// Козырек
+VIP ESCORT
Лучший выбор в городе Харьков
vip-escort.kh.ua
+38(050)9592622, +38(066)9434686, +38(095)7960507
СЕКС !

САМЫЕ ШИКАРНЫЕ ДЕВУШКИ НА САЛТОВКЕ !
063-05-88-999
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ ДО 1945 г.
099-081-21-29, 093-299-88-58

 

 • 12. 10. 18р. запрошуються власники земельних дiлянок для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв за адресами: о 10. 00-м. Люботин, пров. Ушакова, 6 для погодження меж по пров. Ушакова, 8 об 11. 00- м. Люботин, вул. Веселкова, 27, вул. Водянська, 42 (кад. номер 6311200000: 27: 039: 0014, 6311200000: 27: 039: 0035) для погодження меж по вул. Водянська, 40. В разi їх вiдсутностi акти будуть пiдписанi без них. 096-762-70-38
  Дата: 2018-10-05 03:30:16
 • Утеряно удостоверение на имя Солонецкого Вячеслава Ивановича, прошу считать недействительным
 • Утерянные документы: паспорт гр. Украины и индификационный код на имя Ткаченко Н. В., загранпаспорт на имя Юрко Н. В. Свидетельство о рождении и индификационный код на имя Ткаченко С. В. и Ткаченко М. В. просьба считать недействительными.
  Дата: 2018-10-05 03:30:16
 • 12.09.18 в г. Харьков на перекрестке пр. Гагарина и ул. Чугуевской около 09:15 произошло ДТП с участием белого VW Tiguan № АХ2684ЕТ и черного ВАЗ 21104 АХ2406АХ. Свидетелей ДТП просьба позвонить 0675777412 Константин
 • ООО "Укравтотранс плюс" информирует о повышении стоимости проезда с 12. 10. 2018: №1156 "Харьков - Зооветакадемия" 10 грн; №1623 "Харьков - Караван" 10 грн. 738-52-03
  Дата: 2018-10-05 03:30:16
 • Заява про намiри одержати дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел. ТДВ «Сахновщанське РТП» має намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для промислового майданчика, що розташований за адресою: 64501 Харкiвська обл., Сахновщинський р-н, смт. Сахновщина вул. Пархоменка, буд. 26. Пiдприємство спецiалiзується на ремонтi i технiчному обслуговуваннi машин i устаткування промислового призначення. Викиди в атмосферне повiтря утворюються вiд роботи ремонтної майстернi в якiй встановлено ряд обладнання по механiчнiй обробцi металу, зварювальний та газозварювальний апарати, ванна для миття деталей та iн., трьох твердопаливних котлiв марки АОГВ (потужнiсть 30,40,50 кВт). В результатi роботи майданчика до атмосфери потрапляють наступнi забруднюючi речовини: сажа - 0,1 т/р; залiзо та його сполуки - 0,0051 т/р; хром та його сполуки - 0,0002 т/р; манган та його сполуки - 0,00032 т/р; речовини у виглядi суспендованих твердих частинок - 0,14 т/р; оксиди азоту (у перерахунку на дiоксид азоту [NO + NO2]) - 0,1 т/р; оксид вуглецю - 6,06 т/р; керосин - 0,0097 т/р; вуглеводнi гpаничнi С12-С19(розчинник РПК-265 П та iнш.) - 0,08 т/р; сiрки дiоксид - 0,09 т/р; парниковi гази: Азоту(1) оксид (N2O) - 0,0018 т/р; вуглецю дiоксид - 46,62 т/р; метан - 1,6 т/р. Сумарний валовий викид для майданчика з урахуванням парникових газiв встановив 54,81 т/рiк, з них викид парникових газiв - 48,22 т/рiк, викид без урахування парникових газiв - 6,59 т/рiк. Термiн дiї дозволу 10 рокiв. Зауваження з цього питання просимо надсилати протягом 30 днiв з дати опублiкування iнформацiї в засобах масової iнформацiї до Сахновщинської рда за адресою: 64501, смт. Сахновщина, вул. Шмiдта, 10, тел.: (05762)3-13-56.
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ФОП Додяк В.М., опублiковану в «Харкiвському Kур’єрi» вiд 24 вересня 2018 року №76 на сторiнцi 25 додати наступним: «Фiзична особа - пiдприємець Додяк Василь Михайлович планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване по вул.Соборнiй, 71 в м.Первомайський Харкiвської областi. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з виробництвом макаронних виробiв. Борошно доставляється на пiдприємство автотранспортом i тимчасово розмiщується у примiщеннi виробничого цеху. Пiсля приготування тiсто направляється до пресу. Сформованi макароннi вироби розмiщуються на пiддонах i направляються на сушiння. Сушiння макаронних виробiв проходить в сушильник камерах теплим повiтрям. Для вироблення тепла обладнана котельня. В якостi палива використовується лузга сояшника. Для проведення ремонтних робiт використовуються металообробнi верстати. Для опалення примiщення використовується дров’яний котел. Для заправки власного автотранспорту розмiщено наземний резервуар для дизельного пального та паливно-розподiльну колонку. Вiдстоювання автомобiльної технiки здiйснюється на вiдкритому майданчику зберiгання технiки. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту двоокис, пил борошна, пил абразавно-металевий, залiза оксид, марганець, окис дiазоту, вуглецю двоокис, метан, кислота оцтова, гас, вуглеводнi граничнi С12-С19, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить: 28,652 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
  Дата: 2018-10-05 00:00:00
 • ХТБ проводить аукцiон 30.10.2018р. об 11-00 з продажу майна ДНВП «Об’єднання Комунар»: лот №1 Компресор холодильний ОБМ-15 1989р.в.; Пiдiгрiвач пароводяний ПП 1-53-7-10 1999р/в; Пiдiгрiвач пароводяний ПП 2-6-2-11 1987р/в; Водонагрiвач ПП 2-17-7п 1985р/в початкова вартiсть лоту№1 240550грн без ПДВ; Лот №2 Кондицiонер БК-200 1988р; Кондицiонер БК-2000 1984р; Кондицiонер БК-2000 1984р; Кондицiонер БК-2000 1984р; Кондицiонер БК-2000 1989р; Кондицiонер БК-2000 1985р; Кондицiонер БК-2300 1991р; Кондицiонер БК-1500,1983р. Кондицiонер БК-1500,1986р. Кондицiонер БК- 1500,1991р.початкова вартiсть лоту №2 6308грн без ПДВ. Ознайомлення з майном – за його мiсцезнаходженням з 9-17 у робочi днi м.Харкiв вул. Г.Рудика,8. Остаточний термiн прийняття заяв на участь за 3 робочi днi до початку аукцiону. Гарантiйний внесок 10% вiд початкової вартостi без ПДВ та реєстрацiйний збiр 17,00 грн. перерахувати на п/р 26002011027604 в ПАТ “Кредобанк” МФО 325365 код ЄДРПОУ14086755. Адреса аукцiону: м.Харкiв, пр.Науки, 5 тел. (057)701-36-01 з 9-18 год. у робочi днi
  Дата: 2018-10-05 00:00:00
 • Заява про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря ТОВ «Чугуївський м’ясокомбiнат». Пiдприємство розташоване за адресою: Харкiвська обл., м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильцiв, буд. 50 та виготовляє м’ясо-ковбаснi вироби. При здiйснюваннi господарчої дiяльностi пiдприємство викидає в атмосферу 0,376 т/рiк забруднюючих речовин. Вплив викидiв пiдприємства на стан природного середовища в районi розташування незначний. Найближчi житловi побудови розташованi за межами нормативної СЗЗ пiдприємства. Перевищень дозволених концентрацiй забруднюючих речовин на територiї пiдприємства та на межi житлової забудови не виявлено. Бiльш докладну iнформацiю можна отримати вiд дирекцiї ТОВ «Чугуївський м’ясокомбiнат» за тел. (057-40) 2-24-81. Скарги щодо екологiчних наслiдкiв дiяльностi пiдприємства приймаються в Харкiвськiй обласнiй Державнiй адмiнiстрацiї.
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ТОВ «ПЛАСТ ПРIНТ», опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 10 вересня 2018 року №72 на сторiнцi 28 додати наступним: «Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ПЛАСТ ПРIНТ» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчику по вул.Маршала Конєва, 21 в м.Харкiв Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на друкуваннi продукцiї. В окремому примiщенi розташовано друкарську офсетну машину в комплектi з УФ-сушаркою. Термообробка форм виконується в електричнiй термошафi. В окремому примiщеннi розташовано офсетнi машини. Висiчка окремих карток з друкованого листа виконується в окремому примiщеннi. В окремому примiщеннi розташована машина для персоналiзацiї карток. Вiдстоювання автомобiльної технiки здiйснюється на вiдкритому майданчику зберiгання технiки. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, вiнiл хлористий, азоту двоокис, озон, спирт iзопропiловий, дифенiлолпропан, вуглеводнi граничнi С12-С19 та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить: 0,028 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
 • 10. 10 2018 в 10. 00 будет проходить подписание акта согласования границ земельного участка 11 а по ул. Сосновой в г. Харьков. Просим соседей вышеуказанного земельного участка быть на подписании акта. 067-57-91-451
  Дата: 2018-10-04 03:31:33
 • В зв'язку з лiквiдацiєю банкрута- ТОВ 'НВП 'Лiон Груп' (код 37577612), справа Госп. суду Х/о №922/4154/17 вважати недiйсними печатку, бухгалтерську та статутну документацiю банкрута. Тел. 050-910-03-12. 050-910-03-12
 • Утерянные зачетную книжку и студенческий билет на имя Саидов Рустам студента ХНМУ считать недействительными
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Утеряно свидетельство о праве собств-ти на 1/2 жилого дома, выдано исполкомом Черкасско-Лозовского сельсовета 22-08-1989 на имя лобко Петр Михайлович адрес ул. Коллективистов 55/55а Ч. Лозовая Дергачевского р-на Харьк. обл. Свид-во выдано на основании решения исполкома Дергачевского райсовета народных депутатов №269 от 22/08/1989 реестр №2-180 от 12-09-1989 считать недействительным.
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Утерян студенческий билет №11797891 на имя Лысенко Иван Владимирович.
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Утерянные зачетную книжку и студенческий билет на имя Кучкоров Исмоилжон студента ХНМУ считать недействительными
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Запрошуємо для пiдпису актiв погодження меж та актiв прийомки-передачi межових знакiв сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки №24 по вул. Пiвденнiй в смт. Бабаї Харкiвського району Харкiвської областi. Узгодження меж вiдбудеться 12. 10. 2018 о 10-00. конт. тел. 066-04-38-931. У разi вiдсутностi акти будуть пiдписанi без Вас. 066-043-83-91
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Прошу вважати книгу доходiв ФОП Локтiонової Валерiї Михайлiвни (спрощена система оподаткування) недiйсною в зв`язку з її втратою.
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • ТОВ "Геодезично-вишукувальний центр" 09. 10. 2018 р. з 9. 00 по 11. 00 запрошує землевласникiв-землекористувачiв сумiжних дiлянок за адресою: в. Гумiлевського, 16 у Холодногiрському районi м. Харкова для погодження меж земельної дiлянки (095-57-27-256)
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Втрачене свiдоцтво право на житло видане Харкiвською мiською радою №3-99-167759 вiд 05. 02. 99р. на iм`я Кунiцького Олександра Миколайовича, Кунiцької Алли Васильовни за адресою: м. Харкiв, пр-т Московський, б. 96-А, кв. 174 вважати недiйсним.
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • 12. 10. 2018 буде проводитися встановленнямеж зем. дiлянки Хар. обл., м. Люботин, вул. Каштанова 11, о 10. 00. Запрошуємо сумiжних землевласникiв для пiдписання акту узгодження та встановлення меж даної дiлянки. У разi вiдсутностi акт буде пiдписаний без них. т. 095-411-07-74.
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • 09. 10. 18р о 10-00 вiдбудеться пiдписання акту обмиру та погодження меж зем. дiл в м. Мерефа, вул Нетеченська, 31 Прохання зявитись сумiжним землевласникам та землекористувачам. 067-410-40-00
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Утерянные зачетную книжку и студенческий билет на имя Нуфтиллоева Маржона студентки ХНМУ считать недействительными
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Утеряно св-во и о праве на наследство по завещанию от 30/03/1990 на имя Лобко Петр Михайлович, выдано гос. нотариусом г. Дергачи Харк. обл. реестр 1-840 от 30/03/1990, внесено в реестр книгу №2-180 от 03-04-1990 считать недействительным.
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Утерянные зачетную книжку и студенческий билет на имя Азизов Абдушахоб студента ХНМУ считать недействительными
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Утерян льготный проездной документ на имя Козак Майи Вадимовны. Считать недействительным
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • ТОВ "Геодезично-вишукувальний центр" 09. 10. 2018 р. з 12. 00 по 14. 00 запрошує землевласникiв-землекористувачiв сумiжних дiлянок за адресою: вул. Вербiна, 38 у Холодногiрському районi м. Харкова для погодження меж земельної дiлянки (095-57-27-256)
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм'я Василенка Вячеслава Володимировича за адресою: м. Харкiв, вул. Пятисотницька, буд. 19-Б, кв. 28. Вважати недiйсним
 • Прошу вважати книгу доходiв ФОП Безбах Олени Олександрiвни (спрощена система оподаткування) недiйсною в зв`язку з її втратою.
 • Внимание! 09. 10 в 10. 00 состоится подписание акта согласования границ земельного участка по адресу: г. Харьков, ул. Ковпака Сидора, 115-Б. Всех смежных землепользователей просим явиться в указанное время для подписания данного акта
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • 11 жовтня 2018 року на 11. 00 годину запрошуються сумiжнi землекористувачi земельної дiлянки, яка розташована за адресою: вул. Клочкiвська, № 43/47 в Шевченкiвському районi м. Харкова для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки. У випадку неявки акти будуть пiдписанi без їх участi. Мiсце проведення робiт: вул. Клочкiвська, № 43/47 в Шевченкiвському районi м. Харкова. Конт. тел. 095-195-47-17
  Дата: 2018-10-04 03:31:30
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Філія «Фабрика зубної щітки» . ПрАТ «Харківська щіткова фабрика». Підприємство порушує клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для промплощадки, що розміщена за адресою: 61020 м. Харків, шосе Григорівське, буд. 90. Підприємство спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Джерелом викиду забруднюючих речовин в атмосферу є побутовий твердопаливний котел. До атмосфери надходять оксиди азоту, оксид вуглецю. Перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати у особи, відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. 097-165-03-43. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерела Філія «Фабрика зубної щітки» . ПрАТ «Харківська щіткова фабрика» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, по вул. Сумська, 64 за тел. 700-21-05
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Iнформацiя про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для ознайомлення з громадськiстю. ТОВ «ТДН» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Це оголошення є додатковим до оголошення, яке було подане у газету «Прем’єр» вiд 28.04.2018 р. № 101 (6620). Забруднюючi речовини: азоту оксиди, вуглецю оксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, сажа, ангiдрид сiрчистий та парниковi гази. Сумарний викид вiд джерел складає 64,131 т/рiк з урахуванням викидiв парникових газiв. За додатковою iнформацiєю звертатись за адресою: 61022, м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 94-А, або за телефоном: (057) 705-20-25.
 • Iнформацiя про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для ознайомлення з громадськiстю. До уваги мешканцiв м. Харкова! Згiдно з постановою КМУ вiд 13.03.2002 р. № 302, ТОВ НВП «ХАРКIВ-ДМВ» має намiр отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Пiдприємство фактично розмiщується по пров. Роз’їзному, 10 в м. Харковi та спецiалiзується на виробництвi дорогоцiнних металiв. Джерелами забруднення атмосферного повiтря на пiдприємствi є димовi труби топочних, труби виробничих корпусiв та автостоянка. Забруднюючi речовини: оксиди азоту, вуглецю оксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, кислота сiрчана, азотна та соляна, парниковi гази та iн. Сумарний рiчний викид забруднюючих речовин складає 138,851 т/рiк з урахуванням викидiв парникових газiв. Результати розрахункiв розсiювання показали, що максимальнi приземнi концентрацiї забруднюючих речовин не перевищують 1 ГДК, таким чином, санiтарнi та екологiчнi вимоги дотримуються. За додатковою iнформацiєю звертатись за адресою: 61140, м. Харкiв, пров. Роз’їзний, 10 або за телефоном: +38 (057) 732-03-34. Скарги та пропозицiї надавати у Харкiвську обласну державну адмiнiстрацiю за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64 або за телефоном: +38 (057) 715-73-27.
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРОПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО «ДЖЕРЕЛО-2010» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчику в с.Залiнiйне Зачепилiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з розведенням свиней. На проммайданчику розташовано тваринницький комплекс, що складається з свинарникiв, майданчику для вигулу, кормоцеху, побутового примiщення та критого гноєсховища. В свинофермах розташованi свиноматки, поросята на дорощування та свинi на вiдгодовування, в теплий перiод року свинi розташовуються на майданчику для вигулу. Для приготування кормiв в примiщеннi кормоцеху встановлено крупорушку. Для опалення побутового примiщення застосовуються пiч побутова, що працює на дровах. Зберiгання гною здiйснюється у прифермерському секцiйному сховищi закритого типу. Вiдстоювання автотракторної та автомобiльної технiки здiйснюється на вiдкритому майданчику зберiгання технiки. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту дiоксид, альдегiд, амiак, диметиламiн, диметилсульфiд, зола сланцева, кислота капронова, метилмеркаптан, мiкроорганiзми, натрiю гiдроокис, пил зерновий, пил комбiкормовий, пил хутра, сiрководень, фенол, метан, вуглеводнi насиченi, граничнi С12-С19, гас, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить 2,813 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ФГ «РОЗСОХА С.А.», опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 17 вересня 2018 року №74 на сторiнцi 27 додати наступним: «Фермерське господарство «РОЗСОХА С.А.» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчику на територiї Лiсностiнкiвської сiльської ради Куп'янського району Харкiвської областi. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням зернових. На проммайданчику розмiщено ремонтну майстерню та зерносховище. Пiсля збору зерновi надходять на майданчик, де розмiщується в зерносховищi напiльного зберiгання. Дрiбний ремонт та обслуговування технiки забезпечується в ремонтному боксi майстернi. В примiщеннi ремонтного боксу встановлено ємнiсть для зберiгання дизельного пального, заправлення автотехнiки виконується ручним насосом. Зварювальнi роботи виконуються в ремонтному боксi. В примiщеннi майстернi розташовуються металообробнi верстати. Сiльгосптехнiка розмiщується на вiдкритому майданчику. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту двоокис, вуглецю двоокис, пил зерновий, залiза оксид, марганець, окис дiазоту, метан, гас, вуглеводнi граничнi С12-С19, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить: 1,154 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Приватне сiльськогосподарське пiдприємство «Промiнь» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване за адресою: Харкiвська область, Валкiвський район, с.Високопiлля. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням зернових. Зберiгання зерна вiдбувається в зерносховищах насипом на пiдлозi. Сушка зерна здiйснюється в сушарцi, яка працює на твердому паливi. Дрiбний ремонт, зберiгання власної технiки вiдбувається в ремонтному боксi. Опалення примiщень здiйснюється за допомогою твердопаливного котла. Вiдстоювання автотракторної та автомобiльної технiки здiйснюється на вiдкритому майданчику зберiгання технiки. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту двоокис, пил зерновий, залiза оксид, марганець, вуглецю двоокис, окис дiазоту, метан, вуглеводнi граничнi С12-С19, гас, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить 14,029 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Харківський завод будівельних сумішей». Підприємство порушує клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для промплощадки, що розміщена за адресою: 61035 м. Харків, вул. Матросова, буд. 1-А. Підприємство спеціалізується на виробництві сухих будівельних сумішей. Основними забруднюючими речовинами, що надходять в атмосферу при здійсненні виробничої діяльності є речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря на межі нормативної СЗЗ не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати у особи, відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. (057) 721-32-53. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел ТОВ «Харківський завод будівельних сумішей» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, по вул. Сумська, 64 за тел. 700-21-05
  Дата: 2018-10-04 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ФОП Сосновик Ю.А., опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 3 вересня 2018 року №70 на сторiнцi 28 додати наступним: «ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИЄМЕЦЬ СОСНОВИК ЮРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчику в смт.Борова в Борiвському районi Харкiвської областi. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням зернових. На проммайданчику розмiщено зерносклад, офiс, вагову, мiсце заправки технiки, ЗАВ, стоянку сiльгосптехнiки, майстерню. Пiсля збору зерновi надходять на майданчик, де розмiщується в зерносховищi напiльного зберiгання. Дрiбний ремонт та обслуговування технiки забезпечується в майстернi. Опалення примiщень здiйснюється твердопаливними котлами. Очищення зерна здiйснюється на ЗАВ. До складу заправки входить ємнiсть зберiгання дизпалива та паливо-заправочна колонка. Сiльгосптехнiка розмiщується на вiдкритому майданчику. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: азоту окиси, вуглецю окис, пил деревини, пил металевий, пил абразивно-металевий, залiза оксид, марганець, зваженi речовини, гас. Валовий викид становить: 0,955 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам».
 • Утеряно свидетельство об окончании 9 класса Долгопалов Алексей Владимирович, серия ДВ № 007954. Считать недействительным
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утерянное удостоверение ребенка многодетной семьи на имя Ряполова Алексея Сергеевича считать недействительным
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утерянные документы: свидетельство многодетной мамы Сухарникова Елена Сергеевна и св-во многодетного ребенка Дроцив Вадим Михайлович. Нашедшего просьба вернуть. Обращаться по тел.: 099-686-30-10
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утеряно свид-во о праве личной собств-ти на 1/2 жилого дома выдано исполкомом Черкасско Лозовского сельсовета от 22. 08. 1989 на имя Лобко Петр Михайлович по адресу ул. Коллективистов, 55/55а Ч. Лозовая Дергач-го р-на Харьк. обл. Свивид-во выдано на основ. решения исполкома Дергач-го райсовета народных депутатов №269 от 22. 08. 1989 реестр№2-180 от 12. 09. 1989 считать недействительным.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Свiдоцтво п/пр/власностi видане УКМтП ВЛЖФ на кв за адресою: м. Харкiв, вул. Ак. Павлова б. 162"В", кв21 на iм`я Локшина Тетяна Олексiївна вважати недiйсним.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утеряно удостоверение багатодитна родина №027321 Лупандина Елена Ефимовна, Лупандин Олег Александрович считать недействительным. 099-162-97-81
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • 9. 10. 2018 в 10-00 Состоится подписание акта сог-ния границ земельного участка и акта приема-передачи межевых знаков по адресу: ул. Торговая, 47 в г. Харькове. Просьба собственников соседних зем. уч. явится на подписание. 095-204-99-43
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Внимание! 09. 10 в 10. 00 сост. подписание акта соглас. границ земельного участка по адресу: г. Харьков ул. Ковпака Сидора, 115-Б. Всех смежных пользоват. просим явится в указанное время для подписания данных акта.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утеряно свид-во о праве на наследство по завещанию от 30. 03. 1990г. на имя Лобко Петр Михайлович, выдано гос. нотариусом г. Дергачи Харьк. обл. реестр 1-840 от 30. 03. 1990г. внесено в реестр книгу №2-180 от 03. 04. 1990г. считать не действительным.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утерянные зачетную книжку и студенческий билет на имя Калиа Амал студента ХНМУ считать недействительными.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Утерянные документы: паспорт гр. Украины и идентификационный код на имя Ткаченко Н. В., загранпаспорт на имя Юрко Н. В. Свидетельство о рождении и идентификационный код на имя Ткаченко С. В. и Ткаченко М. В. просьба считать недействительными.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31
 • Втраченi документи ТОВ "Бераттi": Угода та видатковi накладнi прошу вважати недiйсними.
  Дата: 2018-10-03 03:30:31