викид забруднюючих речовин по Проммайданчику № 3 ПП «АГРАНИК К» складає - 219,61801 т/рiк, в т.ч. парникових газiв - 218,3664 т/рiк»
  Дата: 2019-03-29 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Фiзична особа - пiдприємець Тертишний Анатолiй Вiкторович має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику по вул.Ростовський шлях, 8 в м.Iзюм Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi рослинної олiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-03-29 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРО-ПАРТНЕР 2013» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано по вул.Павлоградськiй в м.Лозова Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-03-29 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя «Гефест» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику по проспекту Любовi Малої, 93 в м.Харкiв Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на наданнi в оренду власного нерухомого майна. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-03-29 00:00:00
 • Прошу вважати атестат № ХА47671395 на iм'я Слєпченко Олександра Сергiйовича не дiйсним.
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • Утерянный студенческий билет на имя Магхили Хиба ХНУ БА считать недействительным
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло № 6-95-14635 вiд 28. 09. 1995 р. видане Харкiвським мiським центром приватизацiї державного житлового фонду на iм''я Кiладзе Костинтин Ревазович та Сiвоконь Ольга Афанасiвна за адресою: м. Харкiв, вулиця Полтавський шлях (колишня вул. Свердлова), буд. 175, кв. 105 вважати недiйсним.
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • 09. 04. 2019 на 10. 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки по вул. Клавдiї Шульженко, 25 в м. Харкiв для проведення робiт по закрiпленню та погодженню меж земельної дiлянки. 098-054-59-06
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • 05. 04. 2019 р. о 09. 00 вiдбудеться встановлення та погодження меж земельної дiлянки за адресою: с. Черкаськi Тишки, вул. Ветеранiв вiйни, 50 Харкiвського району Харкiвської областi. Запрошуються сумiжнi землевласники (землекористувачi) для пiдписання акту погодження меж та межових знакiв. У випадку неявки акти будуть пiдписанi без їх участi
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • Утеряно удостоверение ребенка многодетной семьи на имя Жалнина Вероника Александровна, считать не действительным.
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • Ищу свидетелей драки, произошедшей в 22. 00-22. 30 г. Харьков, пр. Юбилейный, ориентиры 44 с/м "Дигма", овощной киоск и "Пассад". Неравнодушних желающих помочь просьба обратится по тел. 067-931-61-67 Руслан
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • Просьба признать не действительным студенческий билет на имя Лещенко Полина Андреевна, студентки Харьковского национального университета строительства и архитектуры.
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • Втрачений державний акт на право приватної власностi на землю гр. Ущенко М. П. вiд 12 березня 1997 року № 177 вважати недiйсним
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • 26. 03. 19 буде проведено встановлення меж земельної дiлянки за адресою: Хар. обл. сел. Ковалинки, вул Дачна 8А, о 10. 00годин. Запрошую сумiжних землевласникiв / землекористувачiв для пiдписання акту встановлення i узгодження меж земельної дiлянки. У разi вiдсутностi акт буде пiдписаний без них. тел. 050-505-63-32
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • 09. 04. 2019 на 10. 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки по вул. Конєва, 10 в селi Малi Проходи Дергачiвського району для проведення робiт по закрiпленню та погодженню меж земельної дiлянки. 098-054-59-06
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • 09. 04. 2019 на 10. 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки по вул. Грушевськiй, 10 в с. Руська Лозова, Дергачiвського р-ну для проведення робiт по закрiпленню та погодженню меж земельної дiлянки. 098-054-59-06
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • Утерянный студенческий билет на имя Горностай Александр Александрович студента ХНМУ считать недействительным
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • 02. 04. 2019 р. о 12. 00 год. вiдбудеться пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки iз сумiжними власниками та користувачами за адр.: м. Харкiв, вул. Працюючих, 12. Прохання з'явитися за вказаною адресою сумiжних користувачiв
 • АО СГ ТАС (частное) сообщает о утере бланков договоров страхования: MZ6-32308, MZ6-32309, MZ6-32310 и просит считать их недействительными. 099-300-13-27
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • 02. 04. 2019 о 12. 00 год. вiдбудеться пiдпис. акту погодж. меж зем. дiлянки з сумiжними власниками та користувачами за адресою: с/т "Сокiл", зем. дiл. № 57 Яковлiвська с/р, Харкiвського р-ну. Прохання з'явитися за вказаною адресою сумiжних користувачiв
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • 02. 04. 2019 р. о 12. 00 год. вiдбудеться погодження меж земельної дiлянки iз сумiжними власниками та користувачами за адр.: с/т "Сокiл", зем. дiл. № 32 Яковлiвської с/р Харкiвського р-ну. Прохання з'явитися за вказаною адресою сумiжних користувачiв
 • 09. 04. 2019 на 10. 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки № 1385 у Садiвничому товариствi "Захiдний" по проспекту Науки, 65 в м. Харкiв для проведення робiт по закрiпленню та погодженню меж земельної дiлянки. 098-054-59-06
  Дата: 2019-03-28 03:30:11
 • Отримання дозволу на викиди. Фермерське господарство «Колосок» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику по проїзду Разiна, 2-А в смт.Золочiв Золочiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повiтря є: зерносклади, сепаратор, гараж, зварювальний апарат, зерносушарка, ємнiсть з ДП, паливо-роздавальна колонка, вiдкрита автостоянка, акумуляторна, заточний та свердлильний верстати, опалювальнi котли. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, сiрчистий ангiдрид, азоту дiоксид, акролеїн, марганець, вуглеводнi насиченi, залiза оксид, гас, кислота сiрчана, кремнiю дiоксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок недиференцiйованих за складом, тiтану дiоксид, пил абразивно-металевий, пил зерновий, пил металевий. Валовий викид становить 1,509 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64
  Дата: 2019-03-28 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Фермерське господарство «ВIТАЛ-6» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Дружелюбiвка Борiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повiтря є: зерносховища, ЗАВ-20, гаражнi та ремонтний бокси, зварювальний пост, ємнiсть з паливом, вiдкрита автостоянка, пiролiзний котел, опалювальний котел. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, сiрчистий ангiдрид, азоту дiоксид, марганець, вуглеводнi насиченi, залiза оксид, сажа, гас, метан, зваженi речовини, азоту оксид, вуглецю дiоксид, пил зерновий, пил насiння соняшника. Валовий викид становить 0,308 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
 • У газетi «Харкiвський Кур’єр» вiд 04.03.2019 № 18 була опублiкована об’ява щодо надання клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами торгiвельного центру «РОСТ Київський» Науково-виробничого пiдприємства «СТIНГ». В зв’язку з технiчною помилкою було не в повному обсязi зазначено перелiк забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повiтря на пiдприємствi та не вказано загальний масовий викид забруднюючих речовин. Просимо прийняти до уваги зазначений факт та вважати правильним наступне формулювання - «Загальний масовий викид забруднюючих речовин складає - 195,39699 т/рiк, в т.ч. парниковi гази - 191,80511 т/рiк.»
 • Утерянный проездной билет ДБ 192712 на имя Овсеенко София Вячеславовна считать недействительным
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • Утеряно удостоверение ребенка многодетной семьи, выданное на имя Брязгунова Диана Александровна, 23. 02. 2006 г. р., Брязгунова Оксана Георгиевна, 1. 04. 2008 г. р., считать недействительным.
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • Считать недействительным свидетельство №1084 о присвоении рабочей квалификации Шинкаренко Людмилы Викторовны, выдан 26 марта 2005г.
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло 25. 01. 1999 р. ХМЦПДЖФ № 2-99-156079 на iм'я Гагiна Тамара Сергiївна, Гагiн Вiктор Едгардович, Гагiн Євген Вiкторович за адресою: м. Харкiв, вул. Героїв Працi, б. 4, кв. 444. Вважати недiйсним
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • 03 квiтня 2019 року об 10. 00 за адресою м. Мерефа вул. Пушкiна №11 будуть проводитися роботи по встановленню меж земельної дiлянки в натурi. Прохання з'явитися сумiжним землевласникам та землекористувачам для погодження меж. 066-286-07-58
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло №4-93-4169 вiд 17-09-1993 видане Харкiвським мiським центром приватизацiї державного житлового фонду на iм'я Носаль Сергiй Тихонович за адресою: Харкiв, вул.Iллiнська, 61, кв. 90 вважати недiйсним.
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • 02. 04. 2019 о 13: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №274 по вул. Немишлянська у м. Харкiв для погодження меж вказаної дiлянки та пiдписання вiдповiдних аткiв. 066-379-56-03
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло, видане на iм'я Ткаченко Алла Володимирiвна за адресою: м. Харкiв, вул. Iванiвська, 12, кв. 10, вважати недiйсним
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • Утерян диплом ЛО № 008201 выданный 23 июня 1995г. Ситникову Виталию Викторовичу Харьковским институтом летчиков ВВС считать недействительным
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • Утерянный студенческий билет студентки Харьковского Национального Университета Внутренних Дел выданный на имя Бырдина Анастасия Сергеевна считать недействительным.
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • 02. 04. 19 о 11: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №87 по вул. Крамаренкiвська у Немишлянському р-нi м. Харкова для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 095-171-78-82
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • 03. 04. 19 о 17. 00 годинi будуть проводитись пiдписання актiв погодження меж земельної дiлянки та актiв прийомки-передачi межових знакiв на зберiгання за адр.: м. Мерефа, вул. Мiрошнiченка, 91, Харк. р-ну, Харк. обл. Власникiв та землекористувачiв сумiжних земельних дiлянок просимо прибути для погодження вiдповiдних документiв. Т. 099-986-27-08
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло. Свiдоцтво видане 20 лютого 2008р. Реєстр. №4-08-277376 м. Харкiв, Харкiвська мiська рада. Виконавчий комiтет Департамент економiки та комунального майна Управлiння комунального майна та приватизацiї Вiддiл приватизацiї житлового фонду видане на iм' я Смоляга Валерiй Володимирович, знаходится за адресою: м. Харкiв, вул. Соцiалiстична, 68 кв. 116, вважати не дiйсним
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • 03 квiтня 2019 року на 11. 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки, яка розташована за адресою: пров. Залiзничний, 3 у Холодногiрському районi м. Харкова для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. У випадку неявки акти будуть пiдписанi без їх участi. Мiсце проведення робiт: пров. Залiзничний, 3 у Холодногрiському районi м. Харкова. 38(095)-195-47-17
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • 02. 04. 19 запрошуються власники/користувачi сумiжних зем. дiлянок дiлянки №173 в СТ "Асоль" Лизогубiвської с. р. Харкiвського р-ну для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 063-220-20-60
  Дата: 2019-03-27 03:30:10
 • 02. 04. 19 о 9: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiляник №50 по вул. Вискогорiна к Немишлянському р-нi м. Харкiв для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 067-918-91-99
  Дата: 2019-03-27 03:30:10