Бесплатные интим объявления
 https://smsex.com.ua/ads/
+380919330687

 

 • Познакомлюсь с приятным молодым человеком. 0669434686
  Дата: 2018-08-17 02:17:35
 • Эффектная девочка приглашает в гости. 0669434686
 • Заводная и очень веселая, ласковая и нежная. 0509592622
 • Мужчина 45/177/75 познакомится с женщиной для общения и встреч. Не услуги. Пишите на эл. почту wfun07@gmail.com тел. 093-16-222-15
 • *** Антиквариат дорого покупаем монеты, книги до 1917 г., картины, иконы и другие предметы старины. Ул. Благовещенская 14 (бывшая ул. К. Маркса 14 ) т. 727-02-98, 712-08-38, 067-570-33-68. 068-601-07-50, 099-564-94-80.
  Дата: 2018-08-17 00:00:00
 • Купим дорого антиквариат, монеты, самовары, ковры. Часы (Швейцарские, Советские). Изделия из золота, серебра. Янтарь. ул. Петровского, 34. skupkazolota. com. ua. 761-44-15, 093-761-44-15, 067-941-15-84, 050-196-24-18
  Дата: 2018-08-17 00:00:00
 • Заява про намiри одержати дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел. СП «Радмiртех»у формi ТОВ має намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для промислового майданчика, що розташований за адресою: 61037 Харкiвська обл. м. Харкiв, проспект Московський, буд. 199. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi iнструментiв та обладнання для вимiрювання. Викиди в атмосферне повiтря утворюються вiд роботи двох газових котлiв Ferolli (потужнiсть по 72 кВт), одного твердопаливного котла ОВК 60 (потужнiстю 60 кВт), металообробних станкiв(14 од), паяльникiв(6 од) та ванни для миття деталей. В результатi роботи майданчика до атмосфери потрапляють наступнi забруднюючi речовини: Свинець та його сполуки - 0,0003 т/р; Олово та його сполуки - 0,00013 т/р; Речовини у виглядi суспендованих твердих частинок - 0,116 т/р; Оксиди азоту (у перерахунку на дiоксид азоту [NO + NO2]) - 0,088 т/р; Оксид вуглецю - 4,034 т/р; Керосин - 0,0097 т/р; парниковi гази: Азоту(1) оксид (N2O) - 0,00103 т/р; Вуглецю дiоксид - 48,246 т/р; Метан - 0,0018 т/р. Сумарний валовий викид для майданчика з урахуванням парникових газiв встановив 52,49 т/рiк, з них викид парникових газiв - 48,25 т/рiк, викид без урахування парникових газiв - 4,25 т/рiк. Термiн дiї дозволу 10 рокiв. Зауваження з цього питання просимо надсилати протягом 30 днiв з дати опублiкування iнформацiї в засобах масової iнформацiї до Харкiвської мiської ради за адресою: 61200, м. Харкiв, майдан Конституцiї, 7, тел.: 760-77-73
  Дата: 2018-08-17 00:00:00
 • Публiкацiю про отримання дозволу ФОП Озен Мехмет Насухi, опублiковану в Харкiвському Кур’єрi вiд 23 липнi 2018 року №58 на сторiнцi 28 додати наступним: «Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi деревного вугiлля. Рiчна потужнiсть пiдприємства становить 600 т деревного вугiлля. Для виробництва деревного вугiлля на пiдприємствi встановлено 12 наземних вуглевипалювальних печей та 5 напiвпiдземних. Сировиною для виробництва вугiлля є яблуневi дерева, якi надходять на пiдприємство зi застарiлих садiв, якi оточують проммайданчик. Пiд час проведення технологiчних процесiв до атмосферного повiтря викидаються: азоту дiоксид, ацетон, вуглеводнi граничнi С12-С19, вуглецю оксид, етан, кислота оцтова, ментан, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок недиференц.за складом, сiрки дiоксид, спирт метиловий. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря становить 25,403 т/рiк»
 • У газетi «Харкiвський Кур’єр» вiд 30.07.2018 за № 60 була опублiкована об’ява щодо надання клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами Виробничого пiдроздiлу (далi ВП) «Локомотивне депо Лозова» регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» Публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця». В зв’язку з технiчною помилкою було невiрно зазначений термiн дiї дозволу на викиди та вiдношення проммайданчика № 2 ВП за адресою: Харкiвська область, м. Красноград, Полоса вiдчуження до групи пiдприємств. Просимо прийняти до уваги зазначений факт та вважати правильним формулювання - «термiн дiї дозволу на викиди по проммайданчику № 2- 10 рокiв» та «заходи щодо впровадження найкращих доступних технологiй та методiв керування i скорочення викидiв забруднюючих речовин не встановлюються, в зв’язку з тим, що проммайданчик № 1 та проммайданчик № 2 ВП «Локомотивне депо лозова» вiдносяться до II групи пiдприємств».
  Дата: 2018-08-17 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Фермерське господарство «АГРОФОРТУНА» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в м.Валки Валкiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1 ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64
 • Приватне акцiонерне товариство «Харкiвський машинобудiвний завод «Плiнфа» має намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Пiдприємство займається виготовленням технологiчного обладнання для виробництва будiвельних матерiалiв за адресою 61052, м. Харкiв, Новобаварський район, вул. Конторська, 75/77 До складу входять: механоскладальний цех (дiльницi МС-2, МС-1 та iнструментальна дiльниця), ковальсько-зварювальний цех, чавуно-ливарний цех ,будiвельно-транспортний комплекс, ремонтно-механiчний цех, служба головного енергетика, центрально-заводська лабораторiя, лабораторiя (НIВ), УПР (оренда), медичний пункт, столова. Примiщення опалюються топковими, за винятком ЧЛЦ, РМЦ, СГЕ та столової. З джерел пiдприємства здiйснюються викиди речовин у виглядi твердих речовин, вуглецю окису, оксидiв азоту, метан, акролеїн, уайт-спiрiт, емульсол, масло мiнеральне, окис залiза, марганець, хрому окис, сiрчистий ангiдрид, вуглеводнi граничнi С12-С19, амiак, Вплив роботи пiдприємства на оточуюче середовище визначається на пiдставi аналiзу результату розрахунку розсiювання забруднюючих речовин у приземному шарi атмосферного повiтря, який показав, що перевищення ГДК на межi житлової забудови по вмiсту забруднюючих речовин вiдсутнi. Зауваження та пропозицiї приймаються впродовж 30 календарних днiв Харкiвською обласною державною адмiнiстрацiєю за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря ТОВ «БАСТIОН», яке надає в оренду невиробничi примiщення. Пiдприємство розташоване за адресою за адресою: м. Харкiв, Шевченкiвський р-н, пр-т Перемоги, буд. 75, корпус А. При здiйснюваннi господарчої дiяльностi пiдприємство викидає в атмосферу 0,172 т/рiк забруднюючих речовин. Вплив викидiв пiдприємства на стан природного середовища в районi розташування незначний. Нормативна санiтарно-захисна зона для невиробничих пiдприємств з топковою не встановлюється. Найближчi житловi побудови розташованi на вiдстанi 26 м на захiд вiд димової труби топкової. Застосоване технологiчне устаткування пiдприємства вiдповiдає сучасним передовим технологiям. Бiльш докладну iнформацiю можна отримати вiд дирекцiї ТОВ «БАСТIОН» за тел. 336-84-58. Скарги щодо екологiчних наслiдкiв дiяльностi ТОВ «БАСТIОН» приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї.
  Дата: 2018-08-17 00:00:00
 • Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю «Мiт Спайс», код ЄДРПОУ 40858361, за адресою 62431, Харкiвська обл., Харкiвський район, с. Вiльхiвка, вул. Комплексна, 1 має намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. До складу пiдприємства входить: естакада, виробничий цех, склади сировини та готової продукцiї. Вiд роботи пiдприємства здiйснюються викиди речовин у виглядi суспендованих твердих частинок, вуглецю окису, кислота оцтова. Вплив роботи пiдприємства на оточуючу атмосферу визначається на пiдставi аналiзу результату розрахунку розсiювання забруднюючих речовин у приземному шарi атмосферного повiтря, який показав, що перевищення ГДК на межi житлової забудови по вмiсту забруднюючих речовин вiдсутнi. Зауваження та пропозицiї приймаються впродовж 30 календарних днiв Харкiвською обласною державною адмiнiстрацiєю за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64.
  Дата: 2018-08-17 00:00:00
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря ПП фiрма «ДЕКОР», яке виробляє верхнiй одяг. Запланований обсяг виробництва на 2018 рiк - до 4000 од. верхнього одягу. Пiдприємство розташоване за адресою за адресою: м. Харкiв, Слобiдський р-н, вул. Киргизьська, буд. 94/1. При здiйснюваннi господарчої дiяльностi пiдприємство викидає в атмосферу 0,872 т/рiк забруднюючих речовин. Вплив викидiв пiдприємства на стан природного середовища в районi розташування незначний. Санiтарно-захисна зона для невеликих швацьких цехiв не нормується. Найближчi житловi побудови розташованi на вiдстанi 53 м на захiд вiд джерел викидiв. Застосоване технологiчне устаткування пiдприємства вiдповiдає сучасним передовим технологiям. Бiльш докладну iнформацiю можна отримати вiд дирекцiї ПП фiрма «ДЕКОР» за тел. 703-15-67 Скарги щодо екологiчних наслiдкiв дiяльностi виробництва ПП фiрма «ДЕКОР» приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї.
 • У газетi «Харкiвський Кур’єр» вiд 30.07.2018 за № 60 була опублiкована об’ява щодо надання клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами Виробничого пiдроздiлу (далi ВП) «Локомотивне депо Харкiв-Сортувальний» регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» Публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» . В зв’язку з технiчною помилкою було невiрно зазначений термiн дiї дозволу на викиди та вiдношення ВП до групи пiдприємств. Просимо прийняти до уваги зазначений факт та вважати правильним формулювання - «термiн дiї дозволу на викиди - необмежений» та «заходи щодо впровадження найкращих доступних технологiй та методiв керування i скорочення викидiв забруднюючих речовин не встановлюються, в зв’язку з тим, що ВП «Локомотивне депо Харкiв-Сортувальний» вiдноситься до III групи пiдприємств».
  Дата: 2018-08-17 00:00:00
 • Молодая стройная ухоженная чистоплотная девушка 30/167/60/3 познакомиться с чистоплотным ухоженным мужчиной 30-45 для стабильных приятных встреч на моей територии 067-292-60-41; 098-236-86-30 Лена
  Дата: 2018-08-16 20:58:48
 • Продам швейную машину\"Чайка\"132-М б\\у. С подсветкой, электроприводом.23 операции(зиг-заг).4 вида строчки. Салтовка. тел.0968984202
  Дата: 2018-08-16 15:06:01
 • На Одесской потерян сине-коричневый рюкзак с паспортом внутри на имя Ефименко Максима Игоревича. Просьба нашедшему, вернуть за вознаграждение. 095-205-68-91
  Дата: 2018-08-16 15:05:51
 • Продам брезентовую 3-х местную палатку. б\\у. Прочная. С окошками. Вход на змейке. вес 4 кг. шир=190. выс=150см. Салтовка. тел.0968984202
  Дата: 2018-08-16 15:01:10
 • Фирма\"Тена\". в пачке30шт. кол-во пачек-8. разм L(большие)с удобными застёжками. цена 330грн. Салтовка. тел.096 898 4202
  Дата: 2018-08-16 14:56:33
 • Стану любовником взрослой женщине с местом для встреч! Симпатичный адекватный парень 26 лет рост 176. спортивного телосложения! Буду хорошим собеседником и отличным любовником. 0732290485
  Дата: 2018-08-16 14:29:46
 • Девушка,, 36 лет, познакомится с мужчиной.099-155-64-70, 096-411-15-29.
  Дата: 2018-08-16 12:27:19
 • Только для ценителей породы! Предлагается девочка ам. стафф. терьера от выездной вязки, отец импорт Сербия. Для шоу и разведения. Все документы готовы.17/04/2018, NCL-A CLEAR. 0932702593
  Дата: 2018-08-16 11:56:02
 • Кто устал от одиночества и хочет познакомиться с молодым человеком для серьёзных отношений смелее пишите viber: 0634086771 Всегда рад новым знакомствам)* Всем хорошего настроения)
  Дата: 2018-08-16 11:04:45
 • Кто устал от одиночества и хочет познакомиться с молодым человеком для серьёзных отношений смелее пишите viber: 0634086771 Всегда рад новым знакомствам)* Всем хорошего настроения)*
  Дата: 2018-08-16 11:02:56
 • Щенки Стафф. Терьера КСУ +380932702593
  Дата: 2018-08-16 10:12:01
 • В продаже клубные щенки Ам. Стафф. Терьера. Документы КСУ, чип, вет. паспорт. Щенки перспективны к выставкам и разведению. Рассматривается совладение. 0932702593
  Дата: 2018-08-16 10:07:02
 • Познакомлюсь с мат. поддержкой, 28\\56\\168, набирайте после 19.00 (050)143-21-89 Александра
  Дата: 2018-08-16 09:35:39
 • Мужчина 45/177/75 познакомится с женщиной для общения и встреч. Не услуги. Пишите на эл. почту wfun07@gmail.com
  Дата: 2018-08-16 08:57:24
 • Утерянный техпаспорт на имя Озюменко. Александр Никанорович просьба вернуть за хорошее вознаграждение. Обращаться по телефону 0509259360
  Дата: 2018-08-16 08:53:58
 • Мальчик йорчик остался один из помета.Возраст почти 4 месяца.Вес взрослого 1.5 кг максимум . Кушает и корм и натуралку.Знает пеленочку.Привит , проглистован. В Вайбере предоставлю больше фото,видео , ссылку на наших выпускников +380669376154 Цена 4 500 грн. 0638589388
 • предлагаю щенков мопса есть девочки и мальчики черные и бежевые,звоните отвечу на все ваши вопросы Цена 5 500 грн. 0631081156,
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Щенята хаскиРазные окрасыС документами,привитыНа все вопросы отвечу по телефону Цена 3 500 грн. 0669594780,
 • Питомник "Santa House Feldman"предлагает малышей Мастино Наполетано черного окраса, остались один мальчик и две девочки. Впервые в Украине дети Ю. Чемпиона Мира - Strato dello Stradone Vesuviano. Малыши имеют большую перспективу для выставок и разведения,великолепная анатомия,свободные движения,потрясающая голова. Возраст -3.5 месяца. Цена 1 500 $. 0688277931
 • Прекрасное летнее предложение от питомника.для резерва осталось два черных мальчика.поспешите.шикарная родословная.породные.мощные.документы ксу.привиты по возрасту.чип.клеймо.щенки находятся в черкассах. Цена 4 500 грн. 0632259883
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Очень удачные по экстерьеру девочки-без недостатков-плотненькие хорошо сложенные-хвостик на голове-прикус 6 на 6-ножницы.Яркий оранж и девочка лайт оранж-визуально теплый крем. Выезжать из дома будут с документами ксу-фци-клеймо-микрочип.-международный ветпаспорт.Родители свои.Щенки разных ценовых категорий-цены от 12500.Показ только в режиме реального времени-общение по телефону.На сообщения ответа не будет. Цена 15 000 грн. 0667978393
 • Предлагаются для продажи шикарные щенки окрас: голубой, черный, тигровый Отличный экстерьер, широкая кость, большая голова, короткая и наполненая морда.диапазон цен от 10000 и вышеЩенки для выставок и разведения, а так же как домашний любимец.подробности по тел. Цена 500 €. 0679891299
 • Готовятся к продаже щенки померанского шпица девочки и мальчики Документы ксу Цена 800 $. 0500481978
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Йорк микро ( вес взрослого максимум 1.5 кг) да ещё и по летней цене) классный,игривый) упитан( кушает и корм и натуралку) и воспитан( ходит на пеленку). Возраст почти 4 месяца .Вайбер +380669376154 Цена 5 000 грн. 0638589388
 • Продам чистокровных щенков йоркширского терьера, возраст 4,5 мес. Игривые,активные.Привиты,ветпаспорт. Приучены к пеленке. Остался только один мальчик-любимчик.Стандарт. Цена 3 750 грн. 0672903067
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Срочно продам 5-ти месячного щенка Йорка ,очень позитивный мальчуган,пеленку знает на ура ,любит общение ,к другим животным относится дружно ,очень ласковый ,отдаем в добрые руки со всем приданным :поводок ,шампунь ,пеленки ,корм на первое время .Прививки все сделаны ,имеется паспорт,с доставкой по городу поможем. Цена 2 300 грн. 0500190849
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Красотка померашка , привита по возрасту. Зубки норма. Цена 18 000 грн. 0661451209
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Ищете настоящего и гламурного шпица мини размера?Тогда это к нам!Очаровательные девочки помочки, Окрас теплый крем и оранжДокументы КСУКремовая под резервом!Оранж продаеться!Больше фото и видео на сайте питомника http://pincherhouse.jimdo.com/новости-2016г/ Цена 1 200 $. 0500481978
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Прекрасно одетые шелковистые яркие щенки от выставочных родителей.Два мальчика- мини и супер мини-ровненькие-зубы 6 на6-ножницы-питание натуральное-видели корма премиум класса.Возраст 1.5 мес-выезжать будут с щенячьими карточками ксу-фци клеймом и прививками по возрасту.Очень маленький мальчик в семью без детей и других животных. Цена 4 500 грн. 0667978393
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Щенки немца. Есть девочки и мальчики. 2 девочки длинношерстные. Оба родителя с родословными, в которых лучшие крови породы, есть Чемпионы Мира. Родителей показываем, оба во дворе. Документы на щенков не оформляли. У тебя есть возможность купить элитного немца недорого. На последнем фото папа. Цена 3 000 грн. 0679190662
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Viber-0938460923Предлагаем к продаже очень мини мини красивучие девочки Медвежий тип, короткий носик, толстые лапки, густая набивная шерсть.Тип мишка. От титулованных родителей. Документы КСУ, вакцинация по возрасту надежными импортными поливалентными вакцинами.Милые куколки как под развидение так и для души!! Цена 2 000 €. 0938460923
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Продам очаровательных щенков китайской хохлатой пуховочек. Мальчика и девочку (мальчик весь белый с черным пятнышком на глазике). На фото есть родители малышей: мама - пуховка, папа - голенький. Цена 1 500 грн. 0974232452
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Предлагается очень красивый мальчик йорка,Дата рождения 15.06.18.Подробная информация по телефону.Видео на вайбер могу скинуть Цена 3 500 грн. 0991633042,0992606895
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Дам денег за ваше старую самодельных сварочные аппараты в любом состоянии любой количество Цена 500 грн. 0682831711
  Дата: 2018-08-16 03:31:24
 • Девочки и мальчики уже готовы к продаже) готова ответить на все Ваши вопросы) Цена 7 500 грн. 0955276869
  Дата: 2018-08-16 03:31:24