// Козырек
Знакомства для бесплатного секса - заходи на https://smSEX.com.ua/board/ лучшие предложения уже тебя ждут! +100500 предложений!!!
+380919330687
ДОРОГО ПОКУПАЕМ МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, ЗНАЧКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ, ФОТОАППАРАТЫ, СТАТУЭТКИ, КНИГИ ДО 1945. ВЫЕЗД НА ДОМ. ЮЖНЫЙ ВОКЗАЛ. ТЦ ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД,  HTTP://ANTIKVARIY.COM.UA
098-681-21-01 727-21-01
ИНТИМ УСЛУГИ 
+380663179667
МИНИРЮКЗАК

 

 • ФОП Кондратюк I. В. 26. 06. 2019 р. з 9. 00 до 11. 00 запрошує землевласникiв-землекористувачiв сумiжних дiлянок за адресою: вул. Нагiрна, 13 в селищi Березiвка Харкiвського р-ну, Харкiвск. обл. для погодження меж земельної дiлянки. 095-57-27-256.
 • Утерян студенческий билет на имя Эмолинь Татьяны Сергеевны, студентки Харьковского Национального Медицинского Университета, считать недействительным.
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Утерян диплом Милованова Евгения Валентина, выдан 2005 г., серия ХА 28301689 Украинской государственной академией железнодорожного транспорта по специциализации "Качество стандартизация и сертификация". 067-332-18-88.
 • Студенческий билет на имя Мироненко Олексiй Костянтинович считать недействительным
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Удостоверение ребенка из многодетной семьи на имя Долгий Архип Евгеньевич считать недействительным
  Дата: 2019-06-20 03:30:19
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря виробництвом електричних вимикачiв та муфт електромагнiтних ТОВ «Виробниче пiдприємство Харкiвський елект-роапаратний завод», яке розташоване за адресою: м. Харкiв, вул. Велика Панасiвська, буд.106. При здiйсненнi виробничої дiяльностi джерела викидiв пiдприємства викидають в атмосферу 0,624 т/рiк забруднюючих речовин. Найближчi житловi будови розташованi за межами СЗЗ у пiвденному напря-мку. Перевищення санiтарних та гiгiєнiчних нормативiв якостi атмосферного повiтря на межi найбли-жчої житлової забудови не виявлено. Викиди забруднюючих речовин вiд джерел викидiв виробництва контролюються. Бiльш докладну iнформацiю можна отримати вiд дирекцiї ТОВ «ВП ХЕАЗ» за тел. 731-69-22. Скарги та пропозицiї щодо екологiчних наслiдкiв господарчої дiяльностi ТОВ «ВП ХЕАЗ» приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 64
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря виробництвом гiдравлiчного iнструменту i пристосувань для рiзних галузей промисловостi ТОВ «СПЕЦКРАН», яке розташоване за адресою: м. Харкiв, вул. Велика Панасiвська, буд.106. При здiйсненнi виробничої дiяльностi джерела викидiв пiдприємства викидають в атмосферу 0,382 т/рiк забруднюючих речовин. Найближчi житловi будови розташованi за межами СЗЗ у пiвденному напрямку. Перевищення санiтарних та гiгiєнiчних нормативiв якостi атмосферного повiтря на межi найближчої житлової забудови не виявлено. Викиди забруднюючих речовин вiд джерел викидiв виробництва контролюються. Бiльш докладну iнформацiю можна отримати вiд дирекцiї ТОВ «СПЕЦКРАН» за тел. 731-69-22. Скарги та пропозицiї щодо екологiчних наслiдкiв господарчої дiяльностi ТОВ «СПЕЦКРАН» приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря виробництвом полiграфiчної продукцiї АТ «ПОЛIЕМОС», яке розташоване за адресою: Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт. Покотилiвка, вул. Жихарська, буд. 88. При здiйсненнi виробничої дiяльностi джерела викидiв пiдприємства викидають в атмосферу 0,730 т/рiк забруднюючих речовин. Найближчi житловi будови розташованi за межами СЗЗ у пiвнiчному напрямку. Перевищення санiтарних та гiгiєнiчних нормативiв якостi атмосферного повiтря на межi найближчої житлової забудови не виявлено. Викиди забруднюючих речовин вiд джерел викидiв виробництва контролюються. Скарги та пропозицiї щодо екологiчних наслiдкiв господарчої дiяльностi АТ «Полiемос» приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «ТД «Газтрим». Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримується для частини резервуарного парку для зберігання світлих нафтопродуктів, що надані в оренду ТОВ «ХАДО-Холдінг» підприємству ТОВ «ТД «Газтрим». Адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Цементна, №6-А. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу є інші неметанові леткі органічні сполуки (керосин). Кількість забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу при проведенні виробничої діяльності складає 0,892 т/рік. Згідно з проведеним розрахунком розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. +380505048021. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел ТОВ «ТД «Газтрим» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64 за тел. (057) 700-21-05
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГУТЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Губарiвка Богодухiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на зберiганнi зернових та технiчних культур. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м.Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Приватне пiдприємство «ТОКАРЄВ» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Катеринiвка Лозiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повiтря є: зерносховища, опалювальнi котли, ємнiсть з паливом, вiдкрита автостоянка. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, недиференцiйований за складом пил, марганець, залiза оксид, азоту дiоксид, гас. Валовий викид становить 0,297 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м.Харкiв, вул.Сумська, 64.
 • Отримання дозволу на викиди. ТОВ «Старт бiзнес-плюс» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря для 6-ти АЗС, що розташованi за адресами :1) АЗС № 31 -Харкiвська область, м.Лозова, вул.Кооперативна, 2/1; 2) АЗС № 36 - Харкiвська область, м.Мерефа, вул.Днiпропетровська,293-а; 3) АЗС № 39 -Харкiвська область, Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага, площа Мотики,1; 4) АЗС № 50 -Харкiвська область, Красноградський р-н, с.Пiщанка, вул.Калинова,49; 5) АЗС № 51 - м.Харкiв, пр-т Олександрiвський,1-а; 6) АЗС № 52 - м.Харкiв, вул.Роганська,132-б. Стацiонарнi АЗС призначенi для прийому, збереження i вiдпуску нафтопродуктiв (бензину та дизпалива). До складу АЗС входять: операторська, паливо-розподiльнi колонки, пiдземнi резервуари зберiгання бензину та дизпалива. Опалення операторської здiйснюється за допомогою електричного конвектора. Автотранспорту на балансi не має. В атмосферне повiтря при експлуатацiї технологiчного обладнання надходять такi забруднюючi речовини : бензин, гас. На АЗС № 39, АЗС № 50 та № 52 є пересувнi бензогенератори, що забезпечують електроенергiєю АЗС в разi аварiйного вiдключення. При ескплуатацiї бензогенератору в атмосферне повiтря надходять такi забруднюючi речовини : азоту дiоксид, сiрчистий ангiдрид, оксид вуглецю, граничнi вуглеводнi С12-С19. Валовi викиди становлять: для АЗС № 31 - 0,9484 т/рiк; АЗС № 36 - 0,4289 т/рiк; АЗС № 39 - 0,424 т/рiк; АЗС № 50 - 0,5679 т/рiк; АЗС № 51 - 0,2120 т/рiк; АЗС № 52 - 0,2688 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання на межi СЗЗ та на межi житлової забудови показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати протягом 30 кал.днiв з дати публiкацiї об'яви до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою : 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Приватне пiдприємство «Приватно-орендне сiльськогосподарське пiдприємство «АДОНIС» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику по вул.Гагарiна, 15 в с.Мирне Близнюкiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повiтря є: зерносховища, опалювальний котел, майстерня, ємностi з паливом, вiдкрита автостоянка. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, недиференцiйований за складом пил, марганець, залiза оксид, азоту дiоксид, кислота сiрчана, гас, пил абразивно-металевий. Валовий викид становить 0,933 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м.Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-20 00:00:00
 • Удостоверение № ДБ191683 ребенка с многодетной семьи Якушевского Эмиля Вадимовича, считать не действительным.
  Дата: 2019-06-19 03:30:37
 • Отримання дозволу на викиди. ТОВ «ВЕРТIКС МОЛЛ » планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря для 2-х АЗС, що розташованi за адресами :1) АЗК № 38 - Харкiвська область, м.Iзюм, вул.Ростовський шлях,14-д ; 2) АЗС № 49 - Харкiвська область, м.Iзюм, вул.Європейська, 98-г. Стацiонарнi АЗС призначенi для прийому, збереження i вiдпуску нафтопродуктiв (бензину та дизпалива). До складу АЗК № 38 входять : операторська, паливо-розподiльнi колонки (бензин+дизпаливо), пiдземнi резервуари зберiгання бензину та дизпалива, газовий модуль та наземна ємнiсть зберiгання СВГ, а також експлуатується бензогенератор, що забезпечують електроенергiєю АЗК в разi аварiйного вiдключення. До складу АЗС № 49 входять: операторська, паливо-розподiльнi колонки (бензин+дизпаливо), пiдземнi резервуари зберiгання бензину та дизпалива. Опалення операторської здiйснюється за допомогою електричного конвектора. Автотранспорту на балансi не має. В атмосферне повiтря при експлуатацiї технологiчного обладнання надходять такi забруднюючi речовини : Бензин (нафтовий, малосiрчистий, в перерахунку на вуглець), гас, пари пропану, бутану, азоту дiоксид, сiрчистий ангiдрид, оксид вуглецю, вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26611 i iн.) у перерахунку на сумарний органiчний вуглець. Валовi викиди становлять: для АЗК № 38 - 0,6941 т/рiк; для АЗС № 49 - 0,4062 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання на межi СЗЗ та на межi житлової забудови показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати протягом 30 кал.днiв з дати публiкацiї об'яви до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою : 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-18 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. ТОВ «ТЕКIЛА ГОЛД » планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря для 6-ти АЗС, що розташованi за адресами :1) АЗС № 46 -м.Харкiв, Мереф'янське шосе,36; 2) АГЗК № 47 - Харкiвська область, Дергачiвський р-н, с.Черкаська Лозова, вул.Бєлгородське шосе,9; 3)АЗС № 10 - м.Харкiв, ву.Пiщана,13-а; 4)АЗС № 11 - м.Харкiв, пр-т Тракторобудiвникiв,1/1; 5) АЗС № 12- м.Харкiв, пр-т Московський,138-в; 6) АЗС № 20 - м.Харкiв, пр-т Гагарiна,318-б. Стацiонарнi АЗС призначенi для прийому, збереження i вiдпуску нафтопродуктiв (бензину та дизпалива). До складу АЗС входять: операторська, паливо-розподiльнi колонки (бензин+дизпаливо), пiдземнi резервуари зберiгання бензину та дизпалива. До складу АГЗК № 47 входять : операторська, паливо-розподiльнi колонки (бензин+дизпаливо), пiдземнi резервуари зберiгання бензину та дизпалива, газовий модуль та наземна ємнiсть зберiгання СВГ На АГЗК № 47 та АЗС № 20 експлуатується бензогенератор, що забезпечують електроенергiєю АЗК в разi аварiйного вiдключення Опалення операторської здiйснюється за допомогою електричного конвектора. Автотранспорту на балансi не має. В атмосферне повiтря при експлуатацiї технологiчного обладнання надходять такi забруднюючi речовини : Бензин(нафтовий, малосiрчистий, в перерахунку на вуглець), гас, пари пропану, бутану, азоту дiоксид, сiрчистий ангiдрид, оксид вуглецю, вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26611 i iн.) у перерахунку на сумарний органiчний вуглець. Валовi викиди становлять: для АЗС№ 46 - 0,3281 т/рiк; для АГЗК № 47 - 0,9017 т/рiк; для АЗС № 10 - 0,3654 т/рiк; для АЗС № 11 - 0,3192 т/рiк; для АЗС № 12 - 0,3632 т/рiк; для АЗС № 20 - 0,3809 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання на межi СЗЗ та на межi житлової забудови показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати протягом 30 кал.днiв з дати публiкацiї об'яви до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою : 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
  Дата: 2019-06-18 00:00:00
 • ФОП Кондратюк I. В. 24. 06. 2019 року з 9, 00 по 11, 00 запрошує землевласникiв - землекористувачiв сумiжних дiлянок за адресою: вул. Нагiрна 13 в селищi Березiвка, Харкiвського р-н., Харкiвсьої обл. для погодження меж земельної дiлянки. 095-57-27-256
  Дата: 2019-06-17 03:31:12
 • Повiдомляємо про втрату свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй АТ "Вторсплав" №341/20/1/10д 18. 12. 2010 р., видане Харкiвським Територiальним Управлiнням НКЦПФР.
  Дата: 2019-06-17 03:31:00
 • Утерянный атестат зрелости об окончании в 1981 году 10 класов общеобразовательной школы № 1 Киевского р-на г. Харьков на имя Шунтаковой Елены Борисовны считать недействительным.
  Дата: 2019-06-17 03:31:00
 • Институт неотложной хирургии объявляет конкурс в аспирантуру хирургии, 2 места, срок 1 месяц. 349-41-32
  Дата: 2019-06-17 03:31:00
 • Сумiжникiв земельної дiлянки за адресою: м. Харкiв, вул. Семiнарська 87/2 прохання з*явитися о 10. 00 17. 06. 2019р. за даною адресою для пiдписання акту погодження меж та акту пррийома -передачi межових знакiв. 066-260-24-25
  Дата: 2019-06-17 03:30:57
 • Повiдомляємо! 18. 06. 2019 р. з 10. 00 вiдбудеться пiдписання актiв пог. меж зем. дiл. та акту прийомки-передачi меж. за адресою: м. харкiв, Керамiчний 1-й проїзд, буд. 16, прохання власникiв сусiднiх зем. дiл. з'явитися на пiдписання. 096-267-97-79
  Дата: 2019-06-17 03:30:57
 • ООО "ЗАО Спутник" ввело в действие базовый склад для хранения пестицидов и минеральных удобрений, в связи с чем приглашаем партнеров к сотрудничеству. Склад находится на границе г. Харькова и смт Безлюдовки. 067-576-24-73
  Дата: 2019-06-17 03:30:42
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло № 1-94-1099 видане 10. 03. 1994 р. ХМЦПДЖФр видане на iм'я Еремеева Анатолiя Петровича за адресою: м. Харкiв, вул. Ахсарова, 13, кв. 402. Вважати недiйсним
  Дата: 2019-06-16 03:30:17
 • Сумiжникiв зем. дiлянки за адресою: вул. Семафорна, 9 м. Харкiв прохання з'явитися 28. 06. 2019р. О 11. 00 за вказаною адресою для пiдписання акту погодження меж зем. дiл. та акту прийомки-передачi межових знакiв. 057-731-27-26
  Дата: 2019-06-16 03:30:17
 • ФОП Кравченко Вiра Олександрiвна повiдомляє про втрату книгi облiку доходiв рег. № К148. Прохання повернути за винагороду тел. 066-019-16-44
  Дата: 2019-06-16 03:30:17
 • Удостоверение ребенка из многодетной семьи на имя Исаенко Святослав Юрьевич считать недействительным
  Дата: 2019-06-16 03:30:17
 • 25. 06 о 18: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних зем. дiлянок дiлянки №47/2 по вул. Дорошенкiвська в Шевченкiвському р-нi м. Харкiв для погодження меж вказаної дiлянки та пiдписання вiдповiдних актiв. 099-546-67-53
  Дата: 2019-06-16 03:30:17
 • 25. 06. 19 о 11: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №2-б по пров. Виборзький у Слобiдському р-нi м. Харкiв для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 099-556-29-46. 099-345-41-89
  Дата: 2019-06-16 03:30:17
 • Загублено студентський квиток та залiкову книжку на iм'я Акбар Алi Умар студента ХНМУ вважати недiйсним
 • Переможцем конкурсу на укладення договору коригування ПКД за адресою: м. Чугуїв, пров. Чайковського зi Схiдним УКБ МОУ проголошується Цибулевський М. М. Апеляцiя за тел. 050-323-47-69 Юрiй Сергiйович.
 • 25. 06 о 16: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №183 в СТ "Жовтневий" на територiї Покотилiвської сел. р. Харкiвського р-ну для погодження меж та пiдписання вiдповiдних аткiв. 099-561-87-69
 • 25. 06. 19 о 10: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №19 по вул. Диспетчерська у Основ'янському р-нi м. Харкiв для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 099-556-29-46
  Дата: 2019-06-16 03:30:17
 • 25. 06. 19 о 13: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №318 в СТ "Журавлiвськi схили" по пров. Вологодський 5 у Київському р-нi м. Харкiв для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 099-556-29-46. 050-913-23-06
 • Прошу отозваться очевидцев ДТП 4. 02. 2019 в 01 час 50 мин. на переврестке ул. Гв. Широнинцев и ул. Валентиновская с участием автомобиля Lexus GS и патрульной машиной Toyota Prius. 098-447-67-60
  Дата: 2019-06-16 03:30:17
 • Храм пресвятой троице в Харькове пер. Троицкий 3 после поджога очень нужна помощь для восстановления алтаря.0577314614, 0675772542
  Дата: 2019-06-15 20:10:36
 • 21. 06. 2019 р. о 10-й вiдбудеться погодження меж земельної дiлянки, що розташована за адресою: с. Черкаськi Тишки, вул. Тiтова, 31-А. Прохання з'явитися землевласникiв (землекористувачiв) сумiжних земельних дiлянок для пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки. У випадку неявки буде пiдписаний акт без їх участi.
 • Саражинський Д. Е. запрошує для розгляду та пiдпису акту сумiжникiв землекорист. зем. дiлянки за адресою: м. Мерефа, Садове Товариство "Шелковод", дiл. №93. Пiдписання вiдбудеться 25. 06. 2019р. о 12 год. за адр.: Садове Тов-во "Шелковод", дiл. №95
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло реєстр. № 2А-99-181624 вiд 09. 09. 1999 на iм'я Рожков В.I та Рогачов I. О. за адресою: м. Харкiв, вул. Астрономiчна, б. 17, кв. 57. Вважати недiйсним
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Втрачено посвiдчення учасника бойових дiй, серiя АБ № 529368 на iм'я Чирва Сергiй Миколайович. Вважати недiйсним
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Мужчина 51/174/80, обычной внешности, разведён. Познакомлюсь с женщиной от 25 до 45 лет, денежную поддержку гарантирую. Все подробности по телефону. 066-529-31-32
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • 17. 06. 2019 с 10. 00 до 12. 00 по ул. Залютинская, 10 будет проходить собрание подписания актов согласования границ участков. Просьба собственников присутствовать
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Утерянные документы на имя Пелих Дмитрий Сергеевич диплом ХА № 27760692 об окончании ХГМУ и сертификат № 648 врача специалиста. Прошу считать недействительными.
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Утерянный студенческий билет на имя Дас Ачют студента ХНМУ считать недействительным
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Утерянное Пенсионное удостоверение "Ветерана Труда" № А1870761 от 24 мая 2018 г. Бойко Ирина Владимировна, считать недействительным.
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Втрачено посвiдчення учасника бойових дiй серiя АБ №231687 Царьков Костянтин Сергiйович, документ вважати недiйсним.
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло Я-Б-38885 9. 09. 1998. Державним комунальне пiдприемство Харкiвського мiського бюро технiчної iнвентарiзацiї №1. Видане на iм' я Ясницька Лiдiя Iванiвна, Ясницька Ольга Дмитрiвна, за адресою: м. Харкiв (вул. Уборевiча, 50, кв. 51), вул. Бучми, 50, кв. 51. Вважати недiйсним.
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Утерянные документы на имя Фадеева Светлана Олеговна диплом ХА № 27760722 об окончании ХГМУ и сертификат № 716 врача специалиста. Прошу считать недействительными.
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Утерянную академическую справку на имя Хмайда Мохамед Ларби считать недействительной
  Дата: 2019-06-15 03:30:20
 • Утерян диплом № ХХ26711154 г. в. 2005 г. Харьковский текстильный техникум и аттестат № ХХ26730627 на имя Левицкая Алина Геннадиевна. Считать недействительным
  Дата: 2019-06-15 03:30:20